• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Sprejeta Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov

24. januarja je bila sprejeta Uredba o subvencijah za nakup lesnih peletov, ki centru za podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov za fizične osebe, ki razpolagajo z vgrajeno kurilno napravo in so kupile pelete v obdobju 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022. Center za podpore bo v roku 30 dni od sprejema podzakonskega predpisa upravičencem omogočil oddajo vloge za subvencijo.  Vse informacije bodo sproti objavljene na naši spletni strani.
Več

IPET predstavil načrte aktivnosti v letu 2023

V okviru Energetske zbornice Slovenije delujoča Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET), v kateri mesto podpredsednika zaseda David Copič, pomočnik direktorja energetskega področja na Borzenu, je predstavila načrt aktivnosti za letu 2023: "Osredotočenost bo namenjena zlasti spremljanju izvedbe sprememb, ki stopajo v veljavo v tem letu. Z letom 2023 bodo negospodinjski odjemalci z močjo do 43 kW prešli v merjeni odjem, obenem pa se nadaljujejo priprave za nadaljnje širj...
Več

Borzen sodeloval na 1. Knowledge Sharing Session of the BRIDGE Regulation WG

Deljenje znanj in izkušenj je pomemben gradnik razvoja energetskega trga. 13. januarja se je v tem duhu odvil prvi Knowledge Sharing Session of the BRIDGE Regulation WG, katerega namen je olajšati izmenjavo znanja in dobrih praks med projekti, ki sodelujejo v pobudi deljenja znanj, tako da jim omogoči, da na teh sejah predstavijo posebne teme ali vpoglede, ki lahko presegajo obseg delovnega načrta Regulation WG. Farcross projekt, kjer sodeluje tudi Borzen, je predstavila Katerina Drivakou, i...
Več

Na Borzenu širimo ekipo Edit

Objavljamo štiri prosta delovna mesta: strokovna sodelavka/strokovni sodelavec v Službi za organizacijo trgov, pravnica/pravnik v Službi za pravne in splošne zadeve, strokovna sodelavka/strokovni sodelavec v Službi za okoljske mehanizme (2)    1. Prosto delovno mesto: strokovna sodelavka/strokovni sodelavec v Službi za organizacijo trgov  Iščemo nekoga, ki bo sodeloval pri: izvajanju procesov službe za organizacijo trgov ter energetskega področja, skladno s strategijo dru...
Več

Z novim letom spremembe v bilančni shemi

S 1. januarjem 2023 prihaja do sprememb pri članstvu v bilančni shemi: Družba Borzen, d.o.o. - Center za podpore (Eko skupina) kot odgovorni bilančne podskupine prehaja iz bilančne skupine GEN-I, d.o.o. bilančno skupino PETROL d.d., Ljubljana. Družba SODO d.o.o. bo vključena v bilančno shemo, kot odgovorni bilančne podskupine v bilančni podskupini skupini ECE d.o.o., ki je v bilančni skupini HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o. Družba SALONIT ANHOVO, d.d. kot odgovorni bilančne...
Več

Uveljavitev Pravil za delovanje trga z električno energijo

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. obvešča, da so bila v Uradnem listu RS 163/2022  objavljena nova Pravila za delovanje trga z električno energijo, ki stopijo v veljavo s 1. januarjem 2023. Nova Pravila za delovanje trga z električno energijo prinašajo spremembe na področju bilančnega obračuna predstavljene v sklopu javne obravnave osnutka Pravil in predhodnih javnih posvetovanj o konceptu bilančnega obračuna. Pravila implementirajo tudi zahteve Zakona o oskrbi z električno...
Več

Srečno v letu 2023

V prihajajočem letu vam celotna ekipa Borzena želimo veliko pozitivnih povezovanj in energije ter drznosti in kreativnosti. Srečno in uspešno leto 2023.
Več

Uveljavitev Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. obvešča, da so bila dne 23. decembra 2022 v Uradnem listu RS 161/2022 objavljena nova Pravila za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo, ki stopijo v veljavo s 1. januarjem 2023. Nova Pravila za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo bodo dopolnila in v delih spremenila trenutno veljavna Pravila za izvajanje izravnalnega trga z elektriko. Spremembe pravil se nanašajo predvsem na spremenjeno terminolog...
Več

Na dogodkih v 2022 smo gostili preko 1.100 posameznikov

Na Borzenu smo ponosni in hvaležni, da smo v tem letu skupaj z vami v sklopu naše blagovne znamke Trajnostna energija med drugim: skozi 23 dogodkov o vsebinah trajnostne energetike opolnomočili preko 1.100 posameznikov, preživeli preko 130 izobraževalnih ur, prisluhnili skoraj 50 strokovnjakom s področja energetike.   Vabljeni, da si ogledate posnetke in gradiva različnih izobraževanj. Hvala, da ste skupaj z nami soustvarjali zanimive in iskrive dogodke ter delili znanja.
Več

