• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Pričeli z objavo referenčne tržne cene elektrike

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno elektrike v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vpliva na višino podpore določenih enot v podporni shemi. Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo. Ena od spremenljivk je REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore.

S 30. avgustom smo z objavljanjem povprečnih referenčnih cen pričeli na naši spletni strani (vezano na podatke HUDEX).

Post a Comment