• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2019-8Return
RSS

Objava razpisa za direktorja družbe Borzen

Nadzorni svet družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., na podlagi  četrtega odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih  družbah in 22. člena Akta o ustanovitvi družbe Borzen, d.o.o., objavlja razpis za   DIREKTORJA družbe Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.   Za  direktorja  je  lahko  imenovan  kandidat,  ki  poleg  z  zakonom  določenih pogojev izpolnjuje še pogoje iz Akta o ustanovitvi:     najmanj univerzitetna izobrazba (VII/2),     najmanj 5 (pet) let de...
Več

Zaposlujemo: sistemski administrator/administratorka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Sistemski administrator ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal nadzor nad informacijsko komunikacijskim sistemom ter ga prilagajal novim potrebam, pripravljal in izvajal varnostne politike informacijskih in komunikacijskih sistemov, skrbel za tekoča vzdrževalna dela na informacijsko komunikacijskih sistemih ter skrbel za njihovo var...
Več

Zaposlujemo: finančni referent/referentka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Finančni referent ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal finančna, knjigovodska in računovodska opravila, izvajal obračun, finančno poravnavo ter upravljanje s tveganji, opravljal plačilni promet in upravljal s finančnimi sredstvi, vodil registre in evidence ter pripravljal poročila, sodeloval z akterji trga z energijo, spr...
Več

Borzenova konferenca: Trajnostna energija lokalno 019

Znan je podrobnejši program letošnje specializirane Borzenove energetske konference Trajnostna energija lokalno 019: Na preseku zelenih priložnosti, ki vas praktično seznanja z novimi primeri energetskih skupnosti lokalno ter ponuja informacije o tem, kako lokalno izkoristiti nove priložnosti zelene energetike. Konferenca Trajnostna energija lokalno 019 bo potekala 12. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, brezplačne prijave pa so že odprte.  
Več