• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Projekt PAKT: agregacijsko trgovalne platforma za namen upravljanje s prožnostjo

Borzen, je v projektu Pametne naprave, modeli ter platforme v aktivnem omrežju (v nadaljevanju: PAKT), ki ga sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v sodelovanju s partnerji vzpostavil demonstracijsko agregacijsko trgovalno platformo, preko katere se lahko povezujejo na eni strani ponudniki prožnosti v obliki prilagodljivega odjema ter na drugi strani udeleženci trga, ki to prožnost potrebujejo, na primer distribucijski in sistemski operater, pa tudi drugi udeleže...
Več

Podporna shema v 2020

V podporni shemi je bilo konec leta 2020 3.846 elektrarn s skupno nazivno močjo 409 MW, kar predstavlja približno 12 odstotkov instaliranih zmogljivosti v Republiki Sloveniji. Število naprav v podporni shemi je glede na enako obdobje lanskega leta padlo za 21 in za približno 5 MW nazivne moči, kar je predvsem posledica izstopov iz podporne sheme – posamezna naprava je lahko namreč v podporno shemo vključena do 15 let (OVE naprave) oz. do 10 let (SPTE naprave). Še bolj pomembni kot izst...
Več

Z januarjem spremembe v bilančni shemi

S 1. januarjem 2021 v bilančni shemi prihaja do nekaterih sprememb:  Bilančna podskupina E 3, d.o.o. je s 01.01.2021 prešla iz bilančne skupine HSE d.o.o. v bilančno skupino PETROL d.d., Ljubljana. Bilančna podskupina Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) je s 01.01.2021 prešla iz bilančne skupine HEP d.d. v bilančno skupino GEN-I, d.o.o. Na dan 31.12.2020 je bilo skupaj registriranih 62 članov, od tega 43 bilančnih skupin 19 bilančnih podskupin. V primerjavi s pred...
Več

Objava skladno s Priporočilom 4.4.

Družba Borzen, d.o.o. skladno s Priporočilom št. 4.4 iz Priporočil in pričakovanj Slovenskega državnega holdinga, marec 2018 objavlja naslednje informacije.
Več

S 1. januarjem slovenski trg električne energije prehaja na 15-minutni obračunski interval

Slovenski trg električne energije je z datumom dobave 1. januar 2021 prešel iz urnega na 15-minutni obračunski interval. To nekoliko posplošeno pomeni, da bo osnovna obračunska enota, kar se tiče trga (zaprte pogodbe, obratovalne napovedi, bilančni obračun), prešla iz ene ure na 15 minut. S tem se bo sistem trga dejansko nekoliko približal delovanju elektroenergetskega sistema, ki deluje v realnem času. Prehod na 15-minutni interval je posledica zahtev enega od EU kodeksov - natančn...
Več

Srečno v letu 2021

Leto, ki se izteka je bilo polno izzivov, ki smo jih skupaj z vami uspešno premagovali. Hvala za vaše zaupanje in sodelovanje. V prihajajočem letu vam celotna ekipa Borzena želi pozitivne energije, sreče in zdravja. Naj bo 2021 polno harmonije.    
Več

Borzen skupaj s partnerji postavlja prvo energetsko obarvano igrišče v Kopru

Ob robu novega urbanega parka ob Semedelski promenadi bo v naslednjih tednih zraslo prvo energetsko obarvano igrišče v Kopru. Namenjeno bo predvsem najmlajšim, ki bodo lahko na zabaven način spoznavali, kako lahko vsak izmed nas proizvaja energijo in kako lahko prispeva k njeni bolj učinkoviti izrabi. Družbeno odgovorni projekt je zasnoval Borzen, slovenski operater trga z elektriko v želji po spodbujanju k bolj trajnostni izrabi virov in učinkovitejši rabi energije. Osem energetsko ob...
Več

Znani zmagovalci Borzenovega natečaja TRAJNOSTNA ENERGIJA 020

  Tudi letos je Borzen v okviru svoje blagovne znamke Trajnostna energija razpisal že svoj četrti tradicionalni natečaj, namenjen predšolskim otrokom, osnovnošolcem in dijakom. Tokrat so mladi na njem sodelovali z izdelavo maskote oziroma lika, ki je moral podati trajnostno naravnano sporočilo oziroma poslanstvo, s  katerim je ljudi spodbudil k učinkovitejšemu ravnanju z viri in energije ter odgovornemu ravnanju z  okoljem. Maskote oziroma like pa so morali sodelujoči razstaviti ...
Več

Agencija za energijo je objavila osmi javni poziv za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila že osmi javni poziv k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom (SPTE) za vstop v podporno shemo. Na javnem pozivu so na voljo sredstva v obsegu 10 milijonov evrov, kot je opredeljeno v Načrtu za izvajanje podporne sheme OVE in SPTE za leto 2020 (Energetska bilanca Republike Slovenije za leto 2019). Sredstva so namenjena investitorjem za ...
Več
Page 1 of 56FirstPrevious[1]2345NextLast