• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-9Return
RSS

Objava razpisa za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za DIREKTORJAdružbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi: najmanj univerzitetna izobrazba, najmanj 5 (pet) let delovnih izkušenj na področju vode...
Več

Borzen z novim v.d. direktorja

Nadzorni svet družbe Borzen, d.o.o. se je 24. septembra z dr. Karlom Peršoljo dogovoril o prenehanju njegove funkcije direktorja družbe Borzen. Na mesto v.d. direktorja je nadzorni svet Borzena imenoval g. Petra Žmaka, dosedanjega predsednika nadzornega sveta družbe. Peter Žmak prihaja s področja informatike in skupaj z ostalimi člani nadzornega sveta želi utrjevati vlogo Borzena na energetskem trgu ter aktivno skrbeti za njegov nadaljnji razvoj.
Več

Dražba za prenos Eko skupine za leto 2021

Borzen, d.o.o. bo v funkciji Centra za podpore 22. oktobra 2020 izvedel dražbo za prenos Eko skupine za leto 2021. Na dražbi bo prodana vsa elektrika, ki jo bodo v letu 2021 proizvedle elektrarne, vključene v Eko skupino. Slednjo se bo na enak način kot v preteklih letih preneslo v bilančno skupino oz. podskupino člana bilančne sheme, ki bo na dražbi ponudil najvišjo enotno ceno, po kateri bo obračunana celotna proizvodnja enot vključenih v Eko skupino. Dražba bo izvedena v sodelov...
Več

Konferenca Trajnostna energija lokalno uspešna

Da je treba občane aktivno vključiti v nove lokalne priložnosti zelenega okrevanja ter tako pospešiti energetsko samooskrbo, električno mobilnostiter vključevanje novih obnovljivih virov energije, da bi doseglji brezogljične cilje, so zaključili udeleženci že šestič organizirane vodilne konference Trajnostna energija lokalno, ki jo je priredil Borzen, slovenski operater trga z elektriko. Katere so napovedane številne novosti zakonodaje ter priložnosti financiranja za občinske proj...
Več

Distribucijska podjetja z novim spletnim portalom

Pet distribucijskih podjetij električne energije v Sloveniji (Elektro Ljubljana, Elektro Celje, Elektro Maribor, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska) je vzpostavilo novo spletno aplikacijo za pregled podatkov na prevzemno/predajnem merilnem mestu. Najdete jo na naslovu: https://mojelektro.si/login. V aplikaciji imajo uporabniki na voljo vpogled tako v splošne podatke merilnega mesta (naslov, pogodbeni podatki, obračunski podatki itd.) kot tudi podrobnejši vpogled v podatke porabe in proiz...
Več

Borzen uspešen v letu 2019

Borzen je poslovno leto 2019 zaključil s čistim dobičkom v višini 1,33 mio EUR, pri tem pa ustvaril za 4,53 mio EUR prihodkov in za 2,90 mio EUR odhodkov. Sicer pa je trg z elektriko zaznamovala manjša porast vrednosti evidentiranih količin zaprtih pogodb, skupna količina je znašala 56.239 GWh, pri tem pa je v primerjavi s preteklim letom upadlo število evidentiranih zaprtih pogodb in je znašalo 62.781 pogodb. Kar se tiče gibanja koncentracije na veleprodajnem trgu podatki iz leta v ...
Več

Borzenov natečaj Trajnostna energija 020

Borzen v okviru svoje blagovne znamke Trajnostna energija razpisuje tradicionalni natečaj, ki je namenjen predšolskim otrokom, osnovnošolcem in dijakom. Tokrat mladi na njem lahko sodelujejo z izdelavo maskote, lika ali lutke na temo trajnostne energije, ki: je lahko izdelana, oblikovana ali sešita iz recikliranih oziroma okolju prijaznih materialov, je lahko tudi narisana na papirju, kartonu, blagu, platnu ali v računalniškem programu, mora podati trajnostno naravnano sporočilo ozir...
Več

Šesto Borzenovo strokovno srečanje - TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 020: Zelena transformacija in nova realnost

Znan je podrobnejši program letošnje specializirane Borzenove energetske konference Trajnostna energija lokalno 020: Zelena transformacija in nova realnost, ki vas bo praktično seznanila z novo realnostjo lokalnih zelenih transformacij, kaj prinaša nov zakon o URE za lokalne skupnosti, kako se pametno lotiti lokalnih prometnih strategij in trajnostne mobilnosti. Konferenca bo potekala 17. septembra od 9. ure dalje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, brezplačne prijave pa so že odprte.
Več