• engsl-SI
 • Iskalec

Zgodovina

2022

 • Februar:
  - Predstavljena in javno objavljena že 3. sezona risank LEPŠI SVET, ki je bila brezplačno posredovana vsem vrtcem in osnovnim šolam ter knjižnicam po državi.
  - Javna obravnava Pravil o spremembah in dopolnitvah pravil za delovanje trga z električno energijo.
  - Koncept novega modela bilančnega obračuna z novim izračunom cen za odstopanje.
 • April: Borzen z Ministrstvom za infrastrukturo in Ministrstvom za okolje in prostor podpiše pogodbo o spodbujanju okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu, na podlagi katere bo izvajal razpise za dodeljevanje državne pomoči.
 • Junij:
  - Nova sestava nadzornega sveta: Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta; Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta; Žiga Fišer, član nadzornega sveta.
  - V veljavo stopijo novi roki za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi v primeru zamud pri objavi rezultatov ali neuspelega večstranskega spajanja trgov.
  - Javna obravnava Pravil za delovanje centra za podpore.
  - V veljavo stopijo nova Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za delovanje trga z elektriko. 
 • Avgust:
  - Vzpostavljena 1. faza kontaktne točke za spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.
 • September:
  - 31. avgusta prenehal veljati mandat direktorju Martinu Brataniču. Na mesto direktorja družbe do imenovanja direktorja družbe s polnim mandatom stopi mag. Borut Rajer.
  - Uspešno izvedeni številni dogodki: konferenca Trajnostna energija lokalno 022, izobraževanje na temo zelenega javnega naročanja predmetov povezanih s porabo električne energije in strokovni posvet na temo izvajanja energetskih pregledov v Sloveniji.
  - Pričetek objave referenčne tržne cene elektrike kot pomoč upravičencem podporne sheme.
  - Javna obravnava Pravil za delovanje trga z električno energijo.
  - Pridobitev certifikata Družbeno odgovoren delodajalec.
 • Oktober:
  - Izvedena usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov.
  - Borzen pričel s sodelovanjem pri EU projektu STREAM (Streming Flexibility to the Power System).
  - Javna obravnava Pravil za organiziranje platforme operaterja trga za izravnalno energijo.
 • November:
  - Uspešno izvedeni spletni seminarji na temo upravljana z energijo v javnem sektorju in energetsko intenzivnih podjetjih ter tehniški dnevi na temo OVE in URE na petih osnovnih šolah po Sloveniji.
  - S 1. novembrom za polno mandatno obdobje petih let vodenje družbe prevzame mag. Borut Rajer.
  - Borzenov poslovni delež v družbi BSP d.o.o. prenesen na družbo Eles, d.o.o.
 • December:
  - Zaključena izvedba regijskih energetskih srečanja po Sloveniji.
  - Sprejet Zakon o nujnem posredovanju za obravnavo visokih cen energije, ki centru za podpore nalaga izplačevanje subvencij za nakup lesnih peletov.
   

