• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2019-4Return
RSS

Borzenov natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

Trajnostna energija je pomemben del reševanja sodobnih izzivov. Kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike, je Borzen pripravil poseben nagradni natečaj, glavna nagrada pa znaša 3.000 EUR. Častna pokroviteljica natečaja je ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek.   Natečaj za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije vabi k sodelovanju vse študente, ki so oziroma bodo svoje magistrsko delo končali in uspeš...
Več

Prva seja nadzornega sveta v novi sestavi

Na prvi seji novega nadzornega sveta družbe Borzen, ki je potekala 23. aprila, so člani nadzornega sveta izvolili predsednico in namestnico predsednice nadzornega sveta. Nadzorni svet, ki ima mandat podeljen za obdobje petih let, bo deloval v sestavi: Mojca Kert, predsednica; dr. Alenka Kolar, namestnica predsednice; Jure Jemec, član.
Več

Razpisujemo natečaj za inovacije s področja trajnostne energetike

Posamezniki in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije, sedaj lahko sodelujejo na Borzenovem natečaju Inovacije trajnostne energetike. Nagradni sklad znaša 17.000 EUR, prijave pa so mogoče do 9. junija. Posamezniki in podjetja v fazi razvoja inovacije, ki zagotavlja nadpovprečne izkoristke pri proizvodnji električne energije ali pri učinkoviti rabi energije, se lahko prijavijo na nateč...
Več

Nov nadzorni svet družbe Borzen

Vlada je na seji 11. aprila sprejela sklep, da se s 17. aprilom 2019 v nadzorni svet družbe Borzen za mandatno obdobje petih let imenuje člane Mojco Kert, Alenko Kolar in Jureta Jemca.   
Več

Prenehanje članstva v bilančni shemi

Družbi LOGO ENERGIJA d.o.o. s 1. aprilom preneha status odgovornega bilančne podskupine v bilančni skupini Europe Energy S.p.A., prav tako pa družba s tem datumom tudi izstopa iz bilančne sheme. celoten seznam članov bilančnih skupin in podskupin je dostopen na povezavi. 
Več