• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-5Return
RSS

Posvetovanje o vlogi neodvisnega agregatorja na trgih električne energije

Borzen, operater trga z elektriko, je v sodelovanju z Agencijo za energijo, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska pripravil javno posvetovanje o vlogi oziroma aktualnih vidikih vpliva (neodvisnega) agregatorja skozi primere uporabe, in sicer umestitev na organiziran trg oziroma bilančno shemo v smislu razmerja z dobaviteljem in drugimi akterji, ter korekcijo izračuna obračunske moči na ravni p...
Več

Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Vlada RS je 21. maja na dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/2020. Z uredbo se je na podlagi novega Energetskega zakona EZ-1 uredilo in določilo vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo to...
Več

Oddaja vlog za vse upravičence do znižanega prispevka OVE in SPTE do 7. junija

14. maja je bil v Uradnem listu RS, št. 68, objavljen Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020. Glede na navedeno, se rok za oddajo vloge za uveljavitev pravice do podaljšanja uvrstitve na seznam upravičencev do znižanega prispevka skladno ...
Več

Vložitev vlog do znižanega prispevka OVE in SPTE

Skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) lahko upravičenci do znižanega prispevka OVE in SPTE vložijo vloge po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Center za podpore lahko vroči odločbe, sklepe ali druge dokumente v elektronski predal od naslovn...
Več