• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2022-6Return
RSS

Koncept novega modela bilančnega obračuna – posodobljen dokument

Vezano na javno obravnavo, ki je potekala v obdobju 28. 2. 2022 – 28. 3. 2022, Koncept novega modela bilančnega obračuna ter na objavo testnih cen – Nov model bilančne obračuna – tesni podatki, Borzen, operater trga z elektriko, objavlja posodobljen in delno razširjen dokument Koncept novega modela bilančnega obračuna, kjer so upoštevane tudi prejete pripombe.  Namen dokumenta je člane bilančne sheme in zainteresirano javnost seznaniti s predvidenimi spremembami vezanimi na bilanč...
Več

V prvih petih mesecih leta 2022 za 44 odstotkov nižja proizvodnja iz hidroelektrarn

V prvih petih mesecih leta 2022 je bilo evidentiranih 40.337 zaprtih pogodb in obratovalnih pogodb v skupni količini 34.647 GWh. Od tega je bilo na mejah regulacijskega območja evidentiranih 4.510 pogodb v skupni količini 8.524 GWh. Skupni uvoz elektrike je znašal 4.435 GWh in je bil za 23 odstotkov večji v primerjavi z enakim obdobjem lani. Uvoz se je v primerjavi z enakim obdobjem lani povečal na avstrijski meji za 77 odstotkov in na italijanski meji za 71 odstotkov, medtem ko se je na ...
Več

Prosto delovno mesto - Vodja službe za informacijsko tehnologijo ž/m

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Vodja službe za informacijsko tehnologijo ž/m Iščemo nekoga, ki bo usposobljen za: načrtovanje razvoja IKT infrastrukture in skrb za standardizacijo in kakovost izvedenih del IKT podpore skladno s potrebami družbe, priprava strategije IKT skladno s p...
Več

Prva seja nadzornega sveta v novi sestavi

Po prvi seji nadzornega sveta družbe Borzen v novi sestavi, ki je potekala 14. junija, nadzorni svet deluje v sestavi: Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta; Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta, Žiga Fišer, član nadzornega sveta.
Več

Borzenov nagradni natečaj za študente

Borzen ponovno vabi študente, ki so v svojem magistrskem delu raziskovali področje učinkovite rabe energije ali obnovljivih virov energije, da se prijavijo na natečaj za najboljše magistrsko delo 021. Prijava je možna še vse do konca junija, točni datum: četrtek, 30. 6. 2022, do konca dneva z izpolnitvijo in oddajo prijave na elektronski naslov natecaj@trajnostnaenergija.si. Na natečaju lahko sodelujejo posamezniki, ki izpolnjujejo sledeče pogoje: so fizične osebe s stalnim ali ...
Več

Proizvodnja v podporni shemi prvi štirje meseci v letu 2022

Proizvodnja v podporni shemi v prvih štirih mesecih leta 2022 je znašala 339 GWh, kar je za 13 % manj kot v enakem obdobju leta 2021, ob tem pa je bilo izplačanih 35,9 mio EUR brez DDV, kar je za 19 % manj kot v enakem obdobju prejšnjega leta. Če pogledamo dva največja tipa elektrarn v podporni shemi: sončne elektrarne so v prvih štirih mesecih proizvedle za 7 odstotkov več električne energije kot v enakem obdobju leta 2021. Pri proizvodnji SPTE naprav na fosilna goriva je prišlo do ...
Več

Javna obravnava Pravil za delovanje centra za podpore

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje centra za podpore, ki bodo nadomestila trenutno veljavna Pravila za delovanje centra za podpore (Uradni list RS, št. 88/16 in 172/21 – ZOEE). Na podlagi točke i) drugega  odstavka 18. člena in v povezavi s 87. členom Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21), Borzen kot izvajalec dejavnosti centra za podpore po javnem pooblastilu izdaja pravila z...
Več

Vlada imenovala nove člane nadzornega sveta družbe Borzen

Vlada je s 3. junijem 2022 razrešila dosedanje člane nadzornega sveta družbe Borzen: Petra Žmaka, Tomaža Kokota in Davorina Dimiča, s 4. junijem 2022  pa za dobo petih let imenovala nove člane nadzornega sveta družbe, in sicer: Mojco Veljkovič, Žigo Fišerja in Ivano Nedižavec Korada.
Več

Uveljavitev Pravil o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. obvešča, da so bila v Uradnem listu RS 69/2022 objavljena Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko, ki stopijo v veljavo s 1. 6. 2022. Spremembe in dopolnitve Pravil za delovanje trga z električno energijo prinašajo spremembe na področju zagotavljanja dodatne stabilnosti in urejenosti na trgu z električno energijo, povezano tudi s pričakovanimi spremembami drugih predpisov, predvsem SONDSEE, vezanih na drobnoprod...
Več