• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Nižja proizvodnja elektrike, uvozna odvisnost večja za 78 odstotkov

Do konca julija leta 2022 je bilo evidentiranih 57.030 zaprtih in obratovalnih pogodb v skupni količini 46.035 GWh. Od tega je bilo na mejah regulacijskega območja evidentiranih 6.143 pogodb v skupni količini 13.014 GWh. Skupni uvoz elektrike je znašal 6.001 GWh in je bil za 22 odstotkov večji v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Uvoz se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal na avstrijski meji za 43 odstotkov in na italijanski meji za 36 odstotkov, medtem ko se je na hrvaški meji zmanjšal za 9 odstotkov.

Izvoz elektrike se je v primerjavi z letom 2021 povečal za 8 odstotkov in je znašal 5.602 GWh. Izvoz na hrvaški meji se je v letu 2022 povečal za 10 odstotkov, prav tako se je izvoz povečal na italijanski meji za 18 odstotkov.

Uvozna odvisnost elektrike iz sosednjih držav se je tako do konca meseca julija v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 78 odstotkov in je znašala 2.127 GWh. Večja uvozna odvisnost je predvsem posledica nižje evidentirane proizvodnje v primerjavi z enakim obdobjem lani, ta je bila nižja za slabih 8 odstotkov in je znašala 7.492 GWh (brez hrvaškega dela NEK za dobrih 13 odstotkov in je znašala 5.763 GWh), medtem ko je bil odjem na podobni ravni oz. je bil višji za slab odstotek.

Post a Comment