• engsl-SI
  • Iskalec

Martin Bratanič, direktor družbe Borzen

35-letna kariera Martina Brataniča je zelo pestra in močno povezana z različnimi razvojnimi projekti, tudi v energetiki. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani inženir tehnologije prometa, poklicna pot pa ga je vodila od delovanja na področju državne uprave, razvojno-raziskovalne dejavnosti do gospodarstva.

Dragocene izkušnje je pridobil prav v vsakem delovnem kolektivu, posebej zanimivo je bilo obdobje, ki ga je preživel kot vodja kabineta ministra na Ministrstvu za gospodarstvo. Po skoraj 10-letnem vodenju Regionalne razvojne agencije Posavje, je vajeti družbe Borzen prevzel s 1. novembrom 2020 kot direktor z vizijo, da operater trga z elektriko postane ključni povezovalec in soustvarjalec slovenskega trga z energijo.

Med njegovim ključnimi dosežki s ponosom izpostavi različne, tudi mednarodne, projekte, ki so zlasti v Posavski regiji doprinesli k gospodarskemu napredku, izboljšanju okolja in večji blaginji prebivalcev – razvojni projekti kot denimo poslovno-logistično središče Phoenix, vzpostavitev Lokalne akcijske skupine Posavje (LAS), regijska štipendijska shema Posavje in drugi. Močno verjame v družbeno odgovornost in prenos znanj, kar dokazuje njegova angažiranost pri ustanovitvi kar treh fakultet - Fakultete za turizem v Brežicah, Fakultete za energetiko v Krškem in Fakultete za logistiko v Celju.

Vseskozi je svoje znanje nadgrajeval z različnimi usposabljanji, udeležbami na seminarjih, konferencah in delavnicah, tako v Sloveniji kot v tujini. Med drugim je opravil tudi usposabljanje za člana nadzornih svetov oziroma upravnih odborov družb. V teh vlogah je nato deloval v družbah Geoplin Plinovodi, Gen energija in Slovenska odškodninska družba. Bil pa je tudi predsednik Javne agencije RS za podjetništvo in tuje investicije ter član nadzornega odbora INTERREG IPA. Trenutno je aktiven kot predsednik nadzornega sveta družb INFRA in SODO, je član Nacionalnega odbora za transnacionalne programe ter medregionalna programa Interreg Europe in Interact, predsednik nevladne in neprofitne organizacije TERIS in član Sveta Savske komisije.

G. Martin Bratanič je velik ljubitelj glasbe. Prosti čas rad posveča športu, ki je v njegovem življenju vesten spremljevalec že od mladih nog. Je ponosen imetnik naziva mojster borilnih veščin, svoje znanje pa je preko trenerske vloge in z delovanjem v športnih društvih predajal tudi mlajšim generacijam.