• engsl-SI
 • Iskalec

Zaključena javna naročila

Datum objave: 10. 11. 2023

Ref. št. naročila: JN-1444-23

Predmet naročila: Postavitev električnih polnilnic na lokaciji parkirne hiše SMELT 

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k posredovanju oziroma izkazu interesa za sodelovanje pri javnem evidenčnem naročilu »Postavitev električnih polnilnic« na lokaciji PARKIRNA HIŠA SMELT WTC, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana. Več informacij o javnem naročilu bo naročnik objavil v prihodnjih dneh v razpisni dokumentaciji naročila, ki bo dostopna na naročnikovi spletni strani.

Kratek opis predmetnega javnega naročila: Postavitev do največ 10 polnilnic različnih moči v razponu od 11 kWh do 50 kWh, deloma za namen polnitve električnih službenih vozil naročnika in deloma za uporabo drugih zunanjih uporabnikov parkirne hiše SMELT WTC, Dunajska cesta 158, 1000 Ljubljana.

Zainteresirani ponudniki naj svoj interes posredujejo na elektronski naslov nabava@borzen.si, in sicer do srede, dne 15. 11. 2023 do 11:00 ure.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov janez.zemljak@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do torka, dne 14. 11. 2023 do 11:00 ure.

------------------------------------------

Datum objave: 27. 10. 2023

Ref. št. naročila: JN-1401-23

Predmet naročila: Nakup in postavitev strojne in programske opreme za vzpostavitev »cold standby« okolja

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Nakup in postavitev strojne in programske opreme za vzpostavitev »cold standby« okolja". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 14. 11. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 10. 11. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 6. 10. 2023

Ref. št. naročila: JN-1391-23

Predmet naročila: Strokovna pomoč na področju upravljanja s kadri

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Strokovna pomoč na področju upravljanja s kadri". Predmet naročila vključuje tudi analizo obstoječega stanja ter pripravo poročil in ukrepov za učinkovitejše upravljanje s kadri. Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 13. 10. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 5. 10. 2023

Ref. št. naročila: JN-1373-23

Predmet naročila: Nakup optičnih stikal za priklop diskovnih polj in strežnikov

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Nakup optičnih stikal za priklop diskovnih polj in strežnikov". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 12. 10. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 9. 10. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 4. 9. 2023

Ref. št. naročila: JN-1301-23

Predmet naročila: Varnostni pregled v letu 2023

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila Varnostni pregled v letu 2023". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce/dokazila ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 12. 9. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 11. 9. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 25. 7. 2023

Ref. št. naročila: JN-1323-23

Predmet naročila: Izdelava študije – Splošne smernice za postopek priprave prostorskih aktov za področje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije s poudarkom na energiji iz fotonapetostnih naprav (sonce) in vetrnih proizvodnih naprav

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Izdelava študije – Splošne smernice za postopek priprave prostorskih aktov za področje proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije s poudarkom na energiji iz fotonapetostnih naprav (sonce) in vetrnih proizvodnih naprav". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 8. 8. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 4. 8. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 21. 6. 2023

Ref. št. naročila: JN-1316-23

Predmet naročila: Izvedba webinarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju, upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih in s področja naprav na OVE (načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje)

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Izvedba webinarjev s področja upravljanja z energijo v javnem sektorju, upravljanja z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih in s področja naprav na OVE (načrtovanje, namestitev, ekonomika obratovanja, vzdrževanje in sofinanciranje)". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 28. 6. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 26. 6. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 2. 6. 2023

Ref. št. naročila: JN-1291-23

Predmet naročila: Izdelava študije - Analiza stroškov in koristi nadgradnje osnovnega modela neodvisnega agregatorja

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Izdelava študije - Analiza stroškov in koristi nadgradnje osnovnega modela neodvisnega agregatorja". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 28. 6. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 23. 6. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

------------------------------------------

Datum objave: 5. 6. 2023

Ref. št. naročila: JN-1297-23

Predmet naročila: Izvedba konference 'Trajnostna energija lokalno 023'

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Izvedba konference TE lokalno 023". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniku najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Ponudbi je potrebo priložiti tudi okvirni predlog izvedbe konference z vključenim okvirnim terminskim planom in komunikacijskim načrtom.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 16. 6. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 15. 6. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

-----------------------------------------

Datum objave: 5. 6. 2023

Ref. št. naročila: JN-1296-23

Predmet naročila: Realizacija serije risank 'Lepši svet 4'

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Realizacija serije risank Lepši svet 4". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniku najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in obrazce ter izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Ponudbi je potrebno priložiti dva izdelana scenarija in temeljne režijske eksplikacije ter sinopsis, ki se vsebinsko nanaša na izhodišča, navedena v specifikaciji naročila.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 16. 6. 2023 do 11:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si. Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do dne 15. 6. 2023 do 11:00 ure.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 8. 5. 2023

Ref. št. naročila: JN-1268-23

Predmet naročila: Zeleno javno naročanje 2023

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila "Zeleno javno naročanje 2023". Več informacij o javnem naročilu lahko ponudniku najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Ponudbi mora biti priložen tudi okvirni predlog izvedbe predmetnega javnega naročila, z vključeno metodologijo ter terminskim načrtom, predstavitev ponudnika skupaj z vsaj tremi referencami s področja zelenega javnega naročanja in navedbo vsaj enega ustreznega kadra, ki izpolnjuje pogoje, navedene v specifikaciji naročila.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 23. 5. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 6. 3. 2023

Ref. št. naročila: JN-1241-23

Predmet naročila: Izvedba tehniških dni OVE in URE za osnovne šole v šolskem letu 2022/2023 in 2023/2024

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo tehniških dni OVE in URE za osnovne šole v šolskem letu 2022/2023 in 2023/2024. Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Ponudbi mora biti priložen tudi okvirni predlog programa s časovnico in opisom posameznih delavnic in predavanj.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 23. 3. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 2. 3. 2023

Ref. št. naročila: JN-1234-23

Predmet naročila: Promocija blagovne znamke Trajnostna energija in pripadajočih vsebin preko Facebook in Youtube kanala ter Google Ads v letu 2023

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo promocije blagovne znamke Trajnostna energija preko FB in YT kanala ter Google Ads v letu 2023. Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 10. 3. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 28. 2. 2023

Ref. št. naročila: JN-1218-23

Predmet naročila: Vzpostavitev spletne strani družbe Borzen, d.o.o. skupaj z vzdrževanjem in nadgradnjo za obdobje 4 let

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za vzpostavitev spletne strani naročnika skupaj z vzdrževanjem in nadgradnjo za obdobje 4 let. Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Ponudbi morajo biti priloženi še predvideni terminski načrt, predlog/i podobe spletne strani (vstopna stran in minimalno dve tipični podstrani z grafičnimi elementi) in seznam ter okvirni obseg dokumentacije, ki jo bo ponudnik izdelal skupaj s spletno stranjo.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 15. 3. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 23. 2. 2023

Ref. št. naročila: JN-1231-23

Predmet naročila: Usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov v letu 2023

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo usposabljanj strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov v letu 2023. Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave/dokazila in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 15. 3. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 22. 2. 2023

Ref. št. naročila: JN-1216-23

Predmet naročila: Storitve grafičnega oblikovanja za obdobje 2 let

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitev grafičnega oblikovanja za obdobje 2 let. Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki. Skupaj s ponudbo morajo ponudniki oddati tudi predlog oblikovanja letnega poročila družbe Borzen za leto 2022, ki naj zajema tipične notranje strani letnega poročila in naslovnico letnega poročila.

