• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2020-1Return
RSS

Znane najboljše inovacije trajnostne energetike za leto 2019

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, je podlil nagrade za najboljše inovacije s področja trajnostne energetike. Zmagovalec je podjetje RIKEMA z inovativno napravo za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase. Izzivi trajnostne energetike so pomemben del sedanjosti, z velikim vplivom na prihodnost. Borzen, slovenski operater trga je v želji spodbuditi razvoj in inovacije na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije pripravil poseben natečaj, na kate...
Več

Serija risank Lepši svet 2 v vse slovenske šole, vrtce in knjižnice

Miniserija slovenskih okoljskih risank z naslovom LEPŠI SVET, ki je nastala na pobudo Borzena, je bila ustvarjena v sodelovanju RTV Slovenijo. Glavni junaki v risankah spoznavajo svet obnovljivih virov energije, ravnanje z odpadki, učinkovitost v prometu, naučijo se kaj elektrika pravzaprav je in kakšen bi bil dan brez nje ter še mnogo več. Tudi drugo sezono risank Lepši svet 2 smo opremili s poučnim gradivom, ki zlasti vzgojiteljem in učiteljem podaja dodatne informacije, ideje za ust...
Več

Razglasitev najboljših inovacij trajnostne energetike 2019

Vabljeni na slavnostno razglasitev najboljših inovacij trajnostne energetike leta 2019, ki bo 29. januarja na Zdravniški zbornici Slovenije. Trajnostna naravnanost, varovanje in ohranjanje našega okolja nujno potrebujejo inovatorje in inovacije. Veseli smo, da se v Sloveniji iskri od zanimivih in drznih idej raznovrstnih posameznikov – inovatorjev ter ponosni, da vam lahko predstavimo štiri inovatorje finaliste, ki so sodelovali na Borzenovem natečaju Inovacije trajnostne energetike 019 i...
Več

Mariborčani navdušeni nad energetsko obarvanim igriščem

V decembru je na pobudo Borzena sredi Maribora, na Trgu svobode, zraslo novo, energetsko obarvano igrišče. Obiskovalce seznanja z obnovljivimi viri energije in istočasno spodbuja k bolj trajnostni izrabi energije. Odzivi so izredno pozitivni, partnerji projekta - Borzen, Dravske elektrarne Maribor in Mestna občina Maribor, pa že intenzivno razmišljajo kje v občini Maribor bodo mesto dobila še tri podobna igrala. Več informacij.
Več

Objava skladno s Priporočilom 4.4.

Družba Borzen, d.o.o. skladno s Priporočilom št. 4.4 iz Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 objavlja naslednje informacije.
Več