• engsl-SI
  • Iskalec

KOC ENERGIJA – Kompetenčni center za razvoj kadrov v energetiki

Borzen med 2. 9. 2019 do 31. 5. 2022 pri projektu oziroma partnerstvu KOC ENERGIJA, kjer je skupni interes vzpostavitev sistema stalnega strokovnega usposabljanja, prenos znanj med podjetji, mreženje in razvoj novih poslovnih odnosov in skupnih projektov partnerjev v povezavi z R&R in izobraževalnimi organizacijami, zmanjševanje stroškov, optimizacija poslovanja, dvig dodane vrednosti, višji dobički in večja konkurenčnost. Skupna vrednost projekta znaša 550.000 EUR pri čemer sklad sofinancira od 50 % do 70 % glede na velikost podjetja. Od tega je Borzen upravičen do 50% sofinanciranja v skupni vrednosti 15.000 EUR.

Cilj projekta je razvoj ključnih kompetenc prihodnosti, pridobivanje specifičnih znanj in veščin zaposlenih, okrepitev ozaveščenosti o nujnosti vseživljenjskega učenja, enotni pristop k razvoju kadrov za izzive prihodnosti, večja konkurenčnost zaposlenih in podjetij, dolgoročno partnersko sodelovanje z razširitvijo omrežja partnerjev, povečano vlaganje v R&R, enoten nastop na trgu, vzpostavitev dialoga z javnostmi (odločevalci politik, izobraževalnim sistemom, raziskovalnimi institucijami).

Namen projekta je izboljšanje kompetenc, produktivnosti, ustvarjalnosti in inovativnosti zaposlenih ter krepitev konkurenčnosti gospodarstva.

Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.