Rok za oddajo ponudbe je do dne 10. 3. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

---------------------------------------------------------------

Datum objave: 20. 1. 2023

Ref. št. naročila: JN-1188-23

Predmet naročila: Vzdrževanje in nadgradnja ATLASA TRAJNOSTNE ENERGIJE za obdobje 4 let

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za vzdrževanje in nadgradnjo ATLASA TRAJNOSTNE ENERGIJE za obdobje 4 let. Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe, izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave in izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 25. 1. 2023 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 5. 12. 2022

Ref. št. naročila: JN-1151-22

Predmet naročila: Organizacija službenih potovanj za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za eno leto

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za organizacijo službenih potovanj za obdobje enega (1) leta z možnostjo podaljšanja naročila še za eno (1) leto. Predmet naročila vključuje nakup letalskih vozovnic, organizacijo drugih prevozov, organizacijo namestitvenih aranžmajev, zavarovanje rizika odpovedi in podobno.

Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe in izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave v PDF obliki. Ponudbi morajo biti predložena tudi vsa zahtevana dokazila.

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 21. 12. 2022 do 13.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 30. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1103-22 (ponovljen postopek zbiranja ponudb)

Predmet naročila: Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik pripraviti:

 1. Pripravo gradiv na tematiko upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih se izvede na enak način in v enaki obliki kot so bila pripravljena gradiva za javni sektor v letih 2020 in 2021 ter v korelaciji oz. skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v energetsko intenzivnih podjetjih;
 2. Izvedbo usposabljanja kandidatov za pridobitev strokovne kvalifikacije energetski upravljalec v energetsko intenzivnih podjetjih skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v energetsko intenzivnih podjetjih.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati izpolnjen ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izpolnjenimi izjavami, vse v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do petka, dne 8. 7. 2022 do 12.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

Objavljeno dne 7. 7. 2022:

Ponudnike obveščamo, da podaljšujemo rok za oddajo ponudb, in sicer do torka, dne 12. 7. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si. Ponudniki naj pri pripravi ponudbe upoštevajo dodatno pojasnilo naročnika, ki se glasi:

Naročnik pojasnjuje, da izpitno preverjanje ni predmet tega javnega naročila, temveč je predvidena samo izdaja potrdila o udeležbi na usposabljanju. Predmet naročila je, skladno s specifikacijo naročila, posodobitev gradiv skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v javnem sektorju in izvedba usposabljanj kandidatov, ki po koncu usposabljanj prejmejo potrdilo o udeležbi.

----------------------------------------------

Datum objave: 30. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1102-22 (ponovljen postopek zbiranja ponudb)

Predmet naročila: Upravljanje z energijo v javnem sektorju 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik pripraviti:

 1. Posodobitev gradiv na tematiko upravljanje z energijo v javnem sektorju, ki so bila nazadnje posodobljena leta 2021, se izvede v korelaciji oz. skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v javnem sektorju;
 2. Izvedbo usposabljanja kandidatov za pridobitev strokovne kvalifikacije energetski upravljalec v javnem sektorju skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v javnem sektorju.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati izpolnjen ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izpolnjenimi izjavami, vse v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do petka, dne 8. 7. 2022 do 12.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

Objavljeno dne 7. 7. 2022:

Spoštovani ponudniki,

spodaj podajamo odgovor na vprašanje, ki ga je v zvezi z javnim naročilom št. JN-1102-22 »Upravljanje z energijo v javnem sektorju 2022« na nas naslovil eden izmed ponudnikov.

VPRAŠANJE
V povezavi z javnim naročilom Upravljanje z energijo v javnem sektorju 2022 (Ref. št. naročila: JN-1102-22) nas zanima v povezavi s prilogami dokumenta  Specifikacija naročila v točki 2 in 3 razhajanje v obsegu nalog. V prilogah je predstavljen obseg strokovnih kvalifikacij vključno z izpiti in deloma že predlaganimi predavatelji. Zanima nas, ali v ponudbo vključimo le izvedbo strokovnih webinarjev? Izvedba kvalificiranih usposabljanj z izpitnim preverjanjem znanj zahteva poseben, specifični pristop.

ODGOVOR
Naročnik pojasnjuje, da izpitno preverjanje ni predmet tega javnega naročila, temveč je predvidena samo izdaja potrdila o udeležbi na usposabljanju. Predmet naročila je, skladno s specifikacijo naročila, posodobitev gradiv skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v javnem sektorju in izvedba usposabljanj kandidatov, ki po koncu usposabljanj prejmejo potrdilo o udeležbi.

Hkrati ponudnike obveščamo, da podaljšujemo tudi rok za oddajo oziroma morebitno korekcijo ponudb (skladno z zgornjim pojasnilom), in sicer do torka, dne 12. 7. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

----------------------------------------------

Datum objave: 23. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1091-22 (Ponovitev javnega naročila)
Predmet naročila: Promocijska kampanja "Delovni obiski in predstavitve OVE in URE po slovenskih občinah"

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik v letu 2022 pripraviti niz predvidoma petih (5) dogodkov v obliki delovnih obiskov in predstavitev obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) po slovenskih občinah, zato vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izjavami (vse v PDF obliki).

Ponudnik se s pristopom k temu naročilu, z oddajo ponudbe, zaveže tudi k izpolnitvi naslednje navedenih zahtev:

 • Prijava oziroma ponudba predstavlja okvirni predlog izvedbe serije dogodkov z vključenim okvirnim terminskim planom in okvirnim komunikacijskim načrtom. Pri pripravi predloga izvajalec upošteva v specifikaciji podana izhodišča.
 • Predlog vsebinske zasnove serije dogodkov in njihove celotne organizacije pripravi izvajalec ter ga nato uskladi z naročnikom in skupaj z naročnikovim privoljenjem dokonča vsebino, material, izvajalce – vedno potrjuje naročnik.
 • Ponudba naj bo specificirana za primere, ko bo epidemiološka situacija v državi omogočala izvedbo dogodkov v živo v kombinaciji z video prenosom.
 • V primeru, da v času izvedbe dogodkov epidemiološka slika ne bo dopuščala izvedbe v živo, se bodo dogodki prestavili na čas, ko bo epidemiološka slika to dopuščala.

