• engsl-SI
  • Iskalec

Direktor dr. Karol Peter Peršolja

Njegova več kot 30-letna kariera je že vseskozi povezana z energetiko. Po srednji elektrotehniški šoli se je zaposlil v Elektru Primorska, kjer je po opravljanju različnih funkcij leta 2000 prevzel mesto direktorja komercialnega sektorja.

Vajeti družbe Borzen je prevzel januarja 2010 kot direktor z vizijo razvoja sodobnega energetskega trga na trajnostni način.

Med njegovim dosedanjim mandatom je bila na Borzenu uspešno izpeljana cela vrsta izjemnih projektov. Med drugim je bil vzpostavljen izravnalni trg z električno energijo, ki deluje 24 ur na dan in 7 dni v tednu, uvedlo pa se je tudi spajanje trgov na slovensko-italijanski meji, kar se je izkazalo za izredno pomembno pri doseganju likvidnosti trga. Vzpostavljena je bila nova blagovna znamka - TRAJNOSTNA ENERGIJA z istoimenskim spletnim portalom, z namenom osnovanja informacijskega središča za dostop do informacij glede učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije v Sloveniji.
Dr. Peršolja izmed svojih dosežkov s ponosom izpostavi umestitev trajnostnega poslovanja v samo bistvo delovanja Borzena, saj verjame, da je rastoča vloga obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije ter aktivnega mednarodnega sodelovanja ključnega pomena – ne le za slovenski energetski trg, temveč za ljudi in svet v najširšem pomenu.


Svojo izobrazbo, v teoriji in praksi osnovano na elektroenergetskem strokovnem polju, je sproti dopolnjeval z ekonomskimi in menedžerskimi znanji ter leta 2008 – po dveh diplomah iz ekonomije ter specializaciji in magisteriju iz managementa je v letu 2015 pridobil še doktorski naziv na Evropski pravni fakulteti.

Vseskozi je svoje znanje nadgrajeval tudi z različnimi usposabljanji, udeležbami na seminarjih, konferencah in delavnicah, tako v Sloveniji kot v tujini.
Med drugim je pridobil tudi A licenco za ekspertnega člana nadzornega sveta ter opravil program usposabljanja za člana nadzornih svetov in upravnih odborov družb, ki jih predlaga Vlada Republike Slovenija. V teh vlogah je nato deloval v družbi Komunala Nova Gorica, Energetski zbornici Slovenije, Aeronavtičnem muzeju Edvard Rusjan, Energetika Majske poljane, Elektro Primorska, BSP SouthPool, Casino Kobarid, SODO ter Svetu agencije RS za varstvo konkurence.

Rojen v Argentini je večino svojega življenja preživel v Sloveniji, kjer ima tudi status vojnega veterana Republike Slovenije. Znanje tujih jezikov – obvlada angleščino, španščino in italijanščino – pa mu odlično služi tudi kot predavatelju in avtorju različnih strokovnih člankov.

Dr. Karol Peter Peršolja se najraje sprosti ob gurmanski večerji v krogu družine in prijateljev. Od mladih dni je zavzet nogometaš, kar še danes ostaja njegov najljubši šport. Prosti čas pa z veseljem izkoristi tudi za branje knjig različnih (včasih celo nestrokovnih!) vsebin.