• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2021-4Return
RSS

Borzen sodeluje na dogodku »Građani u energetskoj tranziciji«

27. aprila se je na spletni platformi ZOOM odvil dogodek »GRAĐANI U ENERGETSKOJ TRANZICIJI«, kjer bo sodeloval tudi Borzen. Na dogodku je beseda tekla o vključenost državljanov, ki je ključnega pomena za prehod na čisto energijo in lahko pomembno prispeva k lokalnem razvoju, okrevanju gospodarstva iz krize, ki jo je povzročila pandemija in k doseganju ciljev evropskega zelenega načrta. Na dogodku je o slovenskem modelu razvoja energetskih skupnosti in o izkušnjah iz prakse, predaval tudi...
Več

Novi portal operaterja trga članom bilančne sheme omogoča nove funkcionalnosti

Z namenom zagotavljanja transparentnosti na eni strani ter še naprednejše storitve za deležnike trga z elektriko, smo zasnovali nov spletni portal operaterja trga. Zainteresirani širši javnosti omogoča pregled celovitih podatkov slovenskega elektroenergetskega trga, članom slovenske bilančne sheme (ki so registrirani uporabniki), pa portal omogoča še enostavnejšo, kakovostnejšo, hitrejšo ter tudi varnejšo izmenjavo in pregled relevantnih podatkov in informacij. Portal operaterja t...
Več

Ob 20-letnici delovanja slovenski operater trga z elektriko predstavlja nov spletni portal

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, v teh dneh obeležuje 20 let delovanja. Pred dvema desetletjema smo zavezani trgu ter njegovim deležnikom polagali temelje za liberaliziran in enotni trg z elektriko. Danes ključne dejavnosti operaterja trga zagotavljajo in omogočajo stabilno delovanje slovenskega elektroenergetskega sistema in transparentno delovanje trga z elektriko, poleg tega pa podpirajo prehod v nizkoogljično družbo. Prav z namenom zagotavljanja transparentnosti na eni str...
Več

Objavljeni podatki o tržni vrednosti elektrike iz podporne sheme v letu 2020

Borzen v vlogi Centra za podpore po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunava ocenjeno »tržno vrednost« elektrike proizvedene v podporni shemi. Na podlagi podatkov o urni realizaciji proizvodnje ter tržnih cen na slovenski energetski borzi so bile dodane ocene o tržni vrednosti elektrike za leto 2020 za posamezno tehnologijo proizvodnje. Skladno z nižjo ravnjo cen elektrike na trgu za dan vnaprej na slovenski energetski borzi v letu 2020 je tudi ocenjena vredno...
Več

Ocena proizvodnje elektrarn za samooskrbo v letu 2020

Borzen je kot v preteklih letih na podlagi lastnih podatkov in podatkov SODO d.o.o. pripravil oceno proizvodnje elektrarn za samooskrbo v letu 2020. Po podatkih, prejetih od SODO, je bilo v letu 2020 skupaj priklopljenih 3.956 naprav za samooskrbo. Število priklopov je 60 % višje kot v letu 2019. Število vseh naprav se je skoraj podvojilo – konec leta 2019 je bilo priključenih 4.649 naprav, konec leta 2020 pa že 8.605. Od naprav, priključenih v 2020, je bilo 3.947 sončnih elektrarn, 8 h...
Več

V svojo ekipo vabimo koordinatorko/koordinatorja na področju razvoja

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Koordinator na področju razvoja ž/m Iščemo nekoga, ki bo: Spremljal in izvajal strateške dokumente. Pripravljal izhodišča za krepitev razvojnih aktivnosti in procesov znotraj družbe. Pripravljal ključne dokumente za izvajanje razvojno-raziskovaln...
Več

V svojo ekipo vabimo koordinatorko/koordinatorja za EU projekte

V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Koordinator za EU projekte (ž/m) Iščemo nekoga, ki bo: Spremljal objave za pridobivanje nepovratnih sredstev za raziskave in razvoj. Pripravljal prijave na razpise iz RS in EU skladov.  Spremljal področne predpise, ki urejajo področje razpisov. Strokovna podpora vodenju obstoječim RR projektom.  Oblikoval izhodišča za projektno delo. Po nalogu nadrejenega delavec opravlja tudi dela, ki izhajajo iz pr...
Več

Spletna predstavitev novega portala operaterja trga z elektriko

Borzen je za člane bilančne sheme pripravil povsem nov spletni portal operaterja trga, ki bo registriranim uporabnikom omogočil še enostavnejše in preglednejše poslovanje na trgu z elektriko ter še kakovostnejšo in varnejšo izmenjavo vseh pomembnih podatkov. Vabljeni na spletno predstavitev novega portala operaterja trga z elektriko, ki bo potekala v četrtek, 15. aprila 2021, med 10.00 in 11.30 uro preko platforme Microsoft Teams. Obvezne so predhodne prijave. Predstavitev je namenje...
Več