• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-3Return
RSS

Podaljšanje uvrstitve na seznam upravičencev do znižanega prispevka OVE in SPTE

Rok za oddajo vloge za uveljavitev pravice do podaljšanja uvrstitve na seznam upravičencev do znižanega prispevka OVE in SPTE se skladno z Zakonom o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 podaljša tako, da se rok izteče osmi dan od dneva prenehanja ukrepov, kar ugotovi Vlada Republike Slovenije s sklepom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,vendar najdlje do 1. julija 2020. Če z iz...
Več

#ostajamodoma

Tudi v teh težkih časih ostajamo z vami in skrbimo, da vsi naši poslovni procesi potekajo nemoteno. Trudimo se, da vam poslovanje z nami karseda olajšamo in da čim več lahko uredite po elektronski poti. Pri tem naj izpostavimo: vsi upravičenci centra za podpore lahko račune izdajate preko našega spletnega portala ali jih posredujete po elektronski pošti (več informacij). Za vsa vprašanja ostajamo na voljo na znanih kontaktnih e-naslovih in telefonskih številkah. Hvala va...
Več

Podporna shema za proizvodnjo elektrike iz OVE in SPTE v letu 2019

V podporni shemi je bilo konec leta 2019 3.858 elektrarn s skupno nazivno močjo 417 MW, kar predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Proizvodnja elektrike v letu 2019 dosega približno povprečno raven let 2018 in 2017, medtem ko izplačila variirajo tako glede na zunanje vplive na posamezne proizvodne vire, predvsem vreme, kot tudi spremembo referenčne tržne cene, ki neposredno vpliva na višino obratovalne podpore. Iz primerjave izplačil in proi...
Več

#ostanimodoma

Na Borzenu se zavedamo naše povezanosti in soodgovornosti, zato v trenutkih splošne pandemije zaradi korona virusa naše delo od 16. marca do nadaljnjega opravljamo od doma. V tem času bomo zagotavljali nemoteno delovanje vseh naših ključnih poslovnih funkcij. Preko naših znanih kontaktnih številk in e-naslovov vam še naprej ostajamo na voljo. Vsem želimo, da ostanete zdravi. Ekipa Borzena #ostanimodoma
Več

Objavljamo razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2020

Na Borzenu se trudimo ravnati družbeno odgovorno. O tem priča tudi certifikat Družbeno odgovorno podjetje, ki predstavlja družbeno odgovoren princip delovanja. Majhen kamenček pri tem je tudi sodelovanje z različnimi organizacijami v našem okolju s sponzorstvi in donacijami. V tem duhu objavljamo Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev v letu 2020 in vabimo vse zainteresirane, da se nanj prijavite. Vloge sprejemamo preko razpisnega obrazca na info@borzen.si vse do 30. apri...
Več

Izdana Uredba o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije

Vlada RS je 5. marca izdala Uredbo o manjših napravah za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom. Uredba določa vrste, velikost ter pogoje za montažo in priključitev manjših naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov ali s soproizvodnjo z visokim izkoristkom, za katere ni potrebno gradbeno dovoljenje skladno s predpisi, ki urejajo graditev objektov. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 14/2020. U...
Več