• engsl-SI
  • Iskalec

Direktor dr. Karol Peter Peršolja

Njegova več kot 30-letna kariera je že vseskozi povezana z energetiko. Po srednji elektrotehniški šoli se je zaposlil v Elektru Primorska, kjer je po opravljanju različnih funkcij leta 2000 prevzel mesto direktorja komercialnega sektorja.

Vajeti družbe Borzen je prevzel januarja 2010 kot direktor z vizijo razvoja sodobnega energetskega trga na trajnostni način.

Med njegovim dosedanjim mandatom je bila na Borzenu uspešno izpeljana cela vrsta izjemnih projektov. Med drugim je bil vzpostavljen izravnalni trg z električno energijo, ki deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu, uvedlo pa se je tudi spajanje trgov na slovensko-italijanski meji, kar se je izkazalo za izredno pomembno pri doseganju likvidnosti trga. Vzpostavljena je bila nova blagovna znamka - TRAJNOSTNA ENERGIJA z istoimenskim spletnim portalom, z namenom osnovanja informacijskega središča za dostop do informacij glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v Sloveniji.
Dr. Peršolja izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu.


Svojo izobrazbo, v teoriji in praksi osnovano na elektroenergetskem strokovnem polju, je sproti dopolnjeval z ekonomskimi in menedžerskimi znanji ter leta 2008 – po dveh diplomah iz ekonomije ter specializaciji in magisteriju iz managementa je v letu 2015 pridobil še doktorski naziv na Evropski pravni fakulteti.

Vseskozi je svoje znanje nadgrajeval tudi z različnimi usposabljanji, udeležbami na seminarjih, konferencah in delavnicah, tako v Sloveniji kot v tujini.
Med drugim je pridobil tudi A licenco za ekspertnega člana nadzornega sveta ter opravil program usposabljanja za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih predlaga Vlada Republike Slovenija. V teh vlogah je nato deloval v družbi Komunala Nova Gorica, Energetski zbornici Slovenije, Aeronavtičnem muzeju Edvard Rusjan, Energetika Majske poljane, Elektro Primorska, BSP SouthPool, Casino Kobarid, SODO, Gen energija ter Svetu agencije RS za varstvo konkurence.

Rojen v Argentini je večino svojega življenja preživel v Sloveniji, kjer ima tudi status vojnega veterana Republike Slovenije. Znanje tujih jezikov – obvlada angleščino, španščino in italijanščino – pa mu odlično služi tudi kot predavatelju in avtorju različnih strokovnih člankov.

Dr. Karol Peter Peršolja se najraje sprosti ob gurmanski večerji v krogu družine in prijateljev. Od mladih dni je zavzet nogometaš, kar še danes ostaja njegov najljubši šport. Prosti čas pa z veseljem izkoristi tudi za branje knjig različnih (včasih celo nestrokovnih!) vsebin.