• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Varovanje osebnih podatkov

V naši družbi se zavedamo občutljivosti osebnih podatkov in spoštujemo zasebnost vseh posameznikov, s katerimi sodelujemo. V tem duhu smo sprejeli Pravilnik o varovanju osebnih podatkov ter določili pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov  - Janko Recer (jani.recer@borzen.si). Pravilnik, kjer urejamo pravila, načela, varnostne ukrepi in postopke obdelave osebnih podatkov posameznikov v zvezi z delovanjem družbe BORZEN, d.o.o.  je dostopen na povezavi.
Več

Javna obravnava Pravil za delovanje trga z elektriko

Borzen objavlja javno obravnavo novih Pravil za delovanje trga z elektriko, ki bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za delovanje trga z elektriko (Uradni listRS, št. 105/15). Spremembe so pripravljene na podlagi javne obravnave Pravil o spremembah in dopolnitvah pravil za delovanje trga z elektriko, ki je potekala v času od 28. 12. 2017 do 22. 1. 2018, ter predlogov in pripomb prejetih v okviru javne obravnave. Pravila prav tako implementirajo zahteve Uredbe o določi...
Več

Ob dnevu Zemlje – Pesem za Zemljo

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ob dnevu Zemlje s pesmijo za Zemljo ozavešča odnosu vseh nas do okolja. Tako o pomembnih temah trajnostne energije informira ljudi in jih spodbuja k učinkovitejšemu ravnanju z energijo. Glasbeni videospot z naslovom 'Pesem Zemlji – Kako si lepa' je posvečen Zemlji, ne nazadnje pa tudi vsem njenim prebivalcem. Nekoliko potrka na našo vest ter nas opomni o odnosu in ravnanju z našim planetom, s...
Več

Objavljamo Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2018

Preko sponzorstev in donacij na Borzenu podpiramo in omogočamo boljše delovanje organizacij, društev ter zavodov na področju športa, kulture, izobraževanja, zdravstva, humanitarne dejavnosti in drugih družbeno odgovornih aktivnosti. Na ta način se med drugim odzivamo na potrebe družbenega okolja in dejavno skrbimo za zmanjševanje škodljivih vplivov v naravnem okolju. V letošnjem letu tako že drugič objavljamo Razpis za dodelitev sponzorskih in donatorskih sredstev za leto 2018. Vl...
Več

Borzen za serijo okoljskih risank Lepši svet prejel posebno priznanje

Na konferenci 20. Dnevi energetikov je časnik Finance v kategoriji najboljši promocijski OVE in URE projekt podelil posebno priznanje za kakovostno in strokovno delo pri promociji obnovljivih virov in učinkovite rabe energije za našo serijo okoljskih risank Lepši svet.Serija okoljskih risank nagovarja otroke med četrtim in desetim letom. V njej glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata: ...
Več

Podporna shema v letu 2017

Na dan 31.12.2017 je podporna shema obsegala 3.864 enot s skupno nazivno močjo 412 MW. Proizvodnja in izplačila iz naslova podporne sheme so se v letu 2017 spustila celo pod raven iz leta 2015, kar je predvsem posledica prenehanja prejemanja podpore za nekatere večje enote. Intenziteta padca proizvodnje in izplačil pa je v večji meri odvisna od vremenskih razmer in leto 2017 je bilo glede 2016 mnogo manj hidrološko ugodno in v povprečju bolj obsevano s soncem, posledično je bil na podpo...
Več

PROENERGY d.o.o. vstopil v bilančno shemo

Družba PROENERGY d.o.o. je z 20. marcem vključena v bilančno shemo slovenskega operaterja trga z elektriko, kot odgovorni bilančne skupine. Seznam vseh bilančnih skupin in podskupin je dostopen na povezavi.
Več

Objavljamo razpis za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade 2018.

Borzen, slovenski operater trga z elektriko, pod svojo blagovno znamko TRAJNOSTNA ENERGIJA objavlja Razpis za povrnitev dela stroškov za izvedbo izobraževalnih projektov s področja OVE in URE za mlade 2018. S tem želi Borzen spodbujati ozaveščanje in informiranje o učinkoviti rabi energije ter obnovljivih virih energije med mladimi, predstaviti rezultate projektov širši javnosti ter spodbujati odgovoren odnos do URE in OVE.Predmet razpisa je povračilo dela stroškov za izvedbo izobraž...
Več

Nagradni natečaj za osnovnošolce in dijake odprt do 14. maja

Razpisujemo nagradni natečaj za osnovnošolce (2. in 3. triada) in dijake »TRAJNOSTNA ENERGIJA 018: Naša obljuba za lepši svet«. Na natečaju lahko sodelujejo tako, da sprejmejo obljubo o tem kaj bodo storili za lepši svet in k njej pritegnejo družinske člane. Mladi tako lahko dajo obljubo s področja varčevanja z elektriko, ravnanja z odpadki, učinkovitostjo v prometu, kako se ogrevamo in učinkovito ravnamo s toplotno energijo, varčevanja z vodo, učinkovitega ravnanja s hrano ter dru...
Več
Page 1 of 37FirstPrevious[1]2345NextLast