• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2021-3Return
RSS

Iščemo strokovnega sodelavca za administracijo

V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Strokovni sodelavec za administracijo ž/m Iščemo nekoga, ki bo: Natančno in kakovostno opravljal operativne aktivnosti. Skrbel za pripravo poslovne dokumentacije in njeno redno ažuriranje ter ustrezno arhiviranje. Podpora kadrovskem procesu in procesu javnega naročanja. Nadomeščal poslovno sekretarko v času njene odsotnosti. Po nalogu nadrejenega delavec opravlja tudi dela, ki izhajajo iz procesov de...
Več

Zaposlimo pomočnika/pomočnico direktorja področja

Si želiš postati del ustvarjalnega tima s katerim bi soustvarjal delovno okolje? Komaj čakaš novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo strokovno, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Pomočnik direktorja področja ž/m Iščemo nekoga, ki bo: Pomagal pri vodenju in upravljanju področja – ključni poslovni, organizacijski procesi, tehnološki in kadrovski cilji področja, skladno s strateškimi usmeritvami podjetja; Reševal strokovno...
Več

Vloge upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije lahko oddate do konca marca

Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15)  so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka.   Upravičenci lahko izpolnijo vlo...
Več

Podporna shema za OVE in SPTE v 2020

Proizvodnja v okviru podporne sheme OVE/SPTE je letu 2020 znašala 962 GWh – ob tem je bilo izplačanih za 124,7 mio EUR izplačil brez DDV – povprečna izplačana podpora je znašala 129,56 EUR/MWh in je tako na podobni ravni kot v lanskem letu. Približno 63 % celotne proizvodnje celotne sheme pade na OVE, preostali del tj. 37 % pa na SPTE. Posebej je potrebno poudariti 2 tipa naprav – sončne elektrarne z 52 % vseh izplačil in 28 % proizvodnje, ter SPTE enote na fosilna goriva z 18 % proi...
Več

Znani rezultati raziskave o energetski učinkovitosti v javnem in storitvenem sektorju

Ekološko ozaveščenih se na podlagi rezultatov Raziskave o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije 2020 za javni in storitveni sektor (REUS JSS), počuti kar 93 odstotkov organizacij v Sloveniji. O tem, kako bi energijo uporabili še bolj učinkovito, pa jih razmišlja slabe tri četrtine.  Borzen, slovenski operater trga z elektriko, vam kot glavni sofinancer omenjene raziskave brezplačno predstavlja rezultate vseslovenske raziskave javnega in storitvenega sektorja s področij: Odn...
Več

Povabilo k sodelovanju pri energetsko obarvanem otroškem igrišču

Družba Borzen želi skupaj z eno izmed slovenskih občin vstopiti v družbeno odgovoren projekt energetsko obarvano otroško igrišče. Borzen zagotovi finančna sredstva za postavitev in nakup energetsko obarvanih igral, občina pa zagotovi ustrezno zemljišče in vzdrževanje igrišča za vsaj naslednjih 5 let. O energetsko obarvanem igrišču: Gre za postavitev izbranih energetsko obarvanih igral na javnih, pogosto obiskovanih površinah v izbrani občini. Igrala bodo konceptualno zasnov...
Več

Uspešno izveden seminar o učinkovitem upravljanju z energijo za javni sektor

O tem, da je učinkovito upravljanje z energijo ključnega pomena za razogljičenje družbe, pri čemer pa naj bo javni sektor zgled celotni družbi, je tekla beseda na seminarju o Poročanju podatkov energetskega knjigovodstva, ki ga je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija. Preko 60 udeležencev je na spletnem seminarju prisluhnilo ga. Tini Žumer iz Direktorata za energijo na Mini...
Več

Borzen sodeluje na dogodku KAMbi v sklopu projekta inženirke in inženirji bomo!

3. marca se bo odvil spletni dogodek KAMbi: iz prve roke z inženirji v sklopu projekta Inženirke in inženirji bomo, kjer kot partner sodeluje tudi Borzen. Na dogodku namenjenem vsem srednješolcem, ki se odločajo za svojo študijsko pot, bodo mladi inženirji in inženirke delili svoje izkušnje v inženirskem poklicu. Veseli smo, da bo svoj pogled predstavila tudi vodja dejavnosti preglednost in nadzor trga na Borzenu, mag. Jasmina Bajec Omahen.   Prijave na brezplačni dogodek in več informacij
Več