• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-7Return
RSS

Borzen prenovil spletni portal Trajnostna energija

Ena izmed Borzenovih dejavnosti je tudi informiranje in ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, kar izvajamo pod lastno blagovno znamko Trajnostna energija, ključne vsebine, vezane na omenjeno področje, pa najdete na istoimenskem portalu. Spletni portal www.trajnostnaenergija.si smo prenovili tako oblikovno, kot funkcionalno in vesbinsko - vse z namenom, da bi uporabniki še lažje našli še več vsebin. Poleg raznovrstnih vsebin, vezanih na omenjeno področj...
Več

Postavitev proizvodnih naprav na OVE in SPTE

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor sta v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE pripravila skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji. Več informacij najdete na spletni strani ministrstva.
Več

Nov akter na slovenskem trgu z elektriko

Družba TRMEW Obrót S.A. je s 15. julijem 2020 vključena v bilančno shemo, kot odgovorni bilančne skupine. V tem trenutku je v bilančni skupini 66 bilančnih skupin in podskupin. vabljeni k ogledu celotnega seznama. 
Več

Vlada sprejela Letno poročilo družbe Borzen

Vlada sprejela Letno poročilo družbe Borzen Vlada se je kot skupščina družbe Borzen, operater trga z elektriko, 8. julija seznanila z Letnim poročilom družbe Borzen, d. o. o. za poslovno leto 2019. Na podlagi poročila je vlada podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2019.  
Več

Objavljen nov poziv Agencije za energijo za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visok...
Več