• engsl-SI
  • Iskalec

Strateške usmeritve

Rastemo in se razvijamo - z utrjevanjem obstoječih dejavnosti in prevzemanjem nalog s sinergijskimi učinki s storitvami, ki jih opravlja Borzen v okviru gospodarske javne službe.

Operativno odličnost dosegamo z dviganjem učinkovitosti poslovanja, rastočo kakovostjo izvajanja procesov in zrelosti poslovnih funkcij ter obvladovanjem tveganj. Z informacijsko podporo izvajanju in razpoložljivosti storitev Izboljšujemo kakovost storitev in zadovoljstvo odjemalcev.

Naše poslovanje vodimo v smeri doseganja ustreznih donosnosti.

Borzen je družba naravnana v rast, razvoj in odličnost. V vsem, kar počnemo, želimo biti najboljši. Naše poslovne odnose gradimo na načelu zaupanja. Zaupamo v ljudi, trg in energijo. To želimo uresničevati v vseh naših nadaljnjih projektih.