• engsl-SI
  • Iskalec

​Sodelujemo v mednarodnem prostoru

Na Borzenu aktivno sooblikujemo trende tako slovenske kot tudi evropske energetike. Zavedamo se pomembnosti sodelovanja med različnimi akterji v energetskem prostoru. Izpostavljamo nekaj relevantnejših sodelovanj.

Eurelectric

V okviru slovenske sekcije Eurelectric, ki deluje znotraj Energetske zbornice Slovenije, je Borzen včlanjen v združenje Eurelectric, Evropsko združenje družb proizvajalcev, prenosa, distribucije ter trgovanja in dobave električne energije. Borzenovi sodelavci so aktivni v številnih delovnih skupinah, kot na primer WG Legal Affairs. Borzen je tudi član Energetske zbornice Slovenije.

→ Obiščite spletno mesto združenja Eurelectric

 

EuroPEX

Borzen je aktivni član v združenju EuroPEX, ki povezuje evropske energetske borze in operaterje trga z elektriko. Član upravnega odbora združenja je tudi direktor Borzena, dr. Karlo Peršolja. Tu Borzen aktivno sodeluje v delovnih skupinah WG Power Markets (»trgi z električno energijo«), WG Financial, Integrity and Transparency (»preglednost trgov«) in WG Environmental Markets (»okoljski trgi«). Vodja delovne skupine WG Environmental Markets (»okoljski trgi«) je že drugi mandat mag. Borut Rajer, direktor energetskega področja na Borzenu.

→ Obiščite spletno mesto združenja EuroPEX

 

APEX

Pomembno je tudi sodelovanje naše družbe v Svetovnem združenju borz z električno energijo in povezuje energetske borze in operaterje trgov z elektriko.

→ Obiščite spletno mesto združenja APEX

 

CIGRE-CIRED

     

Sodelujemo tudi v združenju CIGRE (Conseil Internationale des Grands Reseaux Electriques) – CIRED (Slovensko združenje elektroenergetikov), še posebno v skupini CIGRE ŠK C5 - Trgi in regulacija. 

→ Obiščite spletno mesto CIGRE

 

Feed-in cooperation

Aktivni smo pri delu skupine »Feed-in cooperation«, ki je skupina, ustanovljena s strani pristojnih ministrstev Nemčije, Španije in Slovenije ter si prizadeva za razvoj na področju podpornih mehanizmov OVE/SPTE v obliki sistemov odkupa.