• engsl-SI
  • Iskalec

Družbena odgovornost

Vsako podjetje soustvarja okolje, katerega del je. Verjamemo v svetlo prihodnost, ki jo z drobnimi dejanji iz dneva v dan gradimo skupaj. Trajnostni razvoj razumemo kot sprotna prizadevanja vsakega od Borzenovih zaposlenih, da s svojim delovanjem v službi in družbi prispeva k boljšemu svetu za vse. Velikopotezno? Morda. Uresničljivo? Vsekakor!

Družbeno odgovorno ravnanje Borzena je postalo nepogrešljiv del vsakodnevnega poslovanja in se kaže skozi delovanje vseh zaposlenih v družbi. Borzen v svoje poslovne dejavnosti in odnose s svojimi deležniki vključuje vprašanja glede družbenih in okoljskih zadev. Družbeno odgovornost vidimo kot aktiven način poslovanja družbe v okolju in za nas tako predstavlja tudi dodano vrednost. Prizadevanja za uspešno poslovanje vključujejo etično poslovanje, visoko strokovnost, znanje in usmerjenost v razvoj in napredek. Takšno razmišljanje je del naše vizije in sovpada z vrednotami naše družbe.

 

Morda niste vedeli, da je Borzen prvo podjetje v energetiki, ki je pridobilo certifikat Družbeno odgovorno podjetje.

Borzen je imetnik certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Certifikat družbeno odgovoren delodajalec temelji na smernicah mednarodnega standarda (ISO 26000), katerega namen in cilj je izboljšanje družbeno odgovornega upravljanja v organizacijah in podjetjih v Sloveniji. Prav tako naslavlja tudi zaposlene, da aktivno sodelujejo pri zasnovi in izvajanju aktivnosti za družbeno odgovorno poslovanje organizacije oz. podjetja. Borzen je pridobil pristopni certifikat »Družbeno odgovoren delodajalec« za področja:

  • Izvajanje aktivnosti za družbeno odgovornost in trajnostni razvoj ter celostno naslavljanje družbene odgovornosti vključno s krepitvijo etičnih vrednot vodstva in zaposlenih s poudarkom na nediskriminaciji na delovnem mestu;
  • Vpeljevanje ukrepov z namenom usklajevanja poklicnega, družinskega in zasebnega življenja skozi celoten življenjski cikel posameznika;
  • Izvajanje aktivnosti za medgeneracijsko sodelovanje s poudarkom na prilagajanju delovnih mest starejšim zaposlenim in z upoštevanjem specifik in potreb posameznega življenjskega obdobja posameznika;
  • Izvajanje aktivnosti za ozaveščanje delodajalcev (vodstva organizacije), zaposlenih in širše javnosti o pomenu zdravja na delovnem mestu in spodbujanje promocije zdravju prijaznih izboljšav delovnega in organizacijskega okolja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

→ Obiščite spletno mesto Certifikata Družbeno odgovoren delodajalec

Borzen je družini prijazno podjetje

Osnovni, kasneje pa tudi polni certifikat Družini prijazno podjetje smo pridobili zaradi naše zavezanosti k vpeljavi ukrepov za lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih. Ukrepi bodo posegali na področja komuniciranja z zaposlenimi in zunanjo javnostjo, mnenjskih raziskav med zaposlenimi, izobraževanja/informiranja za vodilne za področje usklajevanja dela in družine, otroškega časovnega bonusa, dodatnega izrednega dopusta, delovnih srečanj, filozofije in načel vodenja, razvoja socialnih veščin za vodilne, otrok v družbi, varstva šolskih otrok in počitniške ponudbe, področje delovnega časa, delovnega mesta ter razvoja kadrov.

→ Obiščite spletno mesto Certifikata Družini prijazno podjetje

Borzen je član Mreže za družbeno odgovornost, stičišča podjetij in drugih organizacij, katerih skupni namen je promocija družbene odgovornosti. To dosega z izmenjavo znanja, uvajanjem novosti in dobrih praks s področja družbene odgovornosti, ter osveščanjem o prednostih, ki jih ta način delovanja prinaša.

→ Obiščite spletno mesto Mreže za družbeno odgovornost

V družbi Borzen naše delovanje usmerja Etični kodeks družbe, ki predstvlja temeljne etične vrednote, vodilna načela in smernice  opravljanja naše dejavnosti.

→ oglejte si Etični kodeks družbe Borzen

 

Sponzorstva in donacije

Vsako leto del sredstev namenimo skrbno izbranim organizacijam za izvedbo dejavnosti ali dogodkov, za katere verjamemo, da so koristne in pozitivno vplivajo na družbo in okolje. Pri tem sledimo Pravilniku o dodeljevanju sponzorskih in donatorskih sredstev ter častnih pokroviteljstev.

Seznam tistih, ki smo jih v obliki sponzorstva in donacije v preteklosti že podprli najdete na povezavi.