2021

 • Januar:
  - S 1. januarjem slovenski trg električne energije preide na 15-minutni obračunski interval – povezane prilagoditve procesov evidentiranja, bilančnega obračuna, prenosa podatkov na EMFIP ENTSO-E platformo.
  - Uveljavitev novega načina obračunavanja REMIT storitve skladno s Sklepom Komisije (EU).
 • Februar: Začetek sodelovanja pri projektu BD4NRG v okviru programa EU za raziskave in inovacije Obzorje 2020.
 • Marec: 
  - Borzen praznuje 20 let delovanja.  
  - Izveden spletni seminar na področju Upravljana z energijo v javnem sektorju o poročanju podatkov energetskega knjigovodstva.
 • April: Polna uporaba novega spletnega portala operaterja trga, ki zainteresirani širši javnosti omogoča pregled celovitih podatkov slovenskega elektroenergetskega trga, hkrati pa vsem članom trga nudi še boljšo uporabniško izkušnjo informacijskega sistema operaterja trga kot tudi povečano varnost pri izmenjavi informacij.
 • Julij: Sprejem Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (ZSROVE), ki Borzenu obstoječe naloge gospodarske javne službe nadgrajuje zlasti na področju podpor, vključujoč tudi nov model samooskrbe ter dodeljuje nalogo enotne kontaktne točke, hkrati pa uvaja ločeno gospodarsko javno službo centra za podpore.
 • September:
  - Uspešno izvedena serija dogodkov v okviru Dnevov trajnostne energije 021.
  - Svečana obeležitev 20 letnice delovanja trga z elektriko in družbe Borzen.
  - Razglašeno zmagovalno magistrsko delo na temo trajnostne energetike.
 • Oktober:
  - Sprejem Zakona o oskrbi z električno energijo (ZOEE), ki potrjuje naloge Borzena kot operaterja trga ter podeljuje dodatne vsebinske pristojnosti (denimo urejanje koncepta neodvisnega agregatorja na trgu kot tudi opredeljevanje vloge novih subjektov).
  - V upravni odbor Europex-a ponovno izvoljen Borut Rajer, direktor energetskega področja na Borzenu.
 • November: Izvedba serije spletnih seminarjev na temo upravljana z energijo v javnem sektorju.
 • December:
  - Slovenski register potrdil o izvoru razširjen, tako da podpira delo s potrdili o izvoru električne energije za vse vire proizvodnje, ne le OVE in visokoučinkoviti SPTE (tako nacionalna kot EECS potrdila).
  - Pripravljen osnutek novega modela bilančnega obračuna.
  - Borzen izda že 3. sezono okoljskih risank Lepši svet.

2020

 • Januar:
  - Razglašene najboljše inovacije s področja trajnostne energetike za leto 2019, zmagovalec je podjetje RIKEMA z inovativno napravo za soproizvodnjo toplote in elektrike iz lesne biomase.
  - Serija Borzenovih risank Lepši svet 2 skupaj t učnim gradivom poslana v vse slovenske vrtce, osnovne šole in splošne knjižnice.
 • Marec: Ob razglasitvi epidemjie Borzen za udeležence trga, centra za podpore in ostale poslovne partnerje prične s številnimi ukrepi, ki so olajšali poslovanje in podprli deležnike.
 • Maj: Izvedba posvetovanja o vlogi neodvisnega agregatorja na trgih električne energije.
 • Junij: 
  - Nadzorni svet družbe od 11. junija deluje v novi sestavi: Peter Žmak, predsednik;Tomaž Kokot, namestnik predsednika; Davorin Dimič, član.
  - Borzen pristopi k nacionalnemu zavezništvu za zeleno okrevanje gospodarstva.
 • Julij: Borzen objavi prenovljen in uporabniku še prijaznejši portal Trajnostna energija.
 • Avgust:
  - Evropski projekt PAKT: agregacijsko trgovalna platforma za namen upravljanje s prožnostjo uspešno zaključen.
  - Borzen v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije socialno ogroženim otrokom podaril 3.500 šolskih zvezkov.
 • September:
  - 24. septembra preneha funkcija direktorja Borzena dr. karlu Peršolji. V.d. direktorja postane g. Peter Žmak (predsednik nadzornega sveta Borzena, funkcija v nadzornem svet je v mirovanju).
  - Konferenca Trajnostna energija lokalno 020: Zelena transformacija in nova realnost izvedena v hibridni obliki – v živo in digitalno.
 • November: 
  - S 1. novembrom vodenje družbe prevzame g. Martin Bratanič.
  - Izvedba  serije spletnih seminarjev na temo upravljanja z energijo v javnem sektorju.
 • December:
  - Borzen skupaj s partnerji postavil prvo energetsko obarvano igrišče v Kopru.
  - Znani zmagovalci Borzenovega natečaja Trajnostna energija 020 za otroke in mlade.
  - V Sekciji za izmenjavo podatkov na energetskem trgu na mesto podpredsednika izvoljen David Copič.
  - Objava modula za prikaz aktualnih domačih in tujih razpisov s področja trajnostne energetike na portalu Trajnostna energija.
  - Borzen izda zbirko stripov na temo trajnostne energije z naslovom Figa ME briga in jo posreduje v vse splošne knjižnice in osnovne šole po državi.

