• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-4Return
RSS

Dosegljivost med 28. in 30. aprilom 2020

Obveščamo vas, da med 28. in 30. aprilom zaradi dopustov ne bomo dosegljivi, z vami pa bomo ponovno 4. maja. Ključni poslovni procesi, vezani na izvajanje voznih redov na trgu z električno energijo, poročanje REMIT-RRM ter kliringa poslov na borzi z električno energija bodo potekali nemoteno. Za vsa vprašanja s tem v zvezi smo dosegljivi na znanih kontaktih. Želimo vam prijetne praznike.
Več

Sprememba pri posredovanju podatkov za bilančni obračun pri prehodu iz poletnega na zimski čas in obratno

Borzen, d.o.o. je skladno s petim odstavkom 78. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18 in 62/19; v nadaljevanju Pravila za delovanje trga z elektriko) sprejel odločitev, da se pri posredovanju podatkov s strani elektrooperaterjev za podatke za bilančni obračun za mesec oktober 2020 začne uporabljati sistem 25 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz poletnega na zimski čas oziroma 23 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz zimskega na poletni čas...
Več

Elektronsko pošiljanje računov centru za podpore

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se odločili račune za podpore pošiljati po e-pošti. Obenem vas vljudno prosimo, da zaradi ustrezne obdelave prejetih računov uporabite priloženi obrazec računa v pdf obliki, ki ga izpolnite in ga brez ostalih prilog posredujete na elektronski naslov racuni@borzen.si.  Računov poslanih po elektronski pošti, vam ni potrebno pošiljati še po navadi pošti, saj se dokumenti v tem primeru podvajajo.   POMEMBNO: Račun naj ne bo v formatu  fotografije jpg, word ...
Več

Ob dnevu Zemlje - pesem za Zemljo

Borzen skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ob dnevu Zemlje s pesmijo za Zemljo ozavešča odnosu vseh nas do okolja. Tako o pomembnih temah trajnostne energije informira ljudi in jih spodbuja k učinkovitejšemu ravnanju z energijo. Glasbeni videospot z naslovom 'Pesem Zemlji – Kako si lepa' je posvečen Zemlji, ne nazadnje pa tudi vsem njenim prebivalcem. Nekoliko potrka na našo vest ter nas opomni o odnosu in ravnanju z našim planetom, s katerim smo neločljivo povezani. P...
Več

Direktor Borzena o poslovanju družbe v času pandemije

Direktor družbe Borzen, dr. Karlo Peršolja, o poslovanju družbe v času pandemije pravi: »Borzen v obdobju razglašene pandemije v povezavi s COVID-19 deluje nemoteno. Svoje poslovanje smo prilagodili trenutnim razmeram in tako večina zaposlenih dela od doma. Peščica tistih, ki so na sedežu družbe, pa ima zagotovljene ustrezne varne pogoje. Na ta način skrbimo za preprečevanje potencialnega prenosa okužb in smo po svojih najboljših močeh družbeno odgovorni. Družbeno odgovorni smo...
Več

Nadzorni svet družbe Borzen se v času epidemije delno odpoveduje svojim prejemkom

V časih, ko pandemija v povezavi s COVID-19 kroji življenja mnogih posameznikov in podjetij ter pušča močan pečat na gospodarstvo, so se nadzorniki družbe Borzen odločili, da se odzovejo na dano situacijo in se odpovedo delu prejemkov za svoje delo. Konec meseca marca je Slovenski državni holding s tem v povezavi izdal priporočilo, v katerem poziva nadzornike  naj se odpovedo 30 % prejemkov, do katerih so upravičeni iz naslova opravljanja svojih funkcij v povezavi z delovanjem nadzor...
Več

Podaljšujemo rok za oddajo vlog na Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2020

Podaljšujemo rok za oddajo vlog na Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2020 Ker se zavedamo, da v teh težkih časih vsi zainteresirani morda ne boste uspeli oddati vloge na našem Razpisu za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2020, rok za oddajo vlog podaljšujemo do 31. maja 2020. Več informacij in vlogo najdete na povezavi. Ostanite zdravi.  
Več

V teh težkih časih podpiramo naše poslovne partnerje

Na Borzenu v teh težkih časih z različnimi ukrepi poskušamo podpreti naše poslovne partnerje. Zavedamo se, da tako poslovanje v vseh podjetjih, kot tudi življenje poteka drugače, zato: smo poenostavili in prilagodili določene postopke pri poslovanju z nami, se še bolj usmerili v digitalno poslovanje, podaljšali smo nekatere roke za oddajo vlog, stopili smo v stik z vsemi upravičenci centra za podpore, ki računov še ne izdajajo elektronsko ter jih spodbudili k elektronskemu poš...
Več

Center za podpore poziva upravičence, naj račune oddajajo elektronsko

V trenutnih razmerah na Borzenu iščemo načine kako vam olajšati poslovanje z nami. Vis upravičenci centra za podpore lahko hitreje in učinkoviteje račune izdajte elektronsko. To lahko storite na dva načina: Preko spletnega portala centra za podpore Preko elektronske pošte V zadnjih treh dneh smo bili v telefonskem stiku s skoraj 1.000 upravičenci. Hvala vsem za razumevanje in pozitivne odzive. Ostanite zdravi. #ostanitedoma
Več