• engsl-SI
  • Iskalec

Aktualna javna naročila

Transparentnost in poštenost poslovanja sta pomembni vrednoti naše družbe, ki stopata z roko v roki z našo trajnostno vizijo poslovanja.

Z namenom čim večje preglednosti poslovanja ter z željo po sodelovanju z novimi, konkurenčimi partnerji, vsa javna naročila objavljamo na portalu javnih naročil.

Na portalu javnih naročil Borzen od leta 2018 objavlja tudi seznam oddanih evidenčnih naročil, podatki o oddanih evidenčnih naročilih pred tem pa so na voljo na povezavi.

----------------------------------------------

Datum objave: 5. 12. 2022

Ref. št. naročila: JN-1151-22

Predmet naročila: Organizacija službenih potovanj za obdobje enega leta z možnostjo podaljšanja še za eno leto

Vrsta postopka: Evidenčno naročilo (naročilo pod pragom ZJN-3)

Vse zainteresirane ponudnike vabimo k oddaji ponudbe za organizacijo službenih potovanj za obdobje enega (1) leta z možnostjo podaljšanja naročila še za eno (1) leto. Predmet naročila vključuje nakup letalskih vozovnic, organizacijo drugih prevozov, organizacijo namestitvenih aranžmajev, zavarovanje rizika odpovedi in podobno.

Več informacij o samem naročilu lahko ponudniki najdejo v razpisni dokumentaciji naročila.

Ponudba mora vsebovati izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe in izpolnjene ter žigosane obrazce/izjave v PDF obliki. Ponudbi morajo biti predložena tudi vsa zahtevana dokazila.

Rok za oddajo ponudbe je do srede, dne 21. 12. 2022 do 13.00 ure na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Ponudniki, ki imajo dodatna vprašanja v zvezi s tem povabilom, naj jih pošljejo na elektronski naslov nabava@borzen.si.

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila ne odda.