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 29. 6. 2022 do 10.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Merilo za izbor je najnižja ponudbena cena.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 23. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1087-22 (Ponovitev javnega naročila)
Predmet naročila: Izvedba strokovne konference v letu 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik izvesti strokovno konferenco, ki bo predstavljala nadaljevanje serije konferenc z nazivom Trajnostna energija lokalno, ki smo jih na letnem nivoju pričeli izvajati v letu 2015 in so bile med ciljno publiko odlično sprejete. Tematsko bi nova konferenca predvidoma naslovila izzive lokalne energetike v luči aktualnih dogajanj v družbi, ki vplivajo na energetiko.

Cilj izvedbe strokovne konference je vzbuditi delitev znanj in izkušenj ter krepitev medsebojnega povezovanja omenjenih akterjev v smeri večje informiranosti in ozaveščenosti ter proaktivnih dejanjih na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo strokovne konference v letu 2022.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati parafiran osnutek pogodbe in izpolnjene obrazce (izjave) v PDF obliki. Ponudbeni predračun ponudnik odda na lastnem obrazcu.

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 29. 6. 2022 do 10.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Merilo za izbor ponudbe je ocena prijave (40 točk) in ponudbena cena (60 točk).

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 15. 6. 2022

Predmet naročila: Upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik pripraviti:

 1. Pripravo gradiv na tematiko upravljanje z energijo v energetsko intenzivnih podjetjih se izvede na enak način in v enaki obliki kot so bila pripravljena gradiva za javni sektor v letih 2020 in 2021 ter v korelaciji oz. skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v energetsko intenzivnih podjetjih;
 2. Izvedbo usposabljanja kandidatov za pridobitev strokovne kvalifikacije energetski upravljalec v energetsko intenzivnih podjetjih skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v energetsko intenzivnih podjetjih.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati izpolnjen ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izpolnjenimi izjavami, vse v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do četrtka, dne 23. 6. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 15. 6. 2022

Predmet naročila: Upravljanje z energijo v javnem sektorju 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik pripraviti:

 1. Posodobitev gradiv na tematiko upravljanje z energijo v javnem sektorju, ki so bila nazadnje posodobljena leta 2021, se izvede v korelaciji oz. skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v javnem sektorju;
 2. Izvedbo usposabljanja kandidatov za pridobitev strokovne kvalifikacije energetski upravljalec v javnem sektorju skladno s konceptom usposabljanja za energetskega upravljalca v javnem sektorju.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati izpolnjen ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izpolnjenimi izjavami, vse v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do četrtka, dne 23. 6. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 13. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1091-22
Predmet naročila: Promocijska kampanja "Delovni obiski in predstavitve OVE in URE po slovenskih občinah"

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik v letu 2022 pripraviti niz predvidoma petih (5) dogodkov v obliki delovnih obiskov in predstavitev obnovljivih virov energije (OVE) in učinkovite rabe energije (URE) po slovenskih občinah, zato vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izjavami (vse v PDF obliki).

Rok za oddajo ponudbe je do torka, dne 21. 6. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Merilo za izbor je najnižja ponudbena cena.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 9. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1094-22
Predmet naročila: Usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov

Zakon o učinkoviti rabi energije (ZURE) v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik pripraviti usposabljanja strokovnjakov za izvajanje energetskih pregledov, skupaj s pripravo gradiv za usposabljanja in organizacijo posveta za strokovnjake za izvajanje energetskih pregledov.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo predmetnega naročila.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati ponudbeni predračun in parafiran osnutek pogodbe, skupaj z izpolnjenimi obrazci v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do četrtka, dne 16. 6. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Merilo za izbor ponudbe je ocena prijave (40 točk) in ponudbena cena (60 točk).

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 8. 6. 2022

POVABILO PONUDNIKOM k oddaji ponudb za izvedbo javnega naročila "Kontrola plačil prejemnikom podpor Centra za podpore"

Center za podporo pri družbi Borzen d.o.o., ki ima koncesijo za javno gospodarsko službo, na osnovi Odločb Agencije za energijo in na osnovi sklenjenih Pogodb med Borzenom, d.o.o. in prejemniki podpor (udeleženci) obračunava in izplačuje podpore pri proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov energije(OVE) in soproizvodnji s toploto z visokim izkoristkom (SPTE).

Konec leta 2021 je bilo v Registru prejemnikov podpor skupaj 3.811 proizvodnih enot, obračun podpor in finančna poravnava pa se je izvajala praviloma mesečno. Plačilo podpor se izvaja na osnovi računa, ki je skladen po cenah iz Odločbe in Pogodbe in količinah proizvedene električne energije s podatki Agencije za energijo/operaterja distribucijskega omrežja.

Predmet predlagane kontrole je preveritev ustreznosti in zakonitosti vseh plačil prejemnikov sredstev Centra za podpore v obdobju 1. 1. 2021 do 31. 1. 2021 (12 mesecev), od tega 10 udeležencem v obdobju od 1. 1. 2020 do 31.12. 2021 (24 mesecev).

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati tudi izpolnjeni in podpisani izjavi v PDF obliki (izjava o varovanju poslovne skrivnosti in izjava ZIntPK).

Rok za oddajo ponudbe je do četrtka, dne 16. 6. 2022 do 12.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 1. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1087-22
Predmet naročila: Izvedba strokovne konference v letu 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije - ZURE v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.«

V tem kontekstu želi naročnik izvesti strokovno konferenco, ki bo predstavljala nadaljevanje serije konferenc z nazivom Trajnostna energija lokalno, ki smo jih na letnem nivoju pričeli izvajati v letu 2015 in so bile med ciljno publiko odlično sprejete. Tematsko bi nova konferenca predvidoma naslovila izzive lokalne energetike v luči aktualnih dogajanj v družbi, ki vplivajo na energetiko.

Cilj izvedbe strokovne konference je vzbuditi delitev znanj in izkušenj ter krepitev medsebojnega povezovanja omenjenih akterjev v smeri večje informiranosti in ozaveščenosti ter proaktivnih dejanjih na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo strokovne konference v letu 2022.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati parafiran osnutek pogodbe in izpolnjene obrazce (izjave) v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do petka, dne 17. 6. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 3. 6. 2022

Ref. št. naročila: JN-1064-22
Predmet naročila: Najem programskega paketa oziroma aplikacije in spletne podpore za elektronsko obdelavo vlog za obdobje 12 mesecev

Naročnik Borzen, operater trga z elektriko, d. o. o., Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe za oddajo javnega naročila št. JN-1064-22.

