• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2019-9Return
RSS

Borzenova konferenca Trajnostna energija lokalno ponovno uspešna

Kako se energetska oskrba občanov zaradi številnih 'zelenih priložnosti' radikalno spreminja in zakaj skupnostni projekti, je bil osrednji izziv udeležencev Borzenovega srečanja Trajnostna energija lokalno. Da naj Slovenija "ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljični in energijski prehod, trajnostni promet (zlasti železniški) in okoljsko infrastrukturo, pri tem pa upošteva regionalne razlike", je novo naložbeno priporočilo 2019 Sloveni...
Več

Letno poročilo družbe Borzen za leto 2018

Objavljamo Letno poročilo družbe za leto 2018. Ključni poudarki: Dobiček: 1,37 mio EUR. Evidentiranih nekaj manj kot 110.000 zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v skupni količini 8,1 TWh. Slovenija je bila v letu 2018 neto uvoznik električne energije, uvoz pa je predstavljal 16,4 odstotka slovenske porabe elektrike. V podporni shemi za okolju prijazno proizvodnjo elektrike nekaj manj kot 3.600 enot, ki predstavljajo okoli 15 odstotkov instaliranih zmogljivosti v drž...
Več