• engsl-SI
  • Iskalec

Aktualna javna naročila

Transparentnost in poštenost poslovanja sta pomembni vrednoti naše družbe, ki stopata z roko v roki z našo trajnostno vizijo poslovanja.

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter z željo po sodelovanju z novimi, konkurenčimi partnerji, vsa javna naročila objavljamo na portalu javnih naročil.

Na portalu javnih naročil Borzen od leta 2018 objavlja tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, podatki o oddanih evidenčnih naročilih pred tem pa so na voljo na povezavi.

----------------------------------------------

Datum objave: 13. 5. 2022

Ref. št. naročila: JN-1073-22
Predmet naročila: Zeleno javno naročanje 2022

Zakon za učinkovito rabo energije v 55. členu nalaga Borzenu kot izvajalcu dejavnosti centra za podpore, da »pripravlja in izvaja programe za informiranje, ozaveščanje in usposabljanje različnih ciljnih skupin o koristih in praktičnih vidikih razvoja in uporabe tehnologij za učinkovito rabo energije in za uporabo obnovljivih virov.« Omenjene programe družba Borzen izvaja v sklopu lastne blagovne znamke Trajnostna energija.

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitve "Zeleno javno naročanje 2022" - ZeJN P17: Električne sijalke in svetilke ter razsvetljava v notranjih prostorih.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Rok za izvedbo aktivnosti je najkasneje do 15. 12. 2022. Ponudba mora vsebovati parafiran osnutek pogodbe in izpolnjene obrazce (izjave, predračun) v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do torka, dne 24. 5. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.

----------------------------------------------

Datum objave: 13. 5. 2022

Ref. št. naročila: JN-1074-22
Predmet naročila: Izvedba raziskave o učinkoviti rabi in obnovljivih virih energije 2022 (REUS 2022)

Zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo raziskave REUS 2022. Vse aktivnosti morajo biti izvedene v letu 2022. Rok za izdelavo raziskave oziroma izvedbo aktivnosti je 25. 11. 2022.

Več informacij o samem naročilu ponudniki najdejo v Specifikaciji naročila. Ponudba mora vsebovati parafirano pogodbo in izpolnjene obrazce (izjave, predračun) v PDF obliki.

Rok za oddajo ponudbe je do torka, dne 24. 5. 2022 do 11.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno brez DDV.

Naročnik si pridružuje pravico, da javnega naročila ne odda.