• engsl-SI
  • Iskalec

​Sodelujemo v mednarodnem prostoru

Na Borzenu aktivno sooblikujemo trende tako slovenske kot tudi evropske energetike. Zavedamo se pomembnosti sodelovanja med različnimi akterji v energetskem prostoru. Izpostavljamo nekaj relevantnejših sodelovanj.

Eurelectric

V okviru slovenske sekcije Eurelectric, ki deluje znotraj Energetske zbornice Slovenije, je Borzen včlanjen v združenje Eurelectric, Evropsko združenje družb proizvajalcev, prenosa, distribucije ter trgovanja in dobave električne energije. Borzenovi sodelavci so aktivni v številnih delovnih skupinah, kot na primer WG Legal Affairs. Borzen je tudi član Energetske zbornice Slovenije.

→ Obiščite spletno mesto združenja Eurelectric

 

EuroPEX

Borzen je aktivni član v združenju EuroPEX, ki povezuje evropske energetske borze in operaterje trga z elektriko. Tu Borzen aktivno sodeluje v delovnih skupinah WG Power Markets (»trgi z električno energijo«), WG Financial, Integrity and Transparency (»preglednost trgov«) in WG Environmental Markets (»okoljski trgi«). 

→ Obiščite spletno mesto združenja EuroPEX

 

APEX

Pomembno je tudi sodelovanje naše družbe v Svetovnem združenju borz z električno energijo in povezuje energetske borze in operaterje trgov z elektriko.

→ Obiščite spletno mesto združenja APEX

 

CIGRE-CIRED

     

Sodelujemo tudi v združenju CIGRE (Conseil Internationale des Grands Reseaux Electriques) – CIRED (Slovensko združenje elektroenergetikov), še posebno v skupini CIGRE ŠK C5 - Trgi in regulacija. 

→ Obiščite spletno mesto CIGRE

 

Feed-in cooperation

Aktivni smo pri delu skupine »Feed-in cooperation«, ki je skupina, ustanovljena s strani pristojnih ministrstev Nemčije, Španije in Slovenije ter si prizadeva za razvoj na področju podpornih mehanizmov OVE/SPTE v obliki sistemov odkupa.