• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2022-3Return
RSS

Prenehanje članstva v bilančni shemi - ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., ADRIAPLIN d.o.o., ENERGIJA DIREKT d.o.o

Z dnem 31.03.2022, družbi ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o. preneha članstvo v bilančni shemi. Z dnem 31. 03. 2022 članstvo v bilančni shemi preneha tudi družbama ENERGIJA DIREKT d.o.o in ADRIAPLIN d.o.o. Družbi sta bili v bilančno shemo vključeni na podlagi pogodbe o izravnavi, ki sta jo sklenili z družbo ELEKTRO PRODAJA E.U. d.o.o., ki pa od dne 31. 03. 2022 naprej ni več član bilančne sheme operaterja trga. Seznam članov bilančne sheme je na voljo na naši spletni strani.
Več

V lanskem letu izdanih za 16 odstotkov več potrdil o izvoru kot leto poprej

V letu 2021 je bilo v Sloveniji izdanih za 5.953.731 MWh potrdil o izvoru, kar je 16 odstotkov več kot v letu 2020. V registru potrdil o izvoru je bilo registriranih 2.239 proizvodnih enot s skupno nazivno močjo 3.077.376 kW – kar je približno 84 odstotkov instalirane moči proizvodnih objektov v RS. Potrdila o izvoru so elektronski zapisi, ki predstavljajo dokaz, da je bila v določenem proizvodnem objektu v določenem obdobju proizvedena določena količina električne energije, na način...
Več

Podporna shema v letu 2021

V podporni shemi je bilo konec preteklega leta 3.811 elektrarn s skupno nazivno močjo 415 MW, kar predstavlja nekaj več kot 11 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Proizvodnja elektrike v podporni shemi v letu 2021 dosega približno povprečno raven zadnjih 5 let, medtem ko izplačila variirajo zaradi spremembe referenčne tržne cene, novih vstopov, ter odhodov iz sistema podpor. Iz primerjave izplačil in proizvedene električne energije v podporni shemi izhaja, da je ...
Več

Prosto delovno mesto informatik (ž / m)

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Informatik (ž/m) Iščemo nekoga, ki bo: učinkovito (skrbno, pravočasno) izvajal IKT podporo in reševal uporabniške IKT probleme, sodeloval pri uvajanju novih informacijskih rešitev, skrbel za integracijo informacijskih rešitev v obstoječe IKT oko...
Več

Zaposlimo informatika - specialista (ž / m)

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Informatik – specialist (ž/m) Iščemo nekoga, ki bo: skrbel za posamezne IKT sisteme in storitve, sodeloval z zunanjimi razvijalci in integratorji informacijske opreme, sodeloval na projektih podjetja, pripravljal in izvajal skrbništvo nad tehnično ...
Več

URŠKA KALAN MLADIM PREDSTAVLJA INŽENIRSKI POKLIC

Na Borzenu že nekaj let podpiramo projekt Inženirke in inženirji bomo! Namen projekta je promocija inženirskih, tehnoloških in naravoslovnih poklicev ter inovativnosti med dijaki vodilnih slovenskih gimnazij. Cilj je spodbujanje razvoja talentov in navduševanje mladih za ustvarjalnost v tehniških poklicih in inovativnost, ki bosta vodili k dvigovanju dodane vrednosti in konkurenčnosti, kot tudi ostala znanja in kompetence 21. stoletja. 21. marca bo na dogodku v Šolskem centru Postojna ...
Več

Nov model bilančnega obračuna – testni podatki

Vezano na prenovo modela bilančnega obračuna in s tem v povezavi objavljenim dokumentom "Koncept novega modela bilančnega obračuna", objavljamo testne podatke za leto 2021. Podatki so izračunani na podlagi realnih vhodnih podatkov o izvedeni izravnavi slovenskega elektroenergetskega sistema, ki so bili uporabljeni v bilančnem obračunu za leto 2021. Poleg cen predlaganega modela tehtane povprečne cene (»TPC«) za primerjavo objavljamo tudi izračune za primer uporabe marginalne metode (»mi...
Več