• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Konferenca vodilnih lokalne trajnostne energetike v novi realnosti že 17. septembra

Prijazno vabljeni, da se udeležite vodilne Borzenove energetske konference Trajnostna energija lokalno 020, ki vas med drugim praktično seznanja z novo realnostjo lokalnih zelenih transformacij, kaj prinaša nov zakon o URE za lokalne skupnosti, kako se pametno lotiti lokalnih prometnih strategij in trajnostne mobilnosti. Konferenca bo potekala 17. septembra od 9. ure dalje na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Število mest je omejeno, zato je brezplačna prijava obvezna. V primeru več...
Več

Obvestilo o posredovanju mesečnih števčnih stanj proizvedene elektrike

Vse upravičence centra za podpore, ki nam pošiljate račune za podporo za elektriko proizvedeno iz OVE in SPTE ter pri tem potrebujete podatke o proizvedeni količini elektrike, obveščamo, da center za podpore s temi podatki ne razpolaga. Za tovrstne informacije se obrnite na pristojnega operaterja distribucijskega omrežja.
Več

Borzen prenovil spletni portal Trajnostna energija

Ena izmed Borzenovih dejavnosti je tudi informiranje in ozaveščanje o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije, kar izvajamo pod lastno blagovno znamko Trajnostna energija, ključne vsebine, vezane na omenjeno področje, pa najdete na istoimenskem portalu. Spletni portal www.trajnostnaenergija.si smo prenovili tako oblikovno, kot funkcionalno in vesbinsko - vse z namenom, da bi uporabniki še lažje našli še več vsebin. Poleg raznovrstnih vsebin, vezanih na omenjeno področj...
Več

Postavitev proizvodnih naprav na OVE in SPTE

Ministrstvo za infrastrukturo in Ministrstvo za okolje in prostor sta v zvezi s postavitvijo proizvodnih naprav na OVE in SPTE pripravila skupna pojasnila glede osnovnih pojmov, razlago področnih predpisov in odgovore na pogosta vprašanja, ki jih zastavljajo investitorji. Več informacij najdete na spletni strani ministrstva.
Več

Nov akter na slovenskem trgu z elektriko

Družba TRMEW Obrót S.A. je s 15. julijem 2020 vključena v bilančno shemo, kot odgovorni bilančne skupine. V tem trenutku je v bilančni skupini 66 bilančnih skupin in podskupin. vabljeni k ogledu celotnega seznama. 
Več

Vlada sprejela Letno poročilo družbe Borzen

Vlada sprejela Letno poročilo družbe Borzen Vlada se je kot skupščina družbe Borzen, operater trga z elektriko, 8. julija seznanila z Letnim poročilom družbe Borzen, d. o. o. za poslovno leto 2019. Na podlagi poročila je vlada podelila razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za delo v poslovnem letu 2019.  
Več

Objavljen nov poziv Agencije za energijo za vstop v podporno shemo

Agencija za energijo je objavila Javni poziv investitorjem in promotorjem k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom za vstop v podporno shemo. Predmet javnega poziva je izbor projektov za nove in obnovljene proizvodne naprave oziroma skupine projektov za nove proizvodne naprave (v nadaljevanju projekt)  na obnovljive vire energije (OVE) in s soproizvodnjo elektrike in toplote z visok...
Več

Prva seja nadzornega sveta v novi sestavi

Na prvi seji novega nadzornega sveta družbe Borzen, ki je potekala 19. junija, so člani nadzornega sveta izvolili predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet, ki ima mandat podeljen do 16. 4. 2024 bo deloval v sestavi: Peter Žmak, predsednik; Tomaž Kokot, namestnik predsednika; Davorin Dimič, član.
Več

Spletni portal centra za podpore uporablja že preko 1500 uporabnikov

Z veseljem obveščamo, da je nedavno število uporabnikov spletnega portala Centra za podpore preseglo mejo 1500. Slednje predstavlja že več kot 60 % vseh upravičencev do podpor. O visoki priljubljenosti portala med uporabniki priča dejstvo, da je zaradi enostavnosti preko portala na mesečni ravni izdanih v povprečju že več kot 1.900 računov, kar je že skoraj polovica vseh mesečno prejetih računov za podporo. Vse upravičence do podpore, ki še niso uporabniki, ponovno lepo vabimo...
Več

Podporna shema v obdobju januar - april

V prvih 4 mesecih leta 2020 je bilo v okviru sheme OVE/SPTE izplačano za 44,7 mio EUR brez DDV, kar je za 1,4 % več kot v enakem obdobju leta 2019, ob tem so naprave v shemi proizvedle za 447 GWh, kar je za 2,2 % več kot v enakem obdobju lanskega leta. Primerjava deležev proizvodnih virov v obdobju januar – april v letih 2019 – 2020 ne prikazuje bistvenih razlik, saj je proizvodnja v obeh letih praktično poravnana – SPTE enote v tem obdobju dosežejo ca. 45 % proizvodnje, sončne elektra...
Več
Page 1 of 51FirstPrevious[1]2345NextLast