• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Zaključen peti poziv za proizvodnjo elektrike iz zelenih virov

Iz Agencije za energijo so sporočili, da je bilo na petem Javnem pozivu k prijavi projektov proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz OVE in v SPTE za vstop v podporno shemo izbranih 19 projektov s skupno nazivno električno močjo 26,7 MW, predvsem proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike v SPTE. Več informacij najdete na spletni strani Agencije za energijo.
Več

Kmalu spremembe na izravnalnem trgu

Na izravnalnem trgu prihaja do nekaterih sprememb, ki so posledica spajanja trgov znotraj dneva (angl. SIDC oziroma prej poznan kot XBID). Spremembe stopijo v veljavo z 19. novembrom 2019 za produkte z dobavo od 20. novembra 2019 dalje. V dokumentu Produkti, omejitve ponudb in vrste izvrševanja ponudb na izravnalnem trgu boste posebej označene našli naslednje spremembe: Zaradi lažje razmejitve med trgovanjem na izravnalnem trgu in trgovanju znotraj dneva v okviru spajanja trgov znotraj dn...
Več

Karlo Peršolja ostaja na čelu Borzena

Konec letošnjega leta se izteče mandat trenutnemu direktorju Borzena, dr. Karlu Peršolji, ki družbo vodi od leta 2010. Nadzorni svet, ki mu predseduje ga. Mojca Kert, je na seji pretekli teden, po tem, ko je bil mesec dni javno objavljen razpis, skladno z aktom o ustanovitvi družbe imenoval novega direktorja. Vnovičen mandat so zaupali dr. Karlu Peršolji. Dr. Peršolja svoj tretji mandat pričenja s 1. 1. 2020 in ga zaključuje 31. 12. 2021. Vodenje družbe bo 1. 1. 2022 do 31. 12. 2024...
Več

Izteka se natečaj za najboljše magistrsko delo s področja trajnostne energije

Študentje se lahko še do konca tega tedna, in sicer do 7. oktobra 2019, s svojim magistrskim delom na temo trajnostne energije prijavijo na natečaj, ki ga je Borzen pripravil kot spodbudo mladim pri soustvarjanju naše skupne trajnostne prihodnosti na področju energetike. Glavna nagrada znaša 3.000 EUR, častna pokroviteljica natečaja pa je ministrica za infrastrukturo, mag. Alenka Bratušek. K sodelovanju na natečaju za najboljše magistrsko delo na temo trajnostne energije so vabljeni ...
Več

Borut Rajer, direktor energetskega področja na Borzenu, ponovno izvoljen v upravni odbor Europex-a

Na volitvah Generalne skupščine EUROPEX-a, evropskega združenja energetskih borz in operaterjev trga, ki so potekale 27. septembra v Zadru, so direktorja energetskega področja na Borzenu, g. Boruta Rajerja ponovno izvolili v Upravni odbor. Izkazano zaupanje je zagotovo tudi posledica njegovega dolgoletnega uspešnega strokovnega dela na področju energetskih trgov. G. Rajer tako ostaja v Upravnemu odboru, ki ga sestavljajo še Erling Thiis (Nord Pool), Jonas Törnquist (EPEX SPOT), Artur Tri...
Več

Borzenova konferenca Trajnostna energija lokalno ponovno uspešna

Kako se energetska oskrba občanov zaradi številnih 'zelenih priložnosti' radikalno spreminja in zakaj skupnostni projekti, je bil osrednji izziv udeležencev Borzenovega srečanja Trajnostna energija lokalno. Da naj Slovenija "ekonomsko politiko v zvezi z naložbami osredotoči na raziskave in inovacije, nizkoogljični in energijski prehod, trajnostni promet (zlasti železniški) in okoljsko infrastrukturo, pri tem pa upošteva regionalne razlike", je novo naložbeno priporočilo 2019 Sloveni...
Več

Letno poročilo družbe Borzen za leto 2018

Objavljamo Letno poročilo družbe za leto 2018. Ključni poudarki: Dobiček: 1,37 mio EUR. Evidentiranih nekaj manj kot 110.000 zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v skupni količini 8,1 TWh. Slovenija je bila v letu 2018 neto uvoznik električne energije, uvoz pa je predstavljal 16,4 odstotka slovenske porabe elektrike. V podporni shemi za okolju prijazno proizvodnjo elektrike nekaj manj kot 3.600 enot, ki predstavljajo okoli 15 odstotkov instaliranih zmogljivosti v drž...
Več

Zaposlujemo: sistemski administrator/administratorka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Sistemski administrator ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal nadzor nad informacijsko komunikacijskim sistemom ter ga prilagajal novim potrebam, pripravljal in izvajal varnostne politike informacijskih in komunikacijskih sistemov, skrbel za tekoča vzdrževalna dela na informacijsko komunikacijskih sistemih ter skrbel za njihovo var...
Več

Zaposlujemo: finančni referent/referentka

Si želite novih izkušenj, novih izzivov ter osebnega in strokovnega razvoja? V svojo ekipo vabimo energično, znanja željno osebo, da se nam pridruži kot: Finančni referent ž/m Iščemo nekoga, ki bo: izvajal finančna, knjigovodska in računovodska opravila, izvajal obračun, finančno poravnavo ter upravljanje s tveganji, opravljal plačilni promet in upravljal s finančnimi sredstvi, vodil registre in evidence ter pripravljal poročila, sodeloval z akterji trga z energijo, spr...
Več
Page 1 of 45FirstPrevious[1]2345NextLast