2019

 • Januar: V veljavo stopijo nova Pravila za delovanje trga z elektriko, ki poleg drugih sprememb implementirajo tudi zahteve prve faze harmonizacije Uredbe o določitvi smernic za izravnavo električne energije.
 • Februar:
  - Na voljo nove epizode okoljskih risank Lepši svet.
  - Razširjena objava podatkov bilančnega obračuna na spletni strani.
 • Marec:
  - Javnosti predstavljena nova družabna igra o trajnostni energiji – igralne karte.
 • April:
  - Prva seja nadzornega sveta v novi sestavi: Mojca Kert, predsednica; dr. Alenka Kolar, namestnica predsednice; Jure Jemec, član.
  - Zaključek svetovalnega projekta za Gruzijo »Pomoč pri pripravi pravil za trgovanje za dan vnaprej in trgovanje znotraj dneva v Gruziji« v okviru razpisa Sekretariata Energetske skupnosti (Energy Community Secretariat).
 • Junij:
  - Zaključek svetovalnega projekta za Severno Makedonijo »Pomoč pri pripravi pravil za trgovanje za dan vnaprej« v okviru razpisa Sekretariata Energetske skupnosti (Energy Community Secretariat).
  - Začetek projekta NEDO-Fleks, ki naslavlja problem prožnosti in vzdržnosti elektroenergetskega sistema in pametnih skupnosti.
 • Oktober:
  - Aktualnemu direktorju družbe Borzen, dr. Karlu Peršolji, podeljen nov petletni mandat vodenja družbe.
  - Začetek mednarodnega projekta FARCROSS, katerega namen je izvajanje fizičnih in postopkovnih ukrepov za bolj učinkovito izrabo čezmejnih prenosnih zmogljivosti s ciljem izboljšanja integracije elektroenergetskih trgov.
 • November:
  - Spremembe produktov in ponudb na izravnalnem trgu.
  - Borzenove okoljske risanke Lepši svet na voljo tudi v angleškem jeziku.
 • December:
  - Zaključek svetovalnega projekta za Gruzijo »Pomoč pri pripravi standardnih pogojev za neposredne pogodbe za nakup in prodajo elektrike ter postopka registracije v Gruziji« v okviru razpisa Sekretariata Energetske skupnosti (Energy Community Secretariat).
  - Postavitev energetsko obarvanega igrišča v Mariboru, kjer lahko obiskovalci na zabaven in poučen način spoznajo trajnostno energijo.

 

2018

 • Januar: Na voljo nove informativne oddaje o trajnostni energiji 'Eko utrinki', ki jih je Borzen pripravil v sodelovanju z RTV Slovenija, kjer so bile tudi predvajane.
 • April: Prejem posebnega priznanja za serijo okoljskih risank Lepši svet na 20. Dnevih energetikov.
 • Junij: Uspešno zaključen svetovalni projekt »Tehnična pomoč pri vzpostavitvi organiziranega trgovanja z električno energijo za dan vnaprej« v Severni Makedoniji.
 • Julij: Borzen uradno pristopi k iniciativi za razvoj trga z elektriko na področju JV Evrope Electricity Market Initiative (EMI) v organizaciji USEA (United States Energy Association).
 • September:
  - Uspešno zaključen projekt v Severni Makedoniji »Tehnična pomoč pri vzpostavitvi izravnalnega trga z električno energijo«.
  - Borzenova tradicionalna konferenca Trajnostna energija lokalno 018 z naslovom 'Kako s povezovanjem občin do financiranja in izvedbe ukrepov URE'.
  - Borzen organiziral strokovno delavnico 'Izmenjava izkušenj pri delovanju operaterja trga in borze z elektriko' za kolege iz gruzijskega operaterja z elektriko ESCO
 • December:
  - Zaključek družbeno odgovornega pilotnega demonstracijskega projekta Energetsko učinkovita in samooskrbna 'Viška hiška', kjer deluje humanitarna organizacija Slovenska filantropija, v partnerstvu z Mestno občino Ljubljana in Slovensko filantropijo.
  - Uspešno je bila opravljena zunanja presoja po standardu ISO/IEC 27001:2013 za zagotavljanje informacijske varnosti.
  - Zaključen svetovalni projekt v Ukrajini.

