• engsl-SI
  • Iskalec

Novice

RSS

Borzen pristopil k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva

Nacionalno zavezništvo za zeleno okrevanje gospodarstva podpira potrebo po zelenem okrevanju gospodarstva in stremi k sistemskemu pristopu za razvoj zelene, pametne in tehnološko napredne Slovenije. Borzen je ponosno pristopil k zavezništvu, katerega pobudnik je Center energetsko učinkovitih rešitev, saj verjamemo v trajnostno prihodnost. Več informacij o nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva. #zelenookrevanje
Več

Posvetovanje o vlogi neodvisnega agregatorja na trgih električne energije

Borzen, operater trga z elektriko, je v sodelovanju z Agencijo za energijo, ELES, SODO ter elektrodistribucijskimi podjetji Elektro Celje, Elektro Gorenjska, Elektro Ljubljana, Elektro Maribor in Elektro Primorska pripravil javno posvetovanje o vlogi oziroma aktualnih vidikih vpliva (neodvisnega) agregatorja skozi primere uporabe, in sicer umestitev na organiziran trg oziroma bilančno shemo v smislu razmerja z dobaviteljem in drugimi akterji, ter korekcijo izračuna obračunske moči na ravni p...
Več

Izdana Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz OVE in SPTE

Vlada RS je 21. maja na dopisni seji izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o podporah elektriki, proizvedeni iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote in elektrike z visokim izkoristkom. Uredba je objavljena v Uradnem listu RS, št. 74/2020. Z uredbo se je na podlagi novega Energetskega zakona EZ-1 uredilo in določilo vrste energetskih tehnologij proizvodnih naprav za proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije (OVE) in za proizvodne naprave s soproizvodnjo to...
Več

Oddaja vlog za vse upravičence do znižanega prispevka OVE in SPTE do 7. junija

14. maja je bil v Uradnem listu RS, št. 68, objavljen Odlok o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19).  S tem odlokom se na območju Republike Slovenije prekliče epidemija nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19). Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 31. maja 2020. Glede na navedeno, se rok za oddajo vloge za uveljavitev pravice do podaljšanja uvrstitve na seznam upravičencev do znižanega prispevka skladno ...
Več

Vložitev vlog do znižanega prispevka OVE in SPTE

Skladno z Zakonom o spremembi in dopolnitvah zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni sars-cov-2 (covid-19) lahko upravičenci do znižanega prispevka OVE in SPTE vložijo vloge po elektronski poti brez varnega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče ugotoviti na drug zanesljiv način. Center za podpore lahko vroči odločbe, sklepe ali druge dokumente v elektronski predal od naslovn...
Več

Dosegljivost med 28. in 30. aprilom 2020

Obveščamo vas, da med 28. in 30. aprilom zaradi dopustov ne bomo dosegljivi, z vami pa bomo ponovno 4. maja. Ključni poslovni procesi, vezani na izvajanje voznih redov na trgu z električno energijo, poročanje REMIT-RRM ter kliringa poslov na borzi z električno energija bodo potekali nemoteno. Za vsa vprašanja s tem v zvezi smo dosegljivi na znanih kontaktih. Želimo vam prijetne praznike.
Več

Sprememba pri posredovanju podatkov za bilančni obračun pri prehodu iz poletnega na zimski čas in obratno

Borzen, d.o.o. je skladno s petim odstavkom 78. člena Pravil za delovanje trga z elektriko (Uradni list RS, št. 74/18 in 62/19; v nadaljevanju Pravila za delovanje trga z elektriko) sprejel odločitev, da se pri posredovanju podatkov s strani elektrooperaterjev za podatke za bilančni obračun za mesec oktober 2020 začne uporabljati sistem 25 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz poletnega na zimski čas oziroma 23 obračunskih intervalov na dan prehoda ure iz zimskega na poletni čas...
Več

Elektronsko pošiljanje računov centru za podpore

Zahvaljujemo se vsem, ki ste se odločili račune za podpore pošiljati po e-pošti. Obenem vas vljudno prosimo, da zaradi ustrezne obdelave prejetih računov uporabite priloženi obrazec računa v pdf obliki, ki ga izpolnite in ga brez ostalih prilog posredujete na elektronski naslov racuni@borzen.si.  Računov poslanih po elektronski pošti, vam ni potrebno pošiljati še po navadi pošti, saj se dokumenti v tem primeru podvajajo.   POMEMBNO: Račun naj ne bo v formatu  fotografije jpg, word ...
Več

Ob dnevu Zemlje - pesem za Zemljo

Borzen skupaj s Klemnom Slakonjo skozi glasbeni videospot ob dnevu Zemlje s pesmijo za Zemljo ozavešča odnosu vseh nas do okolja. Tako o pomembnih temah trajnostne energije informira ljudi in jih spodbuja k učinkovitejšemu ravnanju z energijo. Glasbeni videospot z naslovom 'Pesem Zemlji – Kako si lepa' je posvečen Zemlji, ne nazadnje pa tudi vsem njenim prebivalcem. Nekoliko potrka na našo vest ter nas opomni o odnosu in ravnanju z našim planetom, s katerim smo neločljivo povezani. P...
Več

Direktor Borzena o poslovanju družbe v času pandemije

Direktor družbe Borzen, dr. Karlo Peršolja, o poslovanju družbe v času pandemije pravi: »Borzen v obdobju razglašene pandemije v povezavi s COVID-19 deluje nemoteno. Svoje poslovanje smo prilagodili trenutnim razmeram in tako večina zaposlenih dela od doma. Peščica tistih, ki so na sedežu družbe, pa ima zagotovljene ustrezne varne pogoje. Na ta način skrbimo za preprečevanje potencialnega prenosa okužb in smo po svojih najboljših močeh družbeno odgovorni. Družbeno odgovorni smo...
Več
Page 1 of 50FirstPrevious[1]2345NextLast