• engsl-SI
  • Iskalec

Osnovni podatki

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

Naslov: Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Spletna stran: www.borzen.si
Elektronski naslov: info@borzen.si

Matična številka: 1613383000
Identifikacijska številka za DDV: SI 27799468
Vpis pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.: 1/34438/00
Poslovni račun: 02924-0090050623
Osnovni kapital: 1.963.279,00 EUR

Direktorica družbe: Mojca Kert

    

Mojca Kert, direktorica družbe Borzen, d.o.o.

Mojca Kert je direktorica slovenskega operaterja trga z elektriko, družbe Borzen, od septembra 2023. Po izobrazbi diplomirana inženirka strojništva, zase pravi, da sta se z energetiko spoznali med študijem. Panoga, ki ji celotno poklicno pot ostaja zvesta, pa jo po vseh letih še vedno izjemno navdihuje. Poklicno pot je pričela v Železarni Ravne, se kalila v Energetiki Ravne, kasneje pa je vrsto let uspešno vodila družbo Petrol Energetika. Pred prihodom na Borzen je bila zaposlena v družbi GEN-I, nazadnje kot direktorica prodaje poslovnim odjemalcem. Vseskozi je v različnih vlogah sodelovala tako v strokovnih združenjih, upravnih odborih, kot tudi nadzornih svetih. Med svoje pomembnejše karierne dosežke uvršča nagrado Gospodarske zbornice Slovenije za izjemne gospodarske in podjetniške dosežke, ponosna pa je tudi na svojo vlogo mentorice v mentorski mreži Združenja Manager, kjer predano in z navdihom opogumlja mlajše kolegice za prevzem vodstvenih in vodilnih položajev.

Člani nadzornega sveta:

  • Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta;
  • Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta,
  • Žiga Fišer, član nadzornega sveta.

Izjava o upravljanju