2017

 • Januar: V veljavo stopijo nova Pravila za delovanje centra za podpore.
 • Februar: Na javni televiziji RTV Slovenija predvajana serija okoljskih risank Lepši svet, ki jo je za namene izobraževanja o trajnostni energiji pripravil Borzen.
 • April: Borzen prejme nagrado, ki jo v okviru konference Dnevi energetikov podeljuje Časnik Finance, za najboljši promocijski OVE in URE projekt 2017 po izboru spletnih uporabnikov (projekt informativnih video vsebin Eko utrinki).
 • Junij: S 17. junijem stopijo v veljavo Pravila o spremembah in dopolnitvah Pravil za izvajanje izravnalnega trga z elektriko.
 • September:
  - Borzen v programu »Best of the Best«, ki ga organizira AmCham Slovenija, v sklopu Motivacija zasedel tretje mesto (z informativnimi oddajami Eko utrinki in okoljskimi risankami Lepši svet).
  - Uspešno izvedena Borzenova konferenca »Trajnostna energija lokalno 017: Kako do uspešnega financiranja ukrepov URE«.
 • Oktober: Direktor energetskega področja na Borzenu, mag. Borut Rajer, izvoljen v upravni odbor združenja Europex.
 • November:
  - Borzenov posvet: Integriteta in transparentnost na energetskem trgu 017.
  - Borzen prejme nagrado za najboljše letno poročilo med srednjimi in majhnimi družbami za leto 2016 (med družbami, ki niso subjekti javnega interesa po ZGD), ki jo podeljuje Časnik Finance.
 • December:
  - Borzenu podeljeno posebno priznanje za uspešno implementacijo in ohranjanje polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
  - Pričeli z objavo Indeksa cen sklenjenih poslov na izravnalnem trgu na spletni strani www.borzen.si.
  - Borzen skupaj s Klemnom Slakonjo na družabnih omrežjih lansira glasbeni videospot 'Kako si lepa', s katerim ozavešča o učinkoviti rabi energije.
  - Borzen in RTV Slovenija predstavita nove informativne oddaje Eko utrinki. 

2016

 • Januar: Na javni televiziji RTV SLO 1 je predvajanih 15 oddaj o trajnostni energiji (EKO UTRINKI), ki jih je pripravil Borzen.
 • Marec: Borzen obeležuje 15 let delovanja. 
 • April: Pričetek izvajanja storitve poročanja REMIT – RRM skladno z drugo faza poročanja po REMIT. 
 • Maj: Pričetek delovanja spletnega portala Centra za podpore, ki je namenjen vsem upravičencem podporne sheme OVE in SPTE.
 • Junij: Borzen izda strokovno monografijo: Obnovljivi viri energije v Sloveniji. 
 • Julij: Sprememba firme družbe Borzen iz: Borzen, organizator trga z električno energijo, d.o.o. v Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o. (poenotenje firme družbe z nazivom gospodarske javne službe).
  Vlada RS podeli koncesijo za izvajanje gospodarske javne službe dejavnost operaterja trga z elektriko družbi Borzen, d.o.o., operaterju trga z elektriko za dobo 20 let.  
 • September: Uspešno izvedena konferenca Trajnostna energija lokalno: »Kako do skoraj nič energijskih stavb?«. 
 • Oktober: Direktor Borzena, dr. Karlo Peršolja, izvoljen v upravni odbor Europex-a.
 • November: Borzenov posvet - Transparentnost in integriteta na energetskem trgu.
  Borzen pridobi certifikat Družbeno odgovorno podjetje.
 • December: Borzen zaključi serijo aktivnosti, ki jih je izvajal tekom leta na področju informiranja, ozaveščanja in usposabljanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (natečaj za študente, spletni portal www.trajnostnaenergija.si, …).

