• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-2Return
RSS

Borzenov natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije 020

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih izzivov. Kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, glavna nagrada pa znaša 3.000 EUR. Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije je že drugi po vrsti. K sodelovanju vabi vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspešno zagovarjali v obdobju od 1. januarja 2019 do 30. septembra 2020. T...
Več

Seznam ponudnikov pogodb o samooskrbi z elektriko

Za vse obstoječe in bodoče lastnike naprav za samooskrbo z električno energijo iz obnovljivih virov energije smo pripravili Seznam ponudnikov pogodb o samooskrbi z elektriko. Tako bo olajšano iskanje dobavitelja, ki nudi sklenitev pogodbe o samooskrbi. Na seznamu se nahajajo kontaktni podatki podjetji, ki nudijo možnost sklenitve pogodbe o samooskrbi z elektriko skladno z Uredbo o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 17/19). Seznam vključuj...
Več

Seznam ponudnikov odkupa elektrike proizvedene iz OVE/SPTE

Vsem proizvajalcem, ki se odločajo oziroma so se odločili za prodajo elektrike na trgu želimo olajšati iskanje kupca za energijo. Na povezavi boste našli kontaktne podatke podjetji, ki nudijo možnost odkupa elektrike proizvedene iz OVE in SPTE. Seznam vključuje vse ponudnike odkupa elektrike v slovenskem prostoru, ki so na pobudo Borzenovega centra za podpore posredovali kontaktne informacije oseb oziroma oddelkov, ki se ukvarjajo z odkupom energije od (malih) proizvajalcev. Oglejte si ...
Več

Javna obravnava Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Ministrstvo za infrastrukturo je objavilo predlog sprememb in dopolnitev Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom, s katero se podrobneje predpisujejo merila za zagotavljanje ustreznega zavarovanja za izvedbo projektov s strani promotorjev, vrste oblik teh zavarovanj ter merila za določitev njihove višine. S predlagano spremembo in dopolnitvijo Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih vi...
Več

Testne cene za odstopanja Cneg in Cpoz

Skladno z drugim odstavkom 134. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (UL 74/18 in 62/19) Borzen, operater trga z elektriko, objavlja testne cene za odstopanja Cneg in Cpoz v sklopu priprav na prehod na 15-minutni obračunski interval.
Več