Predmet javnega naročila:
NAJEM PROGRAMSKEGA PAKETA OZIROMA APLIKACIJE IN SPLETNE PODPORE ZA ELEKTRONSKO OBDELAVO VLOG ZA CELOTNO POSTOPKOVNO IZVEDBO JAVNEGA POZIVA ZA RAZDELITEV SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE, ZA IZVAJANJE UKREPA ZA SPODBUJANJE OKOLJU PRIJAZNEJŠEGA PREVOZNIŠTVA V CESTNEM PROMETU, SKLADNO Z ODLOKOM O PROGRAMU PORABE SREDSTEV SKLADA ZA PODNEBNE SPREMEMBE ZA LETI 2022 IN 2023 (Uradni list RS, št. 49/22)

Namen naročila:
Namen najema programskega paketa oziroma aplikacije in spletne podpore je priprava celotne spletne podlage za izvedbo javnega poziva za razdelitev nepovratnih sredstev na podlagi točke 2.3.4. Odloka Programu porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 49/22) in na podlagi 7. odstavka 18. člena Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 189/21).
Aplikacijo je treba vzpostaviti na način, da bo omogočala celotno postopkovno izvedbo javnega poziva, ki bo služila kot podlaga za sprejem vlog potencialnih vlagateljev, formalno in materialno obravnavo vseh prejetih vlog in obdelavo podatkov, ki bodo služili za izdajo dokončne odločbe. Z vzpostavitvijo aplikacije se bo omogočila objektivna obdelava vseh prejetih vlog, transparenten pregled vrstnega reda vlaganja vlog in zahtevanih priloženih dokazil, kot tudi prilog, na podlagi katerih se bo podala vsebinska odločitev, pogojena z izpolnjevanjem meril in pogojev javnega poziva.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila. Ponudba mora vsebovati parafiran vzorec pogodbe in izpolnjene obrazce ter izjave v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljka, dne 13. 6. 2022 do 10.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 23. 5. 2022

Ref. št. naročila: JN-1078-22
Predmet naročila: Promocija blagovne znamke Trajnostna energija in pripadajočih vsebin preko Facebook in YouTube kanala v letu 2022

Zakon o učinkoviti rabi energije v prvem odstavku 55. člena navaja, da center za podpore »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.« S promocijo blagovne znamke Trajnostna energija in pripadajočih vsebin na temo učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, želimo pri javnosti dvigniti raven ozaveščenosti in informiranja na področju trajnostne energije, na ta način pa javnost opolnomočiti pri sprejemanju odločitev v zvezi z energijo.

Borzen si tako prizadeva za čim širše in čim bolj učinkovito izobraževanje ciljnih javnosti o OVE in URE tematikah ter za povečanje prepoznavnosti in obiskanosti portala www.trajnostnaenergija.si. Z ustreznim spletnim oglaševanjem želimo prispevati k uresničevanju tega.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitve "Promocija blagovne znamke Trajnostna energija in pripadajočih vsebin preko Facebook in YouTube kanala v letu 2022".

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati parafiran osnutek pogodbe in izpolnjene obrazce (izjave, predračun) v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do torka, dne 31. 5. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 13. 5. 2022

Ref. št. naročila: JN-1073-22
Predmet naročila: Zeleno javno naročanje 2022

Zakon za učinkovito rabo energije v 55. členu nalaga Borzenu kot izvajalcu dejavnosti centra za podpore, da »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.« Omenjene programe družba Borzen izvaja v sklopu lastne blagovne znamke Trajnostna energija.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitve "Zeleno javno naročanje 2022" - ZeJN P17: Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Rok za izvedbo aktivnosti je najkasneje do 15. 12. 2022. Ponudba mora vsebovati parafiran osnutek pogodbe in izpolnjene obrazce (izjave, predračun) v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do torka, dne 24. 5. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 13. 5. 2022

Ref. št. naročila: JN-1074-22
Predmet naročila: Izvedba raziskave o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije 2022 (REUS 2022)

Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo raziskave REUS 2022. Vse aktivnosti morajo biti izvedene v letu 2022. Rok za izdelavo raziskave oziroma izvedbo aktivnosti je 25. 11. 2022.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati parafirano pogodbo in izpolnjene obrazce (izjave, predračun) v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do torka, dne 24. 5. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Predmet javnega naročila:

PRIPRAVA KROVNIH USMERITEV ZA PRIPRAVO KOMUNIKACIJSKE STRATEGIJE IN KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA OB VZPOSTAVITVI IN DELOVANJU ENOTNE KONTAKTNE TOČKE (SPOC – »SINGLE POINT OF CONTACT«) ZA POSPEŠITEV PREHODA V TRAJNOSTNO PROIZVODNJO ENERGIJE

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za pripravo krovnih usmeritev za pripravo komunikacijske strategije in komunikacijskega načrta ob vzpostavitvi in delovanju enotne kontaktne točke (SPOC – »Single point of contact«) projekta za pospešitev prehoda v trajnostno proizvodnjo energije.

Namen naročila:

Z uvedbo enotne kontakte točke (SPOC) je namen vzpostaviti neposredno komunikacijo med zainteresirano javnostjo kot potencialnimi investitorji in SPOC, ki usmerja ter podpira investitorje v celotnem delu procesa izvedbe izgradnje kapacitet za OVE. Direktiva EU 2018/2001/EU, katere del je Direktiva za uvedbo Kontaktna točka namreč prinaša vzpostavitev enotne kontaktne točke, ki bo zadolžena poenostavitev, pospešitev in večjo usklajenost upravnih postopkov v zvezi z vlaganje v OVE.

Z vzpostavitvijo SPOC se na povpraševanje investitorjev vzpostavi reaktiven proces, celostne podpore zainteresiranim investitorjem ter hkrati osnova za učinkovitejše doseganje višjih multiplikativnih učinkov zelenega prehoda.

Ker SPOC predstavlja noviteto na področju izgradnje kapacitet za OVE, je ključnega pomena ob vzpostavitvi in delovanju predstavitev njenega delovanja ter njena vloga v sistemu. SPOC bo namreč    pomagala uporabnikom/vlagateljem, ki potrebujejo informacije za odločitve pri investicijah v OVE. Poleg tega bo kontaktna točka prispevala k zmanjševanju administrativnih bremen za vlagatelje OVE. Zaradi njene vloge je ključnega pomena, da se predstavijo naloge SPOC točke, kakšna bo njena vloga v Sloveniji in katere storitve bo nudila potencialnim uporabnikom. Tovrstna predstavitev točke mora zajemati komunikacijsko strategijo ter predstavitev v različnih oblikah (npr. novinarske konference, publikacije) ter preko različnih komunikacijskih kanalov (npr. televizijski oglasi, družbeni mediji, OOH).   

Obseg naročila:

Cilj naročila je priti do usmeritev za pripravo komunikacijske strategije, ki skozi tri faze opredeli vsebinska izhodišča za kasnejšo pripravo detajlne komunikacijske strategije in komunikacijske podpore SPOC.

