• engsl-SI
  • Iskalec

​Sodelujemo v slovenskem prostoru

Sekcija za izmenjavo podatkov na energetskem trgu (IPET)

Cilji delovanja sekcije IPET, katere ustanovni in aktivni član je tudi Borzen, so vpeljava, razvoj in vzdrževanje standardiziranega modela procesov za elektronsko izmenjavo podatkov na slovenskem energetskem trgu, ob upoštevanju razpoložljivih standardov, ki bo na osnovi učinkovitega modela za izmenjavo podatkov omogočil poenotenje pristopov med vsemi udeleženci na trgu. Sekciji IPET predseduje Andraž Šavli, pomočnik direktorja energetskega področja na Borzenu. Sekcija deluje v okviru Energetske zbornice Slovenije.

→ Obiščite spletno mesto sekcije IPET

 

Časopisni svet revije Naš stik

Revija Naš stik s strokovnimi vsebinami s področja energetike osvešča svoje bralce že več kot 50 let. Na Borzenu smo ponosni, da k aktualnim vsebinam energetskega vsakdana v okviru aktivnega članstva v Časopisnem svetu revije prispevamo že petnajst let. Predsednica Časopisnega sveta revije Naš stik je Eva Činkole Kristan, sicer zadolžena za odnose z javnostmi na Borzenu.

→ Obiščite spletno mesto revije Naš stik

 

Mreža za družbeno odgovornost Slovenije

Mreža, skrbi za promocijo in osveščanje o pomembnosti družbene odgovornosti, ter predstavlja stičišče slovenskih podjetij in organizacij, kjer se izmenjujejo znanja, informacije, ideje in dobre prakse na področju družbene odgovornosti. Delovanje Mreže za družbeno odgovornost Slovenije temelji na informiranju in osveščanju podjetij, organizacij in širše javnosti o pomenu vključevanja družbeno odgovornih strategij v delovanje podjetij, o pozitivnih vplivih vključevanja in o dobrih praksah družbeno odgovornega delovanja. Borzen je aktivno vključen v delovanje Mreže tudi preko upravnega odbora, s svojo predstavnico Evo Činkole Kristan, ki je sicer na Borzenu zadolžena za odnose z javnostmi.

→ Obiščite spletno mesto Mreže za družbeno odgovornost Slovenije

Slovensko združenje za energetsko ekonomiko

Borzen je ustanovni član Slovenskega združenja za energetsko ekonomiko (SAEE), ki je 30. nacionalna podružnica IAEE (International Assotiation for Energy Economics) in kot sekcija deluje znotraj Energetske zbornice Slovenije. Glavni cilji, ki jih zasleduje IAEE so olajševanje prostega pretoka informacij in izmenjave idej na temo energetskih vprašanj (povezovanje in mreženje), omogočanje visokokakovostnih raziskav in razvoja ter izobraževanje študentov in energetskih strokovnjakov.

→ Obiščite spletno mesto SAEE

 

Združenje nadzornikov Slovenije

Borzen je korporativni član Združenja nadzornikov Slovenije, ki je strokovna, nepridobitna in nevladna organizacija, ki povezuje člane nadzornih svetov, upravnih odborov ter druge deležnike korporativnega upravljanja. 

→ Obiščite spletno mesto Združenja nadzornikov Slovenije