• engsl-SI
  • Iskalec

Aplikativne rešitve in storitve

Borzen je družba, usmerjena v inovativnost in razvoj. S strokovno ekipo sodelavcev smo v preteklosti razvili že prenekatero inovativno rešitev, ki je zagotovo zanimiva za implementacijo v različnih okoljih.

Razvojne rešitve in znanje z veseljem delimo naprej, zato vas vabimo, da nas kontaktirate.

APLIKACIJA ZA TRGOVANJE

ADA-TS trgovalni sistem je spletna aplikacija, ki se uporablja za dražbe blaga z enim prodajalcem. Primer uporabe je dostopen na: http:\\avkcije.borzen.si. Aplikacijo odlikuje enostavnost uporabe (potreben le spletni brskalnik) in hkrati varnost, saj je dostop (razen za obiskovalce) omejen z digitalnimi certifikati. Ker gre za spletno aplikacijo, pa hkrati poskrbi še za klasične naloge spletnih strani, kot so objava novic, dokumentov in povezav. Bistvena prednost ADA-TS pred sorodnimi aplikacijami, ki so namenjene dražbam z le enim prodajalcem, pa je v širokem naboru podprtih algoritmov – med drugim tudi t.i. Anglo-Dutch algoritmu, po katerem ima aplikacija tudi ime. Razvoj aplikacije je bil opravljen za potrebe tujega naročnika na plinskem trgu, danes pa se uporablja tudi za letne dražbe dela energije iz Eko-bilančne skupine Centra za podpore. Aplikacije je v lasti Borzena in je na voljo za licenciranje oziroma izvedbo dražb po naročilu.

PORTAL – SPLETNA APLIKACIJA

Register potrdil o izvoru BoX-GoO (https://poi.borzen.si/register/Default.aspx) je računalniška podpora sistemu izdajanja potrdil o izvoru električne energije. Uporabnikom prek svetovnega spleta omogoča izdajo, prenos in unovčenje potrdil o izvoru. Razni seznami, ki so podprti v registru potrdil o izvoru, omogočajo uporabniku stalen pregled nad njegovimi računi. Register potrdil o izvoru je sestavljen iz spletnega portala in podatkovne zbirke, kjer spletni portal služi za pregled, vnos in tiskanje želenih podatkov, v podatkovni bazi pa se shranjujejo vse informacije, vezane na izdajo, prenos, tiskanje in razveljavljanje potrdil o izvoru. Omogočena je izdaja več vrst potrdil o izvoru (nacionalna, EECS in RECS) in prenos potrdil o izvoru v tuje registre (preko t.i. HUB AIB registra). Register omogoča tudi izdajo potrdil o izvoru za t.i. »sive« oblike proizvodnje električne energije (premog, jedrska, zemeljski plin..). Aplikacije je v lasti Borzena in je na voljo za licenciranje.

INFORMACIJSKI SISTEM ZA IZMENJAVO PODATKOV

Borzen je razvil in vzpostavil informacijski sistem za elektronsko izmenjavo podatkov. Aplikacija omogoča poleg varne izmenjave podatkov tudi hranjenje prejetih in poslanih dokumentov, iskanje po arhivu, ročno spreminjanje podatkov, ročni vnos dokumentov, poročilni sistem in druge uporabne funkcionalnosti. Omogočena je torej avtomatizirana izmenjavo in prenos podatkov brez ročnega kopiranja podatkov ter s tem izboljšana zanesljivost podatkov in storitve ter zmanjšana možnost napak. Aplikacija se uporablja na trgu z električno energijo, za namene izvajanja bilančnega obračuna.

KLIRING – OBRAČUN IN FINANČNA PORAVNAVA

Borzen je vzpostavil in razvil klirinško funkcijo, ki vključuje obračun in finančno poravnavo ter obvladovanje tveganj. V procesu kliringa klirinška hiša vstopa v vsak sklenjen posel kot nasprotna stranka, kar pomeni, da postane kupec prodajalcu in prodajalec kupcu. Funkcija kliringa vključuje izračun finančnih obveznosti in terjatev posameznega člana kliringa, ugotavljanje neto stanja finančnih obveznosti in terjatev po pobotanju vzajemnih terjatev in obveznosti, izračun razpoložljivih finančnih kritij ter finančno poravnavo neto obveznosti.
Borzen je vzpostavil in razvil informacijski sistem za obračun poslov sklenjenih na borzi z električno energijo (ISOB), ki omogoča:

  • zajem podatkov trgovanja iz trgovalne aplikacije,
  • generiranje računov za nakup in računov za prodajo (v imenu in za račun prodajalca) ter pobotov, v primeru, da ima član na posamezni poravnalni dan terjatev in obveznost do borze, elektronsko pošiljanje računov in pobotov ter
  • izračun razpoložljivih finančnih kritij posameznega člana za naslednji trgovalni dan.

APLIKACIJA ZA NAPOVEDOVANJE PROIZVODNJE RAZPRŠENIH VIROV

Na Borzenu smo razvili spletno aplikacijo, ki se uporablja za izvedbo kakovostnih kratkoročnih in dolgoročnih napovedi proizvodnje iz razpršenih virov (OVE/SPTE). Osnovana je kot zmogljiva in robustna aplikacija, ki omogoča hitro izvedbo tudi kompleksnih napovednih modelov za različne tipe proizvodnih tehnologij. Aplikacija omogoča, da se določene napovedne modele prilagaja in izboljšuje s pomočjo sprememb parametrov oziroma koeficientov pri modelih, s čimer se lahko kakovost samih napovedi neprestano izboljšuje. Poleg tega je aplikacija zgrajena na način, da se lahko enostavno vgradi tudi nove napovedne modele, in to na ravni skupine proizvodnih enot (glede na tehnologijo) ali celo na ravni posamezne proizvodne enote. Odlikuje jo tudi zmogljiv analitični modul, ki omogoča spremljanje kakovosti napovednih modelov, simulacijo uporabe različnih napovednih modelov za različna pretekla obdobja, ipd. Vgrajena je tudi čvrsta logika validacije vhodnih podatkov, ki preprečuje, da bi slaba kakovost vhodnih podatkov (predvsem četrturnih meritev za predhodni dan) vplivala na rezultate napovednih modelov. Z našo aplikacijo je tako omogočeno hitro, učinkovito in nadzorovano izvajanje procesa dnevnega napovedovanja proizvodnje iz razpršenih virov.