• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2021-5Return
RSS

Spletni portal Trajnostna energija

Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije so ključni za prehod v brezogljično družbo, pri tem pa je pomembno, da smo o tem ustrezno informirani. Na našem spletnem portalu www.trajnostnaenergija.si najdete množico raznovrstnih informacij s tega področja. Vabljeni k brezplačnemu prenosu družabnih iger, ogledu okoljskih risank, ogledu informativnih oddaj, pregledu aktualnih razpisov s področja trajnostne energije in še in še….
Več

Prvi meseci leta hidrološko nad dolgoletnim povprečjem

Proizvodnja elektrarn je v veliki meri odvisna tudi od vremenskih pogojev kar dokazujejo podatki proizvodnje po posameznih tipih naprav.  Povprečna temperatura v začetnih mesecih letošnjega leta je nekoliko nad dolgoletnim povprečjem; bilo je tudi nekoliko več padavin v primerjavi z dolgoletnim povprečjem, ter izrazito več sončnega obsevanja (indeks 1,233) – vendar vseeno precej manj kot v prvem trimesečju 2020.  Posledično je proizvodnja hidroelektrarn, ki so vključene v podporno sh...
Več

Iščemo koordinatorko/koordinatorja na področju razvoja

V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Koordinator na področju razvoja ž/m Iščemo nekoga, ki bo: Spremljal in izvajal strateške dokumente. Pripravljal izhodišča za krepitev razvojnih aktivnosti in procesov znotraj družbe. Pripravljal ključne dokumente za izvajanje razvojno-raziskovalne dejavnosti Sodeloval z deležniki znotraj in izven družbe. Uvedel nove razvojne rešitve v delovni proces. Po nalogu nadrejenega delavec opravlja tudi de...
Več

Iščemo strokovno sodelavko/sodelavca za administracijo

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Strokovni sodelavec za administracijo ž/m Iščemo nekoga, ki bo: Natančno in kakovostno opravljal operativne aktivnosti; Skrbel za pripravo poslovne dokumentacije in njeno redno ažuriranje ter ustrezno arhiviranje; Podpora kadrovskem procesu in proces...
Več