• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Vlada sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenije sprejela Uredbo o določitvi cen električne energije, ki je objavljena v Uradnem listu RS št. 95/2022 z dne 14. 7. 2022 in začne veljati danes, dne 15. 7. 2022. Uporabljati se prične s 1. 9. 2022 ter velja do 31. 8. 2023.

Uredba zadeva dobavitelje električne energije končnim odjemalcem, saj določa najvišjo dovoljeno drobnoprodajno ceno električne energije za gospodinjske odjemalce in za male poslovne odjemalce, kot jih določa Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21). Uredba določa tudi obvezo nadaljevanja dobave kot tudi sklenitve novih pogodb. Odjemalci ohranijo pravico do menjave dobavitelja.

Post a Comment