• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Zaposlujemo: sistemski administrator/administratorka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Sistemski administrator ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal nadzor nad informacijsko komunikacijskim sistemom ter ga prilagajal novim potrebam, pripravljal in izvajal varnostne politike informacijskih in komunikacijskih sistemov, skrbel za tekoča vzdrževalna dela na informacijsko komunikacijskih sistemih ter skrbel za njihovo var...
Več

Zaposlujemo: finančni referent/referentka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Finančni referent ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal finančna, knjigovodska in računovodska opravila, izvajal obračun, finančno poravnavo ter upravljanje s tveganji, opravljal plačilni promet in upravljal s finančnimi sredstvi, vodil registre in evidence ter pripravljal poročila, sodeloval z akterji trga z energijo, spr...
Več

Borzenova konferenca: Trajnostna energija lokalno 019

Znan je podrobnejši program letošnje specializirane Borzenove energetske konference Trajnostna energija lokalno 019: Na preseku zelenih priložnosti, ki vas praktično seznanja z novimi primeri energetskih skupnosti lokalno ter ponuja informacije o tem, kako lokalno izkoristiti nove priložnosti zelene energetike. Konferenca Trajnostna energija lokalno 019 bo potekala 12. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, brezplačne prijave pa so že odprte.  
Več

Podporna shema OVE in SPTE v prvi polovici leta 2019

Konec junija je podporna shema obsegala 3864 enot s skupno nazivno močjo 414 MW. V prvih šestih mesecih leta je bilo izplačano za 65,6 mio EUR podpor, kar je približno 5,5 odstotkov manj kot v prvih šestih mesecih leta 2018, ob tem pa je bilo proizvedene za 3,8 odstotka več električne energije. Povprečna višina izplačane podpore v prvih šestih mesecih letošnjega leta znaša 129 EUR/MWh, kar je nižje od povprečne izplačane podpore v enakem obdobju leta 2018 (141,8 EUR/MWh) – vzrok...
Več

Borzen ponosen imetnik certifikata ISO 27000

Ponosni smo na pridobitev mednarodnega certifikata ISO 27001 na področju informacijske varnosti, ki se osredotoča na varovanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti informacij, ki smo ga prejeli v teh dneh. Prav varnost vseh naših deležnikov je namreč ena izmed naših prioritet, zato temu področju posvečamo veliko pozornosti. Pridobljeni certifikat je dokaz, da je pri nas področje informacijske varnosti urejeno skladno z najvišjimi standardi, k čemur se zavezujemo tudi v prihodnje.  
Več

Navodila za evidentiranje za ponudnike storitev izravnave

Borzen skladno drugim odstavkom 61. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18) objavlja navodila glede evidentiranja zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi za ponudnike storitev izravnave v primeru ponujanja storitev aRPF in rRPF z uporabo PPM, ki bilančno pripadajo drugemu dobavitelju.
Več

Uvajanje 15-minutnega intervala

Borzen po izvedeni javni obravnavi objavlja tekst predloga sprememb Pravil za delovanje trga z elektriko, ki je bil po usklajevalnem sestanku z Agencijo za energijo poslan Agenciji v nadaljnji postopek. Tekst je dostopen na povezavi.
Več

Konferenca Trajnostna energija lokalno 019

Prisrčno vabljeni, da se udeležite specializirane Borzenove energetske konference Trajnostna energija lokalno 019: Na preseku zelenih priložnost, ki vas praktično seznanja kako lahko lokalno izkoristite nove priložnosti zelene energetike ter z novimi primeri energetskih skupnosti lokalno.  Konferenca bo potekala 12. septembra na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Brezplačne prijave so že odprte, več informacij in program pa najdete na povezavi. 
Več

Javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila javni poziv za investitorje v projekte proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Več informacij najdete na povezavi. 
Več
Page 1 of 44FirstPrevious[1]2345NextLast