2015

 • Januar: dr. Karol Peter Peršolja prične vnovičen mandat direktorja družbe za naslednje petletno mandatno obdobje. 
 • Februar: pričeli z objavo dnevnih napovedi proizvodnje sončnih, malih hidro in vetrnih elektrarn.
 • Marec: pričnemo z objavo podatkov o preostalem diagramu distribucijskega območja
 • Julij: nadzorni svet družbe prične delovati v spremenjeni sestavi: predsednik nadzornega sveta: Gorazd Ažman; namestnik predsednika nadzornega sveta: Janez Černe; član nadzornega sveta: dr. Nejc Brezovar.
 • Oktober: Borzen za udeležence trga z elektriko in plinom prične izvajati storitev poročanja podatkov o energetskih veleprodajnih poslih skladno z Uredbo o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga (»Regulation on energy Market Integrity and Transparency«, krajše: REMIT)
 • December: Borzen zaključi serijo aktivnosti, ki jih je izvajal tekom leta na področju informiranja, ozaveščanja in usposabljanja na področju učinkovite rabe in obnovljivih virov energije (konferenca Trajnostna energija lokalno, natečaj za študente, strokovni zbornik na temo obnovljivih virov energije, TV oddaje na temo učinkovite rabe energije, vseslovenske raziskave o energetski učinkovitosti REUS,…).

2014

 • April: družbenik imenuje nov nadzorni svet Borzena: predsednik nadzornega sveta - Gorazd Ažman, podpredsednika nadzornega sveta - dr. Dejan Paravan, član nadzornega sveta Janez Černe.
 • April: sprejem novega Energetskega zakona prinese novosti na področju izvajanja dejavnosti Centra za podpore in organizacije trga. Gospodarska javna služba organizator trga z električno energijo se preimenuje v gospodarsko javno službo operater trga z elektriko.
 • Maj: Borzen, slovenski operater trga z elektriko, in COTEE, črnogorski operater trga z elektriko, podpišeta memorandum o sodelovanju, ki med drugim temelji na vzpostavitvi prenosa znanj, dobrih praks in izkušenj na področju energetskih trgov, tako v smislu tehničnih, pravnih kot tudi specifičnih strokovnih rešitev.
 • Julij: prejem polnega certifikata Družini prijazno podjetje.
 • December: vzpostavitev spletnega portala pod novo blagovno znamko - TRAJNOSTNA ENERGIJA, ki predstavlja informacijsko središče za dostop do informacij o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije (www.trajnostnaenergija.si).

2013

 • September: Borzen pripravi svoje prvo Trajnostno poročilo skladno z mednarodnimi smernicami GRI
 • Oktober: prejem nagrade za najboljše Letno poročilo za leto 2012 v kategoriji srednjih in malih podjetij

2012

 • Januar: pričetek veljave novele Energetskega zakona EZ-E, ki Borzenu v okviru nalog gospodarske javne službe v sklopu delovanja Centra za podpore nalaga nove pristojnosti. Te zajemajo predvsem naloge povezane z informiranjem, ozaveščanjem, usposabljanjem in objavo informacij o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.
 • Oktober: odprtje izravnalnega trga z električno energijo v Sloveniji. 

2011

Celotno leto je v znamenju obeležitve obletnice odprtja notranjega trga z električno energijo. Borzen praznuje 10 let, slavnostno obeležitev s ključnimi akterji na energetskem trgu, pospremi še s selitvijo na novo lokacijo (Dunajska 156), kjer bo še lažje izpolnjeval zaupane mu naloge.
 

 • Januar: italijanska in slovenska borza z električno energijo ter slovenski Organizator trga (GME S.p.A., BSP, d.o.o. in Borzen, d.o.o.) so skupaj z italijanskim in slovenskim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja (TERNA S.p.A. in ELES, d.o.o.) začeli z izvajanjem spajanja trgov na slovensko-italijanski meji
 • Maj: prejem osnovnega certifikata "Družini prijazno podjetje"
V 10-letnem delovanju je Borzen s svojimi strokovnjaki, predvsem pa z delom in prispevkom k razvoju trga, zgradil mednarodno prepoznavnost. Četudi je začetna ekipa štela le nekaj sodelavcev, je s številnimi uspešno izvedenimi projekti na mednarodnem elektroenergetskem parketu zarisal neizbrisljivo sled.