 • V prvi fazi je potrebno ugotoviti predvsem specifike, pomembne za delovanje SPOC skozi analizo relevantnih deležnikov in dobrih praks, tako po vsebini kot investicijah ter opredelitev ključnih ciljnih skupin SPOC.

 • Predmet druge faze je priprava krovne komunikacijske strategije z opredelitvijo ključnih komunikacijskih kanalov, predvidenih taktik in predlog komunikacijski aktivnosti.

 • V tretji fazi želimo opredelitev usmeritev komunikacije s predlaganimi kanali, prioritete pri medijskem zakupu ter oceno preliminarnih investicij.

Predlagan pristop k projektu:

Projekt se razdeli v 3 faze:

 

Naziv faze

Faza 1

Analiza delovanja SPOC in identificiranje ključnih ciljnih skupin, deležnikov ter opredelitev ciljev SPOC

Faza 2

Priprava usmeritev komunikacijske strategije

Faza 3

Izdelava krovnega komunikacijskega načrta s preliminarnimi ocenami investicij

Aktivnosti posamezne faze:

Faza 1

 • Seznanitev z delovanjem in specifikami SPOC
 • Opredelitev ključnih vsebinskih in poslovnih ciljev SPOC
 • Analiza deležnikov, relevantnih za uspešnost SPOC
 • Opredelitev ključnih ciljnih skupin (v osnovi investitorji v OVE)
 • Analiza dobrih praks podobnih institucij v tujini

Faza 2

 • Krovna analiza relevantnih javnosti in opredelitev specifik posameznih ciljnih skupin
 • Opredelitev usmeritev komunikacijskih kanalov (digitalnih, ATL, BTL, PR, ipd.) za nagovarjanje ciljnih skupin
 • Priprava opcij taktik v obdobju komuniciranja glede na posamezne cilje
 • Nabor usmeritev komunikacijskih aktivnosti
 • Priprava usmeritev za pripravo komunikacijske strategije

Faza 3

 • Priprava okvirnega komunikacijskega načrta
 • Opredelitev preliminarnega proračuna (razpon potrebnih investicij) komunikacijskih aktivnosti
 • Opredelitev možnih medijskih ciljev ter načina spremljanja

Pogoji za oddajo ponudbe in ostali elementi povpraševanja:

 • Ponudbi mora biti priložena parafirana pogodba, izjava o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena ZIntPK in izjava o varovanju poslovne skrivnosti.

 • Vsi obrazci morajo biti oddani v .pdf formatu.

 • Izvajalec mora po oddaji naročila podpisati pogodbo v roku 3 dni.

 • Pričetek izvajanja storitve: takoj po prejemu osnutka koncepta/analize vzpostavitve in delovanja enotne kontaktne točke (SPOC) za pospešitev prehoda v trajnostno proizvodnjo energije, ki ga izvajalcu pošlje naročnik.

 • Rok za izvedbo storitve: 30 dni po prejemu zgoraj omenjenega osnutka koncepta/analize.

 • Ponudnik mora v fazi sklenitve pogodbe predložiti tri (3) bianko menice s pooblastilom za izpolnitev v višini 10 % končne pogodbene vrednosti z DDV.

Reference:

Ponudnik je v preteklih sedmih (7) letih opravil vsaj en (1) projekt, vezan na pripravo strategije na področju poslovne strategije, prodaje, razvoja posla, komunikacije, oglaševanja, ali optimizacije marketinških aktivnosti v vrednosti vsaj 15.000,00 EUR brez DDV za podjetje z vsaj 10 zaposlenimi.

Merilo za izbor ponudnika:

Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Rok za oddajo ponudbe je do četrtka, 7. 4. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Dodatna pojasnila v zvezi s povpraševanjem:

Ponudniki lahko dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

-------------------------------

Predmet javnega naročila:

PODPORA PRI VZDRŽEVANJU OPREME, STREŽNIKOV IN INFORMACIJSKEGA SISTEMA ZA OBDOBJE 24 MESECEV

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitve "Podpora pri vzdrževanju opreme, strežnikov in informacijskega sistema za obdobje 24 mesecev".

Naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer:

 • Sklop I: Strojna in programska oprema,
 • Sklop II: Mrežna oprema.

Sklopa se oddajata posamično; ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za en sklop.

Ponudniki lahko najdejo več informacij v razpisni dokumentaciji in specifikaciji naročila, kjer so zbrani tudi vsi ostali dokumenti in dodatne informacije o naročilu. Ponudba mora vsebovati parafirano pogodbo in izpolnjene obrazce v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 6. 4. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

-------------------------------

IZDELAVA ŠTUDIJE "Model ekonomike elektrarne in hranilnika električne energije v kontekstu mehanizma samooskrbe po novi energetski zakonodaji"

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izdelavo študije v okviru projekta NEDO-Fleks "Model ekonomike elektrarne in hranilnika električne energije v kontekstu mehanizma samooskrbe po novi energetski zakonodaji".

Ponudniki lahko najdejo več informacij v Specifikaciji naročila, kjer so zbrani tudi vsi ostali dokumenti. Ponudba mora vsebovati parafirano pogodbo in izpolnjene obrazce v PDF obliki.

Študija mora biti zaključena najkasneje do 30. 4. 2022.

Rok za oddajo ponudbe je do četrtka, dne 17. 3. 2022 do 11. ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

-------------------------------

Predmet javnega naročila:

PRIPRAVA KONCEPTA VZPOSTAVITVE IN DELOVANJA KONTAKTNE TOČKE (KT) OZIROMA SINGLE POINT OF CONTACT (SPOC) ZA POSPEŠITEV PREHODA V TRAJNOSTNO PROIZVODNJO ENERGIJE

Namen naročila:

Namen projekta je pripraviti celoten koncept vzpostavitve in delovanja Kontaktne  točke (v nadaljevanju KT) za pospešitev prehoda v trajnostno proizvodnjo energije v Sloveniji na način in pod pogoji, kot jih določa 51. člen Zakona o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21 in 189/21).

Vzpostavitev t.i. SPOC točk je potrebno vzpostaviti na način, da pokriva celotno Slovenijo oziroma zagotavlja regionalno pokritost delovanja in podpore. Razlog za vzpostavitev SPOC je v težavnosti pridobivanja dovoljenj in dolgotrajnost upravnih postopkov, ki predstavljajo eno izmed največjih ovir pri izvedbi potrebni investicij s strani tako fizičnih oseb, kot podjetij. Z vzpostavitvijo KT se omogoči direktna komunikacija med zainteresirano javnostjo kot potencialnimi investitorji in KT, ki usmerja ter podpira investitorje v celotnem procesu izvedbe izgradnje kapacitet za OVE. Podlaga za izvedbo projekta je Nova direktiva EU 2018/2001/EU, katere del je Direktiva za uvedbo Kontaktne točke oziroma SPOC, ki bo zadolžena poenostavitev, pospešitev in večjo usklajenost upravnih postopkov v zvezi z vlaganje v OVE.

