• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Borzen organiziral izmenjavo izkušenj pri delovanju operaterja trga in borze z elektriko

Borzen je v teh dneh organiziral delavnico na temo "Exchange of experience in the operation of Market Operator and PX" oz. "Izmenjava izkušenj pri delovanju operaterja trga in borze z elektriko" za kolege iz Gruzijskega operaterja z elektriko ESCO in regulatorja GNERC. Srečanja pa se je udeležil tudi predstavnik EnCS/EU4Energy. V okviru delavnice so bile predstavljene naslednje teme: Predstavitev dejavnosti Borzena: - Izvajanje storitve poročanja po RRM - REMIT - Podporna shema OVE in SP...
Več

V bilančno shemo vstopil POWERMART

Družba POWERMART ApS je 12. septembra vstopila bilančno shemo kot odgovorni bilančne skupine. Seznam vseh bilančnih skupin in podskupin je dostopen na povezavi.  
Več

V bilančno shemo vstopa EZPADA AG

Družba EZPADA AG s 6. septembrom vstopa v bilančno shemo, kot odgovorni bilančne skupine. Celoten seznam bilančnih skupin in bilančnih podskupin je dostopen na povezavi. 
Več

Borzenova konferenca - Trajnostna energija lokalno 018

Vabimo vas na četrto strokovno srečanje lokalnih energetskih upravljavcev: TRAJNOSTNA ENERGIJA LOKALNO 018, ki smo ga tokrat naslovili "Kako s povezovanjem občin do financiranja in izvedbe ukrepov URE?" Ker financiranje s strani EU zahteva vedno večjo proaktivnost lokalnih skupnosti in nosilcev projektov, kot tudi povezovanje projektov, vas srečanje praktično seznanja s koristnimi novostmi, kot so: Naložbeni načrt za Evropo (EFSI) in kaj lahko pričakujete od nove finančne perspekti...
Več

Borzen sopodpisnik iniciative za razvoj trga z elektriko Electricity Market Initiative

V juliju je Borzen uradno pristopil k iniciativi za razvoj trga z elektriko na področju JV Evrope Electricity Market Initiative (EMI), ki poteka pod okriljem in je sofinancirana s strani ameriškega energetskega združenja U.S. Energy Association (USEA) in ameriške agencije za mednarodni razvoj United States Agency for International Development (USAID). Sporazum, katerega podpisnice so poleg Slovenije še Albanija, Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Kosovo, Makedonija, Črna gora in Srbija, podpi...
Več

Borzen in BSP sta nudila tehnično pomoč pri vzpostavitvi organiziranega trgovanja z elektriko v Makedoniji

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. (skupaj s podizvajalcem BSP Energetska borza, d.o.o.) je v obdobju januar do junij 2018 uspešno izpeljal projekt »Tehnična pomoč Makedoniji pri vzpostavitvi organiziranega trgovanja z električno energijo za dan vnaprej«. Namen projekta je bil priprava osnutkov  zakonodajnih rešitev na nacionalni ravni in institucionalnih dogovorov za vpeljavo  trga z električno energijo za dan vnaprej, ki bi bile primerne za optimalno spajanje s sosednjimi trgi. ...
Več

Obisk energetskih ekspertov v Gruziji

Borzen je skupaj s predstavniki Energy Community Secretariat-a, slovenske energetske borze BSP in predstavniki EUROPEX-a v juliju obiskal gruzijskega operaterja trga z elektriko ESCO. Na delovnem srečanju je beseda tekla o aktualni situaciji na trgu z elektriko v Gruziji ter razvoju in priložnostih tega trga v prihodnje. V okviru srečanja so potekali tudi različni multilateralni sestanki s predstavniki gruzijskih podjetij in agencij, med drugim tudi z ministrstvom, pristojnim za finance in e...
Več

Podporna shema v prvem polletju 2018

Konec junija je podporna shema obsegala 3.879 enot s skupno nazivno močjo 410 MW, od tega največ sončnih elektrarn. V prvih šestih mesecih leta 2018 je bilo izplačano za 69,5 mio EUR podpor, kar je 11 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih leta 2017, ob tem pa je bilo proizvedene za 5,5 odstotkov manj električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 141,8 EUR/MWh, kar je pričakovano nižje od povprečne izplačane podpore v ena...
Več

Letno poročilo družbe Borzen za leto 2017

Družba Borzen je poslovno leto 2017 zaključila uspešno, s čistim dobičkom v višini 1,70 mio EUR. V tem obdobju smo v družbi ustvarili za 4,58 mio EUR prihodkov in za 2,66 mio EUR odhodkov. Leto je bilo zaznamovano s številnimi projekti in aktivnostmi, ki sovpadajo s temelji energetskega trga, ki so preglednost, integriteta in odkritost, na katerih deluje tudi naša, sicer v trajnostni razvoj usmerjena, družba. Veseli smo, ker je bil naš trud opažen na različnih področjih: prejeli s...
Več
Page 1 of 39FirstPrevious[1]2345NextLast