• engsl-SI
  • Iskalec

Kontakti

Direktor:  Martin Bratanič

Tajništvo: 01 620 76 00; info@borzen.si

Pomočnica direktorja: dr. Metka Cerar
e-pošta: metka.cerar@borzen.si

Svetovalec direktorja: mag. Damjan Stanek
e-pošta: damjan.stanek@borzen.si

Direktor energetskega področja
mag. Borut Rajer
e-pošta: borut.rajer@borzen.si

Odnosi z javnostmi
Eva Činkole Kristan
e-pošta: eva.cinkole@borzen.si

Kadrovske zadeve
Nataša Sitar, Valentina Jerman
e-pošta: kadri@borzen.si

Center za podpore
e-pošta: cp@borzen.si
telefon: 01 620 76 55
Uradne ure: vsak delavnik od 9h - 11h ter od 13h - 15h

Operater trga
e-pošta: evidentiranje@borzen.si
e-pošta: bilancni.obracun@borzen.si

REMIT
e-pošta: remit@borzen.si
telefon: 01 620 76 38