• engsl-SI
  • Iskalec

Trajnostno poročilo

 

Če se danes vsi iskreno zavedamo, da je svet nekakšna globalna vas, kjer smo vsi med seboj povezani in torej nesporno s svojim razmišljanjem in dejanji vplivamo drug na drugega, posledično pa tudi na okolje, potem je smotrno in na mestu, da ravnamo odgovorno.

Na Borzenu smo se v duhu trajnostnega razvoja in trajnostnega komuniciranja zavezali k pripravi rednih letnih trajnostnih poročil, v skladu s svetovnimi smernicami Global Initiatve Reporting. Prvo takšno poročilo smo pripravili za leto 2012, od takrat naprej pa jih redno pripravljamo na letnem nivoju. Trajnostno poročilo zajema vse teme in kazalnike, ki izražajo pomembne ekonomske, upravljavske, družbene in okoljske vplive naše družbe. Poročila so dostopna na povezavi.