Obseg naročila:

Znotraj projekta je potrebno zajeti sledeče tematike:

 • Krovni pregled trenutne problematike pridobivanja dovoljenj in upravnih postopkov na področju vlaganja v OVE;

 • Opredelitev koncepta KT kot rešitve, predlagane znotraj direktive EU;

 • Opredelitev usmeritev delovanja in prednosti delovanja KT, njene vizije, poslanstva in ciljev;

 • Predstaviti vlogo izvajalca pri vzpostavitvi in upravljanju KT;

 • Opredelitev ciljnega stanja regionalne pokritosti KT;

 • Priprava okvirnega investicijskega in akcijskega načrta za izvedbo vzpostavitve KT;

 • Pripraviti predloge za nadgradnjo KT izven okvirjev direktiv EU, v kolikor bi takšna nadgradnja bila primerna za izboljšanje delovanja glede na specifike Republike Slovenije.

Predlagan pristop k projektu:

Projekt se razdeli v 4 faze:

Faza

Opis

Faza 1

Pregled trenutnega stanja in izzivov na področju vlaganja v OVE

Faza 2

Priprava koncepta KT v skladu z direktivami EU in njenimi cilji

Faza 3

Opredelitev načina vzpostavitve, nalog in operativnega delovanja KT ter priprava finančnega načrta za obdobje 2022 - 2025

Faza 4

Priprava implementacijskega načrta za vzpostavitev KT

Aktivnosti znotraj posamezne faze so naslednje:

Faza 1

 1. Pregled trenutnega stanja na področju energetike in investicij v OVE

 2. Opredelitev izzivov, ki omejujejo hitrost izvedbe investicij v OVE

 3. Identifikacija ekosistema deležnikov pri investicijah v OVE

 4. Analiza relevantnih direktiv EU, ki se nanašajo na tematiko vzpostavitve SPOC

 5. Pregled ciljev EUR in Slovenije pri pridobivanju energije iz OVE

Faza 2

 1. Opredelitev koncepta kontaktne točke, oziroma SPOC

 2. Opredelitev ključnih organizacijskih specifik SPOC

 3. Priprava strategije, vizije in poslanstva SPOC

 4. Opredelitev procesov delovanja SPOC

 5. Analiza potrebne lokacijske prisotnosti SPOC

 6. Preveritev koncepta z direktivami EU

Faza 3

 1. Priprava načina in aktivnosti vzpostavitve SPOC

 2. Opredelitev končne organizacijske strukture in alokacija procesov na organizacijsko strukturo

 3. Opredelitev potrebnih delovnih mest znotraj organizacije in potrebnih resursov ter kadrovski načrt za obdobje 2022 - 2025

 4. Priprava predlogov za nadgradnjo delovanja SPOC izven okvirjev direktive EU, ki bi glede na specifike Slovenije še dodatno izboljšala delovanje SPOC

 5. Končni predlog regionalne pokritosti SPOC

 6. Priprava koncepta potrebnih IT orodij za izvajanje ključnih nalog SPOC

 7. Priprava ocene potrebnih finančnega načrta za potrebe KT za obdobje 2022 – 2025, ločeno s stroški dela, stroški materiala, stroški storitev, stroški amortizacije ter oceno stroškov investicijskih vlaganj za to obdobje;

 8. Opredelitev stanja pred in po vzpostavitvi SPOC za ključne deležnike in investitorje v OVE

Faza 4

 1. Priprava aktivnosti za izvedbe vzpostavitve in kasnejšega rednega delovanja KT

 2. Opredelitev časovnice izvedbe posameznih aktivnosti

 3. Dodelitev odgovornosti za izvedbo aktivnosti po RACI matriki

 4. Priprava alokacije virov za posamezne faze izvedbe, oziroma posamezne aktivnosti implementacijskega načrta

 5. Priprava končnega finančnega načrta z obrazložitvami za leto 2022 ter za obdobje 2022 - 2025

 6. Priprava končnega gradiva, predstavitev vodstvu, Revizijski komisiji Nadzornega sveta ter Nadzornemu svetu družbe

Pogoji za oddajo ponudbe in ostali elementi povpraševanja:

Merilo za izbor ponudnika:

Merilo za izbor ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Upoštevala se bodo naslednja merila in ponderji:

 • 40 točk: cena (formula: najnižja cena/ponujena cena * 40 točk, pri čemer cena v nobenem primeru ne sme preseči mejne vrednosti za uporabo ZJN-3 na infrastrukturnem področju za javno naročilo storitev);

 • 40 točk: hitrost izdelave koncepta (ponudnik, ki izdela analizo v roku do vključno 30 dni po podpisu pogodbe, prejme 40 točk, za vsak nadaljnji dan pa sorazmerno manj točk);

 • 20 točk: reference s področja priprave analiz (ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj dve referenci, vezani na zasnovo organizacije, reorganizacije, vzpostavitev procesov, optimizacijo procesov ali priprave strategije podjetja v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb).

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 9. 3. 2022 do 12.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Dodatna pojasnila v zvezi s povpraševanjem:

Ponudniki lahko dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

-------------------------------

PREGLED IN OCENA OBSTOJEČEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA DRUŽBE BORZEN, d.o.o.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za pregled informacijskega sistema družbe Borzen, d.o.o. 

Predmet povpraševanja obsega:

 • pregled obstoječe notranje organizacije službe za IT ter ustreznosti obstoječe,

 • pregled strojne in programske opreme ter pogodb in stroškov, povezanih z vzdrževanjem te opreme, 

 • pregled pripravljenih načrtov investicijskih vlaganj v IT v obdobju 2022-2024 ter podaja mnenja o ustreznosti pripravljenih načrtov,

 • priprava pisnega poročila (analize) o ugotovitvah iz točke I. – III. s pripravo priporočil vodstvu družbe za optimizacijo informacijskega sistema družbe ter stroškov, povezanih s tem. 

OSTALI ELEMENTI POVPRAŠEVANJA: 

 • analiza mora biti zaključena najkasneje v roku 30 dni po podpisu pogodbe,

 • v ponudbeni ceni mora biti vključena tudi predstavitev ugotovitev organom družbe,

 • izbrani ponudnik bo moral pred podpisom pogodbe podpisati dogovor o nerazkrivanju podatkov. 

