• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2021-11Return
RSS

Izdana Uredba o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE in SPTE

Vlada RS je na 104. redni seji izdala Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 184/2021. Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE) določa, da se sredstva za izvajanje programov podpor zagotavljajo s prispevkom za zagotavljanje podpor električni energiji iz obnovljivih virov (OVE) in sop...
Več

Za energetsko učinkovitost v stavbah so potrebni investicijski ukrepi

O tem, da so za energetsko učinkovitost v stavbah potrebni investicijski ukrepi je tekla beseda na spletnem seminarju o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki ga je organiziral Borzen. Investicijski ukrepi, kot so obnova ovoja, stavbnega pohištva, strehe, ogrevalnega sistema in tako dalje so v primeru javnega sektorja vezani na sredstva države oziroma občine. To so veliki projekti, ki zahtevajo temeljit pregled tako stavbe in pripravo dokumentacije, kot načrtovanje in projektiranje o...
Več

Webinar: Upravljanje z energijo v šolskem sektorju

O priložnostih in izzivih upravljanja z energijo v šolskem sektorju je tekla beseda na četrtkovem webinarju, ki ga je organiziral Borzen. Širok krog različnih deležnikov v šolah na dnevni ravni z upravlja z energijo, pri tem pa so investitorji običajno občine oziroma država, ne uporabniki neposredno. Pri tem v praksi nemalokrat prihaja do težav v izvajanju novih protokolov oziroma sami uporabi novih energetskih sistemov. Pomembno je, da so prav vsi zaposleni v šolstvu ustrezno inform...
Več

Agencija za energijo izbrala 41 projektov proizvodnih naprav OVE in SPTE za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je zaključila deveti Javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo. Do roka za oddajo prijav je prispelo 48 prijav proizvodnih naprav s skupno nazivno električno močjo 39,9 MW. Izbranih je bilo 41 projektov s skupno nazivno električno močjo 36,9 MW. Več informacij na spletni strani Agencije za energijo.
Več

Družba ENOS, d.d. vstopa v bilančno shemo

S 16. 11. 2021 v bilančno shemo vstopa družba ENOS, d.d., kot odgovorni bilančne skupine. Trenutno je na seznamu bilančne sheme v Sloveniji 62 članov. Seznam je dostopen na povezavi.
Več

Podporna shema OVE in SPTE v prvih devetih mesecih leta

Konec septembra je podporna shema za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in električne energije v Sloveniji obsegala 3.840 enot s skupno nazivno močjo 415 MW. V tem obdobju je bilo izplačano za približno 2,6 odstotka več podpor kot v enakem obdobju lanskega leta, ob tem pa je bilo proizvedene tudi za 4,2 odstotka več električen energije. Povprečna višina izplačane podpore je znašala 137,4 EUR/MWh, kar je malce nižje od povprečne izplačane...
Več

Webinar: Upravljanje z energijo v zdravstvenem sektorju

Bolnišnice so veliki porabniki energije, zdravstveni domovi in domovi za starejše pa zmerni porabniki energije. Slednji so trenutno tudi najbolj aktivni na področju učinkovite rabe energije. To smo lahko slišali na spletnem seminarju o upravljanju z energijo v javnem sektorju, ki je bi tokrat prvenstveno usmerjen v zdravstveni sektor. Kakšni so ukrepi za izboljšanje ustanov na tem področju, kateri primeri dobrih praks? Če ste zamudili seminar, bo na voljo posnetek, tukaj pa najdete tud...
Več

Obisk srbske delegacije na Borzenu

Na Borzenu smo 4. novembra na pobudo organizacije NALED gostili predstavnike srbskih ministrstev, občin, uradov in gospodarskih javnih služb.  Delovni obisk je bil namenjen deljenju izkušenj in znanj, v ospredju pa so bile tematike trajnostne energetske prihodnosti. Predstavnika Borzena, mag. Damjan Stanek in mag. Borut Rajer, sta delegaciji predstavila zlasti prihodnje usmeritve ter delovanje Slovenije in Borzena v okviru EU svežnja »Pripravljeni na 55«, pri čemer bo pomembna novost opera...
Več
Page 1 of 2FirstPrevious[1]2NextLast