2010

 • Januar: vodenje družbe prevzame mag. Karol Peter Peršolja
 • Januar: veljati začnejo nova Pravila za delovanje organiziranega trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 98/2009)
 • Februar: začetek zbiranja in upravljanja sredstev za programe povečanja energetske učinkovitosti rabe električne energije (v funkciji izvajanja dejavnosti Centra za podpore)
 • Marec: prva izvedba dražbe za prodajo električne energije iz Eko skupine
 • Junij: vpeljana je nova celostna grafična podoba družbe
 • Borzen je eden od ustanoviteljev Sekcije za izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu pri Energetski zbornici Slovenije (Sekcija IPET)

2009

 • Januar: začetek izvajanja dejavnosti Centra za podpore
 • Januar: sprejeta Uredba o načinu izvajanja javne gospodarske službe organiziranja trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 8/2009)
 • April: imenovanje nadzornega sveta družbe, ki ga sestavljajo: predsednik mag. Vekoslav Korošec in člana Mojca Kert Kos in mag. Karol Peter Peršolja
 • Julij: uvedba 7-dnevnega evidentiranja pogodb in sprejem Navodil za prijavo zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi
 • Oktober: objavljena nova Pravila za delovanje Centra za podpore (Ur. l. RS, št. 86/2009)
 • November: začetek polnega izvajanja nove podporne sheme za električno energijo iz obnovljivih virov in soproizvodnje toplote in električne energije

2008

Leto sprememb je poleg ustanovitve regionalne energetske borze, enega od najpomembnejših strateških ciljev Borzena, izločilo dejavnosti energetske borze in kliringa borznih poslov, ter prineslo upravljanje nalog, povezanih z okolju prijazno politiko, ki stopa v ospredje svetovnih nazorov.

 • Maj: Borzen in Eurex ustanovita podjetje BSP Regionalna Energetska Borza, d.o.o., s sedežem v Ljubljani
 • Novela Energetskega zakona spremeni obseg dejavnosti Borzena: izločijo se dejavnosti energetske borze in kliringa borznih poslov, hkrati pa se pridobijo nove naloge dejavnosti Centra za podpore
"Danes nastopamo na kakovostno organiziranem trgu z električno energijo, ki ne temelji le na neodvisnosti, temveč tudi na transparentnosti in nediskriminatornosti do vseh udeležencev. K temu je svoj del prispeval tudi Borzen, kot organizator oziroma operater trga, ki se je medtem spreminjal in razvijal tudi sam.”
- mag. Karol Peter Peršolja, direktor

2007

 • Julij: popolno odprtje trga z električno energijo
 • Borzen skupaj z nemškim Eurexom, mednarodno borzo z izvedenimi finančnimi instrumenti, razglasi partnerstvo za vzpostavitev regionalne energetske borze SouthPool
 • Začetek delovanja Registra potrdil o izvoru v Republiki Sloveniji kot nadgradnja centralne podatkovne baze potrdil o izvoru
 • Sodelovanje z Veleposlaništvom Velike Britanije, Ministrstvom za gospodarstvo Republike Slovenije in Centrom za evropsko prihodnost pri projektu »Energy Training Programme for South East Europe«, namenjenem usposabljanju držav jugovzhodne Evrope na področju deregulacije in liberalizacije energetskega trga
 • Lastništvo Borzena se iz ELES v celoti prenese na Republiko Slovenijo

2006

Izkušnja slovenske borze električne energije je v petih letih pokazala, da slovenski trg sam zase ne zagotavlja pogojev za likvidno borzo predvsem zaradi majhnosti trga, omejenega števila domačih udeležencev in oteženega vstopa na trg.

 • Sprejeta je nova Uredba o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 25/2006)
 • November: začetek uporabe nove aplikacije za evidentiranje zaprtih pogodb in obratovalnih napovedi, ki uporablja standard ESS (angl. ETSO Scheduling System)
 • Posodobitev obstoječega trgovalnega sistema

2005

Zaradi zmanjšanja števila udeležencev na trgu se spremenita tako struktura trga z električno energijo kot tudi promet na dnevnem trgu. Dodatno pa na zmanjšanje likvidnosti borze vpliva tudi skorajšnji umik prodaje prednostnega dispečiranja.

