• engsl-SI
  • Iskalec

Aktualna javna naročila

Transparentnost in poštenost poslovanja sta pomembni vrednoti naše družbe, ki stopata z roko v roki z našo trajnostno vizijo poslovanja.

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter z željo po sodelovanju z novimi, konkurenčimi partnerji, vsa javna naročila objavljamo na portalu javnih naročil.

Na portalu javnih naročil Borzen od leta 2018 objavlja tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, podatki o oddanih evidenčnih naročilih pred tem pa so na voljo na povezavi.

-------------------------------------------

Datum objave: 8. 5. 2023

Ref. št. naročila: JN-1268-23

Predmet naročila: Zeleno javno naročanje 2023

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Zeleno javno naročanje 2023". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniku najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Ponudbi mora biti priložen tudi okvirni predlog izvedbe predmetnega javnega naročila, z vključeno metodologijo ter terminskim načrtom, predstavitev ponudnika skupaj z vsaj tremi referencami s področja zelenega javnega naročanja in navedbo vsaj enega ustreznega kadra, ki izpolnjuje pogoje, navedene v specifikaciji naročila.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 23. 5. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.