POGOJI ZA ODDAJO PONUDBE:

 • ponudnik mora v ponudbi navesti ime (imena) in življenjepis (življenjepise) osebe (oseb), ki bodo sodelovali pri pripravi pregleda oziroma analize,

 • osebe, ki bodo sodelovale pri pripravi analize, morajo imeti najmanj VII. stopnjo izobrazbe ter najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju IT,

 • ponudbi mora biti priložena tudi izjava o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Rok za oddajo ponudbe je do petka, dne 4. 2. 2021 do 13. ure. Ponudniki ponudbe lahko oddajo:

 • na sedežu družbe, na vložišču vsak delovni dan med 11. in 13. uro ali

 • na elektronski naslov nabava@borzen.si.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

 

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda. 

 

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV. 

 

-------------------------------

EVIDENČNO JAVNO NAROČILO REVIDIRANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ZA OBDOBJE 2021 - 2023

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za naročilo št. JN-1366-21 »Revidiranje računovodskih izkazov za obdobje 2021 – 2023«.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

PONUDBA:

Rok za oddajo ponudbe je do 11. oktobra do 10:00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudbi morajo biti priloženi dokumenti:

 • Izjava o varovanju poslovne skrivnosti in

 • izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri izvajalcu.

Ponudba mora vključevati:

 • Izpolnjen obrazen 'ponudbeni predračun', iz katerega je nedvoumno razvidna  cena storitve za posamezno leto,

 • izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (vključno z izpolnjeno in podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika ter izjavo o varovanju poslovnih skrivnosti), ki je sestavni del tega povabila,

 • rok izdelave poročila in terminski plan za posamezno leto (rok za izdajo poročila je najkasneje do konca aprila za preteklo leto),

 • specifikacijo načrtovanega časa revidiranja in ceno urne postavke po članih revizijske skupine,

 • navedbo pooblaščenega revizorja, ki bo odgovoren za izvedbo revizije,

 • vsaj 3 reference s področja revidiranja računovodskih izkazov družb, pri čemer reference ne smejo biti starejše od 5 let,

 • vsaj 1 referenco s področja revidiranja družbe s področja energetike, ki ni starejša od 5 let.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:

Ekonomsko najugodnejša ponudba.

-------------------------------

IZVAJANJE REVIZIJSKIH STORITEV V DRUŽBI BORZEN, D.O.O.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za  izvajanje REVIZIJSKIH STORITEV v družbi BORZEN, d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana.

Naročilo se oddaja kot evidenčno javno naročilo, in sicer po sklopih:

 • SKLOP 1: Revizija verodostojnosti in ustreznosti poročila o finančnem poslovanju za obdobje I – III 2021, s poudarkom na pravilnosti izkazanih poslovnih rezultatov na ravni posamezne dejavnosti

 • SKLOP 2: Pregled notranjih kontrol na področju izplačil obratovalnih podpor upravičencem v okviru Centra za podpore s poudarkom na obdobju I - III 2021

 • SKLOP 3: Revizija sodil za razmejevanje posrednih stroškov po dejavnostih ter priprava predloga novih sodil.

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za vse sklope ali zgolj za posamezen sklop.

Rok za predložitev vseh treh revizijskih poročil je 31. 7. 2021.

Merilo za izbor bo najnižja ponudbena cena brez DDV na ravni posameznega sklopa.

Ponudbi morata biti priložena:

 • izjava o lastniški strukturi ponudnika na podlagi določb šestega odstavka 14. člena ZIntPK

 • poimenski seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila z navedbo vodje revizije.

Pogoji za oddajo ponudbe so:

 • ponudnik mora biti vpisan v register revizijskih družb, ki ga vodi Agencija za javni nadzor nad revidiranjem, razen za sklop 2, kjer zadošča, če je ponudnik vpisan v register izvajalcev notranjega revidiranja, ki ga vodi Republika Slovenija, Urad za nadzor proračuna.

 • Vodja revizije mora izkazati vsaj eno referenco s področja energetike, ki ni starejša od 3 let.

Za morebitna dodatna pojasnila lahko nam pišite na e-naslov nabava@borzen.si.

Zaintresirani ponudniki morajo svoje ponudbe oddati do ponedeljka, 21. 6. 2021 do 12. ure po elektronski pošti na naslov nabava@borzen.si.

-------------------------------

REALIZACIJA RISANK LEPŠI SVET

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za naročilo št. JN-1306-21 "Realizacija risank Lepši svet". Borzen je v sodelovanju z izbranim izvajalcem pripravil in na nacionalni televiziji ter spletnih kanalih v preteklih letih predvajal dve sezoni in skupno deset slovenskih okoljskih risank za otroke z naslovom Lepši svet. S tem naročilom želimo serijo Lepši svet razširiti in pripraviti tretjo sezono s petimi novimi epizodami slovenskih okoljskih risank Lepši svet. Serija v osnovi nagovarja najmlajše otroke, stare med štiri in deset let. Glavna junaka, Tina in Rok, skupaj s svojim psičkom Edijem ter vsevedno tablico Nikom na razburljivih in zanimivih dogodivščinah spoznavata vse o učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije.
 
Podrobnejše informacije lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

PONUDBA:
Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 30. 6. 2021 do 12. ure na elektronski naslov nabava@borzen.si. Ponudbi mora biti priložena tudi izjava o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Ponudnik mora ponudbi obvezno predložiti:

 • scenarij – dva izdelana scenarija in tudi temeljne režijske eksplikacije ter sinopsis - vsebinsko nanašajoč se na izhodišča, vključena v Specifikaciji naročila;

 • predložitev terminskega načrta;

 • seznam vsaj treh lastnih otroških animiranih filmov, vsaka v trajanju vsaj 3 minute, ki so nastale v zadnjih dveh letih od datuma objave tega naročila.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:
Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:
Ekonomsko najugodnejša ponudba.

-------------------------------

IZVEDBA SERIJE DOGODKOV DNEVI TRAJNOSTNE ENERGIJE 021

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za naročilo št. JN-1302-21 "Izvedba serije dogodkov DNEVI TRAJNOSTNE ENERGIJE 021". Cilj izvedbe serije dogodkov Dnevi trajnostne energije 2021 je vzbuditi zavedanje o pomembnosti vloge Borzena v slovenski energetiki in širše v zadnjih 20 letih s pogledom naprej, opolnomočiti posameznike z znanjem o OVE (obnovljivih virih energije) in URE (učinkoviti rabi energije), ustvarjati sinergijo ter praznovati obeleževanje 20 let delovanja družbe.

Podrobnejše informacije lahko ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila.

PONUDBA:
Rok za oddajo ponudbe je do ponedeljka, dne 14. 6. 2021 do 12. ure na elektronski naslov nabava@borzen.si. Ponudbi mora biti priložena tudi izjava o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:
Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:

 • Ocena prijave (Ocenjevalci bodo ocenjevali okvirni predlog izvedbe serije dogodkov z vključenim okvirnim terminskim planom in okvirnim komunikacijskim načrtom) je povprečna ocena treh ocenjevalcev, ki ocenjujejo s celimi števili od 1 do 5 po šolskem sistemu (1 – ne zadostuje; 5 – odlično), navedeno predstavlja 40 % končne ocene;

 • Ponujena cena predstavlja 60 % končne ocene.

