• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Javna obravnava Pravil za delovanje trga z električno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje trga z električno energijo, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/1862/19159/21 - popr. in 69/22). Osnutek vključuje spremembe pripravljene na podlagi javnega posvetovanja o konceptu bilančnega obračuna objavljenega v mesecu februarju (povezava) in juniju (povezava) letošnjega leta ter predlogov in pripomb prejetih v okviru posvetovanja. Pravila prav tako implementirajo zahteve Zakona o oskrbi z električno energijo in Uredbe o določitvi smernic za izravnavo električne energije (EU) 2017/2195.

Javna obravnava je odprta med 19. 9. 2022 in 19. 10. 2022. Pripombe, komentarje in predloge lahko zainteresirana javnost posreduje na obrazcu za pripombe na elektronski naslov pravila@borzen.si do zaključka javne obravnave najkasneje do 19. 10. 2022.

Dokumenta sta dostopna tu:

 

Post a Comment