• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

V prvih petih mesecih leta 2022 za 44 odstotkov nižja proizvodnja iz hidroelektrarn

V prvih petih mesecih leta 2022 je bilo evidentiranih 40.337 zaprtih pogodb in obratovalnih pogodb v skupni količini 34.647 GWh. Od tega je bilo na mejah regulacijskega območja evidentiranih 4.510 pogodb v skupni količini 8.524 GWh. Skupni uvoz elektrike je znašal 4.435 GWh in je bil za 23 odstotkov večji v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Uvoz se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal na avstrijski meji za 77 odstotkov in na italijanski meji za 71 odstotkov, medtem ko se je na hrvaški meji zmanjšal za 15 odstotkov. Izvoz elektrike se je v primerjavi z letom 2021 povečal za 10 odstotkov in je znašal 4.089 GWh.

Izvoz na hrvaški meji se je v letu 2022 povečal za 31 odstotkov in na italijanski meji za 13 odstotkov. Na preostali meji imamo obratno situacijo in sicer se je izvoz na avstrijski meji zmanjšal za 53 odstotkov.

Uvozna odvisnost elektrike iz sosednjih držav se je tako v prvih petih mesecih v primerjavi z enakim obdobjem lani povečala za 84 odstotkov in je znašala 1.589 GWh. Večja uvozna odvisnost je predvsem posledica višjega odjema in nižje evidentirane proizvodnje (brez proizvodnje hrvaškega dela NEK) v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Proizvodnja je bila v prvih petih mesecih nižja za 6 odstotkov in je znašala 4.184 GWh. Predvsem izstopa nižja evidentirana proizvodnja iz slovenskih hidroelektrarn, ki se je znižala za 44 odstotkov v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Post a Comment