• engsl-SI
  • Iskalec

Vizija in poslanstvo

“Znanje, strokovnost, zaveza, motivacija, etičnost so tisti atributi, ki jih pripisujem Borzenu danes. Priložnost, zaupanje, odgovornost, okolje pa tisti, ki jih napovedujem za prihodnost. Tako trgu kot našemu nadaljnjemu razvoju.” - dr. Karol Peter Peršolja, direktor

Vizija

Borzen – stičišče strokovnosti, kompetentnosti in odgovornosti za razvoj in izvajanje storitev na področju energetskih trgov ter spodbujanje izrabe obnovljivih virov energije ter spodbujanje rabe trajnostne energije.

Poslanstvo

  • Borzen z visoko kakovostjo storitev, strokovnostjo in nevtralnostjo zagotavlja sistemsko urejen, pregleden, učinkovit in konkurenčen slovenski trg z električno energijo ter njegovo nadaljnjo integracijo v notranji evropski trg.
  • Borzen spodbuja in ozavešča pridobivanje in rabo energije iz obnovljivih virov energije ter učinkovito rabo energije.
  • Borzen sodeluje pri soustvarjanju slovenske in evropske energetske politike.
  • Borzen je družbeno odgovorna in v trajnostni razvoj naravnana družba.
  • Borzen zagotavlja okolje za zavzete, strokovne, odgovorne sodelavce ter jim omogoča delovanje in razvoj v dinamični družbi.

Vrednote