• engsl-SI
  • Iskalec

Razpisi za spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu

Kaj bo sofinancirano:

  • nakup ali predelava tovornih vozil in avtobusov na sintetični plin in biometan ter s pogonom na elektriko ali vodik za opravljanje prevozov v cestnem prometu in za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči,
  • nadgradnja tovornih vozil z aerodinamičnimi deli za zmanjšanje zračnega upora ter
  • razgradnja starejših avtobusov in tovornih vozil.

Sredstva na voljo: 6 milijonov evrov

Upravičenci do prejema nepovratne finančne spodbude(državne pomoči):

  • imetniki licenc za opravljanje prevozov v cestnem prometu (podjetja in samostojni podjetniki) ter
  • sile za zaščito, reševanje in pomoč oziroma javne službe za zaščito, reševanje in pomoč.

Natančnejši pogoji in višine finančnih spodbud se bodo oblikovali v prihodnjih mesecih in bodo objavljeni tudi na tem mestu.

 

Ste vedeli?

Glavni vir emisij toplogrednih plinov v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov v Sloveniji, je z več kot 50 odstotki promet. Cilj EU, da do leta 2050 postