• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2022-9Return
RSS

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2023

Borzen bo v funkciji centra za podpore 20. oktobra 2022 izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2023. Na dražbi bo prodana vsa elektrika (predvidoma 97 GWh), ki jo bodo v letu 2023 proizvedle elektrarne, vključene v Eko skupino. Slednjo se bo na enak način kot v preteklih letih preneslo v bilančno skupino oz. podskupino člana bilančne sheme, ki bo na dražbi ponudil najvišjo enotno ceno, po kateri bo obračunana celotna proizvodnja enot vključenih v Eko skupino. Dražba bo izvede...
Več

Uspešno izpeljano izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja

Borzenovo izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energija s posebnim poudarkom na električnih sijalkah in svetilkah ter razsvetljavi v notranjih prostorih, je potekalo 26. septembra, v Ljubljani. »Namen izobraževanja je poglobiti razumevanja pri ustrezni formulaciji razpisne dokumentacije na strani naročnikov ter razumevanju tehnične specifikacije razpisnih pogojev, meril oz. pogodbenih določil na strani izvajalcev pri predmetu sijalk oz...
Več

Borzen ponosni prejemnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Ponosni smo, da smo na področju družbene odgovornosti pridobili še certifikat Družbeno odgovoren delodajalec.Poslanstvo naše družbe je že v sami srži družbeno odgovorno. Smo prva slovenska energetska družba, ki je pripravila trajnostno poročilo, ponosni imetnik certifikata družbeno odgovorno podjetje in certifikata družini prijazno podjetje. Certifikat družbeno odgovoren delodajalec združuje in nadgrajuje naše dosedanje prakse, ki jih živimo in udejanjamo že dve desetletji. Sko...
Več

Sprememba DDV pri obračunu dobave električne energije

Državni zbor Republike Slovenije je 23. avgusta 2022 sprejel Zakon o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov (v nadaljevanju ZNUDDVE), ki je bil objavljen v  Uradnem listu RS št. 114 dne 31. avgusta 2022, veljati pa je začel 1. septembra 2022.Omenjeni zakon določa, da se, ne glede na 41. člen Zakona o davku na dodano vrednost (v nadaljevanju ZDDV-1), od 1. septembra 2022 do vključno 31. maja 2023 za dobave električne energije iz tarifne oznake ...
Več

Vabljeni na usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov

V mesecu oktobru bo Borzen, v sklopu svoje znamke Trajnostna energija v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo, izvedel usposabljanji za: strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov stavb (skladno s SIST EN 16247-5); strokovnjaka za izvajanje energetskih pregledov industrijskih objektov s proizvodnimi procesi (skladno s SIST EN 16247-5). Potekali bosta med  11. in 28. oktobrom 2022 v prostorih B & B izobraževalnega centra v Kranju. Usposabljanje je brezplačno, vendar je š...
Več

Javna obravnava Pravil za delovanje trga z električno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje trga z električno energijo, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18, 62/19, 159/21 - popr. in 69/22). Osnutek vključuje spremembe pripravljene na podlagi javnega posvetovanja o konceptu bilančnega obračuna objavljenega v mesecu februarju (povezava) in juniju (povezava) letošnjega leta ter predlogov in pripomb prejetih v okviru posvetovanja. Pravila pr...
Več

Tehniški dnevi na temo trajnostne energije

Teme učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije močno zaznamujejo naš vsakdan, v luči podnebnih sprememb pa bo naša prihodnost morala temeljiti na trajnostni energiji. Tovrstne tematike so delno že uvrščene tudi v šolske učne programe, mi pa jih želimo še dodatno nadgraditi. Borzen v okviru svoje blagovne znamke Trajnostna energija vabi k prijavi za izvedbo brezplačnih tehniških dnevov na temo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije za učence 3. triade...
Več

Občine stavijo na fotovoltaiko; več spodbud za revnejše?

Na Borzenovi konferenci Trajnostna energija lokalno 022, ki je potekala 13. septembra, smo slišali, kako pospešiti zeleni energetski prehod lokalnih skupnosti in podpreti občane ter lokalne deležnike v aktualnih razmerah energetske krize in REPowerEU.  Spraševali smo se ali nas sončna energija res lahko odreši visokih položnic za elektriko. V Sloveniji obstaja kar nekaj prodornih občin, ki bi lahko bile zgled drugim občinam, smo slišali na Trajnostna energija lokalno 022, kjer je bil...
Več

Predstavnik Borzena na sejmu MOS o samooskrbi z električno energijo

Področje fotovoltaike je v zadnjem odbodbu zaznamovalo marsikaj. Energetska kriza je pokazala kako pomembna je energetska neodvisnost. Evropa je reagirala z zviševanjem ciljev za pridobivanje energije iz obnovljivih virov energije, med njimi ima sončna energija osrednjo vlogo. RePower EU in prva »Sončna strategija« z »Iniciativo streh« predstavljata na eni strani veliko priložnost za sektor ter na drugi strani enako velike izzive. Na konferenci, ki jo organizira Združenje slovenske foto...
Več

Pričeli z objavo referenčne tržne cene elektrike

Referenčna tržna cena je tržni signal za ceno elektrike v določenem obdobju, ki na podlagi uredbe o napovedi položaja enot, vpliva na višino podpore določenih enot v podporni shemi. Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo. Ena od spremenljivk je REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE ENERGIJE, ki vpliva na zvišanje ali znižanje višine obratovalne podpore. S 30. avgustom smo z objavljanjem povprečnih referen...
Več

V septembru vabljeni na Borzenova dogodka s področja trajnostne energetike

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija v mesecu septembru organizira dva zanimiva dogodka na temo trajnostne energetike. Vabljeni, da se 26. septembra udeležite brezplačnega izobraževanja, kjer bomo naslovili zeleno javno naročanje predmetov povezanih s porabo električne energije, s posebnim poudarkom na električnih sijalkah in svetilkah ter razsvetljavi v notranjih prostorih. 29. septembra pa vabljeni na brezplačni strokovni posv...
Več

Razpis za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za DIREKTORJAdružbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi družbe in sicer: najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj ...
Več

Poslovanje družbe v letu 2021

Borzen je s svojimi storitvami pomemben člen v verigi zagotavljanja električne energije odjemalcem, pri tem pa smo v letu 2021 dosegli 433 tisoč EUR čistega dobička. S 1. januarjem je slovenski trg z elektriko prešel na 15-minutni obračunski interval. Primerjava leta 2021 s podatki zadnjih nekaj let, ko je bil v veljavi še urni obračunski interval, kaže, da se je vsota pozitivnih in negativnih odstopanj bilančnih skupin v letu 2021 povišala za dobrih 14 odstotkov.  Na trgu se sicer ...
Več

Sprememba v vodstvu družbe Borzen

Z dnem 31. 8. 2022 je prenehal mandat direktorju družbe Martinu Brataniču. Nadzorni svet družbe je z dnem 1. 9. 2022 na mesto direktorja družbe imenoval mag. Boruta Rajerja, večletnega direktorja energetskega področja v družbi Borzen, d.o.o., za mandatno obdobje dveh let, vendar najdlje do imenovanja direktorja s polnim mandatom. Skladno z določili Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o. je nadzorni svet že pričel s potrebnimi postopki v cilju imenovanja direktorja s polnim mandato...
Več