• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Borzenov Center za podpore izvedel dražbo za prodajo električne energije za leto 2012 / Borzen's Centre for RES/CHP support performed an auction for the sale of electric energy for 2012

Borzen je v funkciji Centra za podpore 12. decembra izvedel dražbo za prodajo električne energije iz Eko skupine. Na dražbi, kjer je sodelovalo 12 podjetij, se je prodajala električna energija za obdobje od vključno januarja 2012 do vključno decembra 2012. Prodajala se je pasovna in evro vršna energija v skupni količini 121.068 MWh. Tehtana povprečna cena sprejetih ponudb je za pasovno energijo znašala 56,74 €/MWh, za evro vršno energijo pa 70,57 €/MWh. Več informacij v dokumetnu Končni rezultati Dražbe "CP_2012".

On 12th of December Borzen in its capacity as the Centre for RES/CHP Support performed an auction for the sale of electric energy from Eco balance group for the year 2012. Products sold on the auction were base load and euro peak load in the sum of 121.068 MWh. There were 12 participants at the Auction, of which 3 were successful at the end. The weighted average price of all successful bids for product CP_BASE_2012 reached the level of 56,74 €/MWh and the level of 70,57 €/MWh for product “CP_PEAK_2012”. More info in Auction "CP_2012" Final results.

Post a Comment