• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2022-2Return
RSS

Koncept novega modela bilančnega obračuna

V okviru procesa sprememb Pravil za delovanje trga z električno energijo Borzen objavlja dokument "Koncept novega modela bilančnega obračuna". Dokument vsebuje opis predloga novega modela izračuna cen za odstopanja v okviru bilančnega obračuna, kar predstavlja eno od prihajajočih večjih sprememb. Predlog je pripravljen na osnovi zahtev naslednjih predpisov:• Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21)• Uredbe Komisije o določitvi smernic za izravnavo električ...
Več

Vabljeni k sodelovanju v spletni raziskavi: merjenje potreb po znanju o zelenem in pravičnem prehodu

Z željo identificirati želje in potrebe na področju usposabljanj na tematiko zelenega in pravičnega prehoda v trajnostno naravnano družbo, vas vabimo k sodelovanju v anonimni spletni raziskavi. Zanima nas vaše mnenje, ki je pomembno za prehod v nizkoogljično družbo, saj kot posameznik in organizacija, pomembno prispevate in soustvarjate našo družbo. Izvajalec raziskave je družba Borzen. Spletna anketa je kratka, izpolnjevanje vam bo vzelo le nekaj minut.  Za začetek izpolnjevanja v...
Več

Javna obravnava Pravil o spremembah in dopolnitvah pravil za delovanje trga z električno energijo

Borzen objavlja javno obravnavo Pravil o spremembah in dopolnitvah pravil za delovanje trga z električno energijo. Spremembe in dopolnitve pravil za delovanje trga z električno energijo prinašajo spremembe na področju zagotavljanja dodatne stabilnosti in urejenosti na trgu z električno energijo, povezano tudi s pričakovanimi spremembami drugih predpisov, predvsem SONDSEE, vezanih na drobnoprodajni trg. Natančneje so regulirani mehanizmi prekinitve članstva, predvsem kar se tiče razmerj...
Več

Največ prometa na izravnalnem trgu z urnimi produkti

V letu 2021 je bilo na izravnalnem trgu z elektriko, ki deluje od oktobra 2012 dalje, sklenjenih 1.955 poslov v skupni količini 43.075,56 MWh. Od tega je 20.918,46 MWh predstavljalo nakup, 22.157,1 MWh pa prodajo elektrike s strani sistemskega operaterja prenosnega omrežja. Največja količina poslov je bila sklenjena z urnimi produkti v skupni količini 38.883,1 MWh, največ poslov in sicer 1.497 pa je bilo prav tako sklenjeno z urnimi produkti. V enakem obdobju je bilo sklenjenih še 476 pos...
Več

Kaj je zaznamovalo družbo Borzen v letu 2021

Z začetkom leta 2021 je slovenski trg z elektriko prešel na 15-minutni obračunski interval. Spomladi smo obeležili 20 let delovanja Borzena in 20 let od vzpostavitve slovenskega trga z elektriko. Med pomembnimi dogodki je bilo lansiranje novega portala operaterja trga, ki zainteresirani javnosti omogoča pregled celovitih podatkov slovenskega elektroenergetskega trga. Zlasti pa si bomo na Borzenu leto  v zapomnili po sprejemu novih zakonskih in podzakonskih aktov, v okviru katerih so nam bil...
Več

Cene odstopanj in borzni indeks SIPX v 2021

V letu 2021 so se povprečne vrednosti cen za negativna odstopanja (kratka pozicija) C'neg gibale od 58,25 EUR/MWh v februarju do 288,40 EUR/MWh v decembru. Cene za pozitivna odstopanja (dolga pozicija) C'poz pa so se gibale od 34,62 EUR/MWh v februarju do 207,77 EUR/MWh v decembru. Največja razlika med C'neg in C'poz je bila pričakovano zabeležena v decembru (80,63 EUR/MWh), najmanjša pa v mesecu marcu (22,34 EUR). Povprečna razlika med C'neg in C'poz je v letu 2021 znašala 48,86 EUR/MWh,...
Več

Slovenski vrtci, osnovne šole in knjižnice bogatejše za novo sezono okoljskih risank LEPŠI SVET

Ponosno predstavljamo novo sezono okoljskih risank LEPŠI SVET, ki smo jih pripravili na Borzenu pod našo blagovno znamko Trajnostna energija. Risanke gledalce popeljejo v svet učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. Okoljske risanke, ki so prvenstveno namenjene otrokom starim med četrtim in desetim letom starosti, želi Borzen omenjene tematike približati najmlajšim. LEPŠI SVET 3 je nadaljevanje prve in druge sezone istoimenskih risank. Nastale so na pobudo Borzena z ž...
Več