• engsl-SI
  • Iskalec

Zaposleni

Borzen smo ljudje. Posamezniki, ki skupaj uresničujemo strateške cilje družbe. Zavedamo se, da prav vsak sodelavec predstavlja pomemben delček mozaika naše družbe. Skrb za naše sodelavce je tako ena naših prioritet.

Borzen zaposluje kompetentne, visoko strokovno usposobljene sodelavce, ki so jim družbena odgovornost, etično poslovanje ter usmerjenost v razvoj in napredek osnovna vodila pri delu. Zaposlene v podjetju odlikujejo ne le znanje in razvojna naravnanost, temveč predvsem zagnanost in homogenost.

Kdo smo?

V družbi je zaposlenih nekaj več kot 35 sodelavcev, spola sta zastopana približno enakovredno. Smo pisana, mladostna ekipa, ki se z navdušenje spopada z vsakodnevnimi nalogami in izzivi ter se ambiciozno loteva novih. Rezultati družbe vedno znova dokazujejo, da se složnost izplača – to nas še dodatno motivira. Odlikuje nas visoka stopnja izobrazbe, med nami je mnogo vrhunskih strokovnjakov na specifičnih področjih - analitiki, razvojniki, pravniki, finančniki in še mnogo drugih zanimivih profilov; v prostem času pa se prelevimo v tekače, fotografe, glasbenike, plavalce, surferje, zbiralce znamk… Pestrosti in energije nam torej ne manjka.

Razvoj in izobraževanje

Za Borzen je ključnega pomena, da razpolaga s kadrom, ki je strokovno izobražen in usposobljen za opravljanje zahtevanega dela. Obenem verjamemo, da je osebni karierni razvoj, ki je pomemben tudi v luči osebnostnega razvoja posameznika, nesporno povezan prav z znanjem. Vlaganje v znanje je zagotovo dobra dolgoročna naložba. Osebnostni in strokovni razvoj zaposlenih poteka prek strokovnih, formalnih in zakonsko zahtevanih izobraževanj, različnih programov usposabljanj, seminarjev in strokovnih srečanj. Vedno nas veseli, ko vidimo, kako se pridobljena znanja implementirajo in uporabljajo v praksi. Pri našem delu delujemo skladno z našimi vrednotami, vizijo in poslanstvom ter se držimo regulatornih okvirov. Na področju delovnih razmerij nas zavezuje kolektivna pogodba elektrogospodarstva RS.

Sodelovanje

Podpiramo povezovanje in prenašanje znanja, zato so vrata naše družbe odprta vsem, ki si želijo pri nas opraviti obvezno študijsko prakso, začeti ali pa nadaljevati kariero. Oglasite se na kadri@borzen.si.