• engsl-SI
  • Iskalec

Osnovni podatki

Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o.

Naslov: Dunajska cesta 156, SI-1000 Ljubljana, Slovenija
Telefon: + 386 1 620 7600
Fax: + 386 1 620 7601
Spletna stran: www.borzen.si
Elektronski naslov: info@borzen.si

Matična številka: 1613383000
Identifikacijska številka za DDV: SI 27799468
Vpis pri Okrožnem sodišču v Ljubljani št.: 1/34438/00
Poslovni račun: 02924-0090050623
Osnovni kapital: 1.963.279,00 EUR

Direktor družbe: mag. Borut Rajer

Člani nadzornega sveta:

  • Mojca Veljkovič, predsednica nadzornega sveta;
  • Ivana Nedižavec Korada, namestnica predsednice nadzornega sveta,
  • Žiga Fišer, član nadzornega sveta.

Izjava o upravljanju