Obvestilo EZS velikim poslovnim odjemalcem glede neupravičenega odjema

Energetska zbornica Slovenija vse velike poslovne odjemalce električne energije ponovno poziva k pravočasni sklenitvi pogodb o dobavi električne energije z izbranim dobaviteljem, torej še pred koncem leta 2022. Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta namreč tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji. S sklenjeno pogodbo o dobavi si odjemalci zagotovijo zanesljivo dobavo električne energije, hkrati pa se izognejo dodatnim stroškom, do...
Več

Na Borzenovih regijskih energetskih srečanjih prisostvovalo blizu 40 slovenskih občin

Borzen je v letošnjem letu, v sklopu svoje blagovne znamke Trajnostna energija, ki deluje na področju ozaveščanja in informiranja o obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, organiziral Regijska energetska srečanja s poudarkom na izzivih in rešitvah trajnostne energetike, s prizadevanjem opolnomočiti posameznike z ustreznimi znanji za sprejemanje pravih odločitev v zvezi z energijo. Na kar petih srečanjih, ki so potekala v različnih slovenskih regijah, smo okoli 120 pre...
Več

Nagradni natečaj »Naše zgodbe za lepši svet«

Ker želimo učence in učenke osnovnih šol spodbuditi k razmisleku o tem, od kod prihaja energija in kako jo pri vsakdanjih opravilih porabljamo, z veseljem vabimo k sodelovanju na nagradnem natečaju »Naše zgodbe za lepši svet«, ki ga Borzen organizira v sodelovanju z DZS. Na natečaju lahko sodelujejo učenke in učenci drugega triletja osnovnih šol v Sloveniji s svojimi plakati ali izdelki v elektronski obliki na temo:. Kako lahko sami odgovorno ravnamo s toploto in tako privarčujem...
Več

V kratkem na voljo subvencije za lesne pelete

9. decembra je bil sprejet Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki centru za podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov. Center za podpore bo po uveljavitvi omenjenega zakona ter sprejemu podzakonskega predpisa omogočil oddajo vlog za pridobitev subvencije preko spletne aplikacije in sicer: za fizične osebe, ki razpolagajo z vgrajeno kurilno napravo na lesne pelete (upravičenci) ter so v obdobju med 1. 9. 2022 in 31. 12. 2022 opravile nakup pe...
Več

Poziv EZS velikim poslovnim odjemalcem: zadnji dnevi za sklenitev pogodb

Zanesljiva oskrba z energijo za vse odjemalce in odporen energetski sistem sta tisto, k čemur stremimo vsi akterji energetike v Sloveniji. Obdobje enormnih cen energentov odpira številna vprašanja o oskrbi danes, jutri in čez nekaj let. Bližamo se koncu leta 2022, v katerem je dobava električne energije v Sloveniji potekala nemoteno. Nihče ni ostal brez energije. Še več, gospodinjstva in mali poslovni odjemalci imajo zagotovljene regulirane cene za dobršen del prihodnjega leta. Večji ...
Več

Nov član bilančne sheme

Družba D. TRADING INTERNATIONAL SA je z 10. decembrom kot odgovorni bilančne skupine, vključena v bilančno shemo. Oglejte si aktualni seznam vseh članov bilančnih skupin in podskupin. 
Več

Zaključena serija spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih

Preko 200 udeležencev se je v sklopu serije Borzenovih spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih, ki so potekali v preteklih tednih, seznanilo s segmenti, povezanimi z upravljanjem z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih: energetski pregledi, energetsko knjigovodstvo, energetska učinkovitost, obnovljivi viri in optimizacija delovanja sistemov OVE v industriji ter pridobivanje nepovratnih sredstvih za področje OVE in URE. Zadnji i...
Več

Učenci osnovnih šol spoznavali tematike povezane s trajnostno energetiko

V letošnjem letu smo na Borzenu v sklopu blagovne znamke Trajnostna energija organizirali kar pet tehniških dnevov z delavnicami in predavanji za učence tretje triade osnovnih šol, z željo predstavitve tematike trajnostne energetike. Blizu 400 učencev in njihovih mentorjev se je seznanilo z varstvom okolja, podnebnimi spremembami, trajnostno mobilnostjo ter obnovljivimi viri energije in učinkovito rabo energije.  Veseli smo pozitivnih odzivov in si želimo tovrstnega predajanja znanj tud...
Več

Uspešno zaključena serija spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju

V torek, 29. novembra, se je uspešno zaključila serija spletnih seminarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju, ki smo jih organizirali na Borzenu. Blizu 200 udeležencev se je podrobneje seznanilo z energetskimi pregledi, optimizacijo delovanja obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, spoznali so napredne tehnike sistemov upravljanja z energijo v javnem sektorju kot tudi več o energetski učinkovitosti. Zadnji iz serije seminarjev z naslovom Energetska učin...
Več

Spremembe članstva v bilančni shemi

Z 22. novembrom družbi Europe Energy S.p.A. preneha članstvo v bilančni shemi. Istočasno članstvo v bilančni shemi preneha tudi družbi Energia gas and power d.o.o, ki je bila v bilančno shemo vključena na podlagi pogodbe o izravnavi, ki jo je sklenila z družbo Europe Energy S.p.A.  Seznam članov bilančne sheme je na voljo na povezavi.
Več
Page 1 of 38FirstPrevious[1]2345NextLast