• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

Archive by month: 2019-1Return
RSS

Objavljeni podatki o tržni vrednosti elektrike iz podporne sheme v letu 2018

Borzen v vlogi Centra za podpore po vzoru nekaterih tujih sistemov subvencij za obnovljive vire izračunava ocenjeno »tržno vrednost« elektrike proizvedene v podporni shemi. Na podlagi podatkov o urni realizaciji proizvodnje ter tržnih cen na slovenski energetski borzi so bile dodane ocene o tržni vrednosti elektrike za leto 2018 za posamezno tehnologijo proizvodnje. Skladno z višjo ravnjo cen elektrike na trgu za dan vnaprej na slovenski energetski borzi je tudi ocenjena vrednost elektrike...
Več

Objavljamo posodobljen seznam prejemnikov

Sistem podpor je instrument državne pomoči, ki z višjimi odkupnimi cenami omogoča realizacijo investicij v okolju prijazne načine proizvodnje elektrike, potrebnih za dosego državnih ciljev glede deleža uporabe obnovljivih virov v končni rabi energije. Na Borzenu upravljamo omenjeni sistem državnih subvencij ter smo odgovorni za ustrezno izplačevanje podpor proizvodnim enotam, ki so vključene v sistem podpor. Posodobljen seznam prejemnikov podpor OVE in SPTE je dostopen na povezavi.  
Več

V svojo ekipo vabimo analitika

Si želite novih izkušenj, izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Analitik ž/m Iščemo nekoga, ki bo: • pridobival podatke, delal analize, poročila in raziskoval za potrebe področja in podjetja,• pripravljal podlage, razvijal in uvajal spremembe ali nove produkte in storitve podjetja,• izvajal predvidoma pretežno naloge organizacije trga in dodatno tudi naloge Centra za podpore,• vodil registre in ...
Več

Priprava celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije

Ministrstvo za infrastrukturo je na svoji spletni strani objavilo novico o pripravi celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije: "Ministrstvo za infrastrukturo je v sodelovanju z medresorsko delovno skupino, skladno z obstoječimi strokovnimi podlagami ter sprejetimi dolgoročnimi in srednjeročnimi strateškimi, akcijskimi in poročevalskimi dokumenti, pripravilo prvi osnutek celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN). Skladno z  Ure...
Več

Objava skladno s Priporočilom 4.4.

Družba Borzen, d.o.o. skladno s Priporočilom št. 4.4 iz Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 objavlja naslednje informacije.
Več

Z novim letom spremembe članstva v bilančni shemi

S 1. januarjem 2019 je v bilančni shemi prišlo do nekaterih sprememb. Družba Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) je s tem datumom ohranila status v bilančni shemi in sicer kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HEP d.d. Družba TALUM d.d. Kidričevo je ponovno vključena v bilančno shemo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini HSE d.o.o., družba LOGO ENERGIJA d.o.o. ohranja članstvo kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni skupini Europe E...
Več