• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2022-1Return
RSS

Zaposlimo specialistko / specialista za medsektorsko sodelovanje

Si želiš postati del razvojno usmerjenega tima in z nami soustvarjati zeleno energetsko prihodnost? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: SPECIALISTKA / SPECIALIST ZA MEDSEKTORSKO SODELOVANJE  Iščemo nekoga, ki bo usposobljen za: izvajanje razvojnih načrtov;   sodelovanje z drugimi službami znotraj podjetja;   priprava strokovnih gradiv in analiz;   izvajanje in orga...
Več

S storitvami centra za podpore zadovoljnih kar 98 odstotkov vprašanih

Nedavna anketa o zadovoljstvu je pokazala, da je z izvajanjem storitev centra za podpore, ki deluje v okviru Borzena že od leta 2009, zadovoljnih kar 98 odstotkov vprašanih. Iskrena hvala za zaupanje in vse vaše povratne informacije, ki jih bomo vsekakor upoštevali pri našem nadaljnjem delu. Nadaljujemo v smeri še večje digitalizacije naših storitev.
Več

Borzen na konferenci Energetika in regulativa

O novostih treh regulativnih tem v letu 2022, in sicer omrežnina in nove tarife, prožnost ter opolnomočenje odjemalca bo tekla beseda na prihajajoči konferenci Energetika in regulative ’22, ki bo potekala 3. februarja. Direktor energetskega področja na Borzenu, mag. Borut Rajer, bo spregovoril o prihajajočih spremembah v bilančnem obračunu, predvsem o pričakovanih velikih spremembah cenovnega modela, ki bo prešel iz sistema dveh cen na sistem ene cene. 
Več

Čestitamo dr. Nataši Kovačević, ki je postala inženirka leta 2021

Na Borzenu smo ponosni podpornik projekta Inženirke in inženirji bomo!, v okviru katerega je bila 11. januarja na slavnostnem izboru dr. Nataši Kovačević podeljen laskavi naziv inženirka leta 2021. Iskrene čestitke! Izbor inženirke leta je del projekta Inženirke in inženirji bomo!, ki mlade z dogodki na gimnazijah in šolskih centrih že enajsto leto navdušuje za inženirstvo, tehniko, naravoslovje in inovativnost. Z izborom inženirke leta pa želiji pomagal dvigniti popularnost pok...
Več

Število članov v bilančni shemi konec leta 2021 enako preteklemu letu

Konec leta 2021 je število članov  bilančne sheme v primerjavi s koncem leta 2020 ostalo nespremenjeno. V letu 2021 smo zabeležili dva vstopa in tudi dva izstopa iz bilančne sheme. V istem obdobju sta bila izvedena dva prehoda, kjer sta bilančni podskupini vstopili v drugo bilančno skupino in s tem ohranili status odgovornega bilančne podskupine v drugi bilančni skupini. Dve družbi sta podaljšali pogodbo o izravnavi in s tem ohranili članstvo v bilančni shemi kot odgovorni bilančn...
Več

Izračun višine podpore in upravljanje tveganja ob doseganju skupne cene podpore in prodaje elektrike

KAKO SE IZRAČUNAVAJO VIŠINE PODPOR? Višina ZO (leto i) = referenčni stroški (leto i) Višina OP (leto i) = referenčni stroški (leto i) – (referenčna cena el. energije (leto i) * faktor B (slednji določen fiksno glede na velikost in tip naprave) ZAKAJ PRIHAJA DO SPREMEMBE VIŠIN PODPOR? Do spremembe višine podpor prihaja zaradi spremembe cen energentov, ki jih izračunava in objavlja Agencija za energijo (www.agen-rs.si). Ena od spremenljivk je REFERENČNA TRŽNA CENA ELEKTRIČNE E...
Več

Borzen v sodelovanju z ZPMS otrokom podaril 150 okoljskih stripov #Figa ME briga: Stripi za večkratno uporabo

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) socialno ogroženim otrokom podaril 150 poučnih stripov na temo trajnostne energije »Figa ME briga: Stripi za večkratno uporabo«. Strip na zabaven in poučen način mladim približa tematiko trajnostne energije. Vabljeni, da si strip brezplačno ogledate in preberete. Na Borzenu že vrsto let v okviru blagovne znamke Trajnostna energija (www.trajnostnaenergija.si) delujejo na področju i...
Več