• engsl-SI
  • Iskalec

​Sodelujemo v slovenskem prostoru

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Cilji delovanja sekcije IPET, katere ustanovni in aktivni član je tudi Borzen, so vpeljava, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu, ob upoštevanju razpoložljivih standardov, ki bo na osnovi učinkovitega modela za izmenjavo podatkov omogočil poenotenje pristopov med vsemi udeleženci na trgu. Podpredsednik sekcije IPET je David Copič, vodja razvoja v družbi Borzen. Sekcija deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije.

→ Obiščite spletno mesto sekcije IPET

 

Časopisni svet revije Naš stik

Revija Naš stik s strokovnimi vsebinami s področja energetike osvešča svoje bralce že več kot 50 let. Na Borzenu smo ponosni, da k aktualnim vsebinam energetskega vsakdana v okviru aktivnega članstva v Časopisnem svetu revije prispevamo že petnajst let. Predsednica Časopisnega sveta revije Naš stik je Eva Činkole Kristan, sicer zadolžena za odnose z javnostmi na Borzenu.

→ Obiščite spletno mesto revije Naš stik

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Mreža, skrbi za promocijo in osveščanje o pomembnosti družbene odgovornosti, ter predstavlja stičišče slovenskih podjetij in organizacij, kjer se izmenjujejo znanja, informacije, ideje in dobre prakse na področju družbene odgovornosti. Delovanje Mreže za družbeno odgovornost Slovenije temelji na informiranju in osveščanju podjetij, organizacij in širše javnosti o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij, o pozitivnih vplivih vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja. 

→ Obiščite spletno mesto Mreže za družbeno odgovornost Slovenije