-------------------------------

STROKOVNA POMOČ NAROČNIKU PRI NALOŽBENJU SREDSTEV CENTRA ZA PODPORE

Predmet javnega naročila je strokovna pomoč naročniku pri naložbenju sredstev Centra za podpore (v nadaljevanju: CP), ki deluje v okviru družbe Borzen, d.o.o.

Vse storitve mora v imenu ponudnika mora opraviti strokovnjak - svetovalec, ki izkaže in dokaže:
- poznavanje zakonodajnega okvira s področja CP in energetike;
- izkušnje s področja financ, finančnih storitev, finančnih trgov, finančnih instrumentov in naložbenja;
- poznavanje področja obvladovanja tveganj tako s finančnega, kot tudi energetskega področja;
- najmanj VII. stopnjo izobrazbe
- najmanj 10 let delovnih izkušenj
- druge ustrezne strokovne kvalifikacije, pridobljeni strokovni certifikati, dodatne veščine in znanja,
- da ustrezna presoji sposobnosti in primernosti (v angl. fit and proper).

Naloge svetovalca so med drugim priprava strokovnih podlag pri odločanju o naložbenju, priprava analiz in študij, izvedba skrbnih pregledov, ocen vrednosti in druge finančne storitve, ki zahtevajo širše poznavanje ekonomske in energetske stroke, izvrševanje naložbene strategije, ustrezno spremljanje naložb CP, pravočasna identifikacija odstopanj od naložbene politike, pravočasne prilagoditve naložbenega portfelja, mesečno poročanje direktorju o naložbenju ter donosih stebrov CP, priprava poročil za potrebe družbe, lastnika, Nadzornega sveta družbe ter Revizijske komisije nadzornega sveta.

Svetovalec mora v roku 60 dni po imenovanju:
- pripraviti strategije naložbenja posameznih stebrov CP;
- pripraviti seznam in kategorizacijo vseh naložb CP po ustreznih naložbenih kategorijah, opredeljenih s tem Pravilnikom;
- določiti izhodiščne vrednosti indeksov stebrov CP;
- pripravi strategijo znižanja izpostavljenosti naložb, ki po Pravilniku ne ustrezajo naložbenim kategorijam oz. niso skladne s strategijo naložbenja;
- pripravi model poročanja za naložbeni odbor,
vse na način in pod pogoji, kot jih določa interni akt naročnika.

Svetovalec mora zagotoviti svojo prisotnost na sedežu družbe v obsegu do 8 ur na teden.

Javno naročilo se oddaja za obdobje do zaključka javnega razpisa za izbiro svetovalca, a v nobenem primeru ne manj kot 5 mesecev in ne dlje kot 7 mesecev.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI S POVPRAŠEVANJEM:
Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na e-naslov nabava@borzen.si.

PONUDBA:
Ponudbo je potrebno poslati najkasneje do petka, dne 04.06.2021 do 12:00 ure na e-naslov nabava@borzen.si.

Ponudba mora obsegati izpolnjen obrazec 'PONUDBA', ki je priloga tega povpraševanja, z vsemi zahtevanimi prilogami, ki so:
1. dokument, iz katerega je razviden odnos med svetovalcem in ponudnikom (kot npr. pogodba o zaposlitvi, pogodba o poslovnem sodelovanju ipd);
2. izjava ponudnika, da svetovalec, ki bo v imenu ponudnika opravljal vse storitve, izpolnjuje vse pogoje, kot jih določa to povabilo;
3. izjava ponudnika, da v času veljavnosti tega javnega naročila ne bo spreminjal svetovalca brez soglasja naročnika;
4. izjava ponudnika, da bo v času veljavnosti tega javnega naročila spremenil svetovalca, v kolikor naročnik s storitvami svetovalca ne bo zadovoljen;
5. življenjepis osebe – svetovalca, ki bo za potrebe naročnika opravljal vse storitve z ustreznimi dokazili o strokovni usposobljenosti;
6. izjavo o lastniški strukturi ponudnika, kot jo določa šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije:
7. seznam vsaj treh referenčnih poslov s področja naložbenja ali upravljanja s sredstvi. Referenčni posli se lahko nanašajo na ponudnika ali na svetovalca in ne smejo biti starejši od 5 let.

MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA:
Izbran bo ponudnik, katerega mesečna ponudbena cena (brez DDV) bo najnižja.

-------------------------------

POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA PRENOVO POSLOVNIH PROSTOROV DRUŽBE BORZEN, D.O.O.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za potrebe PRENOVE POSLOVNIH PROSTOROV družbe Borzen, d.o.o.

Prostori se nahajajo v 5. in 11. nadstropju poslovne stavbe WTC, Dunajska cesta 156, Ljubljana, naročilo pa se oddaja po sklopih, in sicer:

1. SKLOP: Elektroinštalacijska dela in računalniško ožičenje v 11. nadstropju.
2. SKLOP: Razna slikopleskarska in druga obrtniška dela v 5. in v 11. nadstropju.

Merilo za izbor bo najnižja ponudbena cena na ravni posameznega sklopa. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za oba sklopa ali le za posamezen sklop.

Pogoji za oddajo ponudbe so:

 • Predhoden OGLED POSLOVNIH PROSTOROV, ki se prenavljajo. Ogled prostorov je možen v petek, dne 28. 5. 2021.

 • Vsa elektroinštalacijska dela (SKLOP 1) morajo biti zaključena najkasneje v četrtek, dne 17. 6. 2021.

 • Slikopleskarska in druga obrtniška dela (SKLOP 2) v 11. nadstropju morajo biti zaključena najkasneje v ponedeljek, dne 28. 6. 2021.

 • Slikopleskarska in druga obrtniška dela (SKLOP 2) v 5. nadstropju morajo biti zaključena najkasneje v ponedeljek, dne 19. 7. 2021.

Zaintresirani ponudniki bodo v ponedeljek, dne 1. 6. 2021, dobili ponudbeni predračun, ki ga bodo morali oddati po elektronski pošti na naslov nabava@borzen.si, najkasneje do torka, dne 2. 6. 2021 do 12:00 ure. Ponudbi morajo predložiti tudi izjavo o lastniški strukturi ponudnika ter poimenski seznam zaposlenih, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila. 

Podpis pogodbe z izbranim ponudnikom bo v četrtek, dne 4. 6. 2021, izbrani ponudnik pa mora z deli začeti takoj po podpisu pogodbe. Kot garancija za dobro in pravočasno izvedbo del bo moral ponudnik ob podpisu pogodbe predložiti dve (2) bianco menici.

Za dodatna pojasnila ter za termin ogleda se lahko obrnete na g. Janija Recerja, tel. št. 01 620 76 08.