 • April: Borzen začne izvajati avkcije za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za uvoz oziroma izvoz električne energije na vseh slovenskih mejah s čezmejnimi daljnovodnimi povezavami
Tudi v prihodnje bomo kot Operater trga prispevali k sistemski urejenosti slovenskega energetskega trga, v smislu izboljševanja obstoječih in implementacije novih pravil. Tako bomo še naprej sodelovali pri oblikovanju takšnega poslovnega okolja, ki bo omogočal predvsem varno, nadzorovano in transparentno delovanje vseh akterjev na trgu.

2004

Zagon projekta Borzen SouthPool, povezava z jugovzhodno Evropo, predstavlja nove možnosti na trgu z električno energijo, med drugim večjo likvidnost in nove poslovne priložnosti za akterje na trgu. Leto so zaznamovale tudi natančnejše napovedi odjema in proizvodnje električne energije udeležencev na trgu, kot posledica izvajanja funkcije obračuna odstopanj oddaje in odjema električne energije od voznih redov, predvsem pa novoustanovljeni informacijski portal z lesno biomaso.

 • Zagon projekta Borzen SouthPool – ustanovitev regionalne energetske borze na področju jugovzhodne Evrope
 • Borzen začne izvajati obračun odstopanj oddaje in odjema električne energije od napovedanih voznih redov/
 • April: odprtje informacijskega portala z lesno biomaso
 • Maj: uvedba novih produktov na borzi: evro-nočna in evro-trapezna energija
 • December: vodstvo Borzena pridobi dveletni mandat vodenja EuroPEX

2003

 • Julij: vodenje Borzena prevzame Damjan Stanek
 • Sprejeta je nova Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 70/2003)
 • Borzen sprejme dopolnitve Pravil za delovanje trga z električno energijo (Ur. l. RS, št. 118/2003)
 • Prva letna avkcija za zakup terciarne rezerve moči za potrebe ELES ter avkcije za nakup električne energije za pokrivanje izgub v prenosnem omrežju
 • Začetek izvajanj prvih strokovnih izobraževanj in delavnic s področja energetike

2002

Organiziran trg z električno energijo v Sloveniji v celoti zaživi. V Borzenu, d.o.o., se izvajajo aktivnosti dnevnega trga in tedenskega trga prednostnega dispečiranja, konec leta pa tudi dnevne avkcije za dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti za uvoz oziroma izvoz električne energije na slovensko-italijanski meji.

 • Zaživi TISOT (trgovalno-informacijski spletni sistem organizatorja trga)
 • Borzen začne izvajati usposabljanja strokovnjakov za borzne posrednike z električno energijo
 • Borzen je eden od soustanoviteljev EuroPEX – Združenja evropskih borz električne energije
Le 3 dni pred uradnim, načrtovanim odprtjem notranjega trga je vlada sprejela še zadnjih 11 temeljnih podzakonskih aktov, uredb in pravilnikov, ki določajo pravni red o načinu in pogojih trgovanja z električno energijo. S tem je tudi formalno odprla začetek delovanja trga in prižgala zeleno luč za novo obodbje v slovenski energetiki.

2001

V svoji osnovni dejavnosti Borzen, d.o.o., predstavlja trg, kjer se srečujeta ponudba in povpraševanje električne energije, izvajata obračun in poravnava sklenjenih poslov na trgu, izdelujejo vozni redi, evidentirajo bilateralne pogodbe ter pripravlja in vodi druga dokumentacija. Podjetje organizira tedenska srečanja, na katerih se srečujejo kupci in prodajalci električne energije.

 • 28. marec: ustanovitev družbe kot hčerinskega podjetja Elektra-Slovenije, d.o.o.
 • Prvi direktor Borzena: Gorazd Skubin
 • 15. april: uradno odprtje trga električne energije
 • November: Borzen, d.o.o., zaživi kot samostojna pravna oseba in opravlja dejavnost gospodarske javne službe organiziranja trga z električno energijo
 • Konec leta: trgovanje steče na elektronski trgovalni platformi
 • Sprejeta in v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena so prva Pravila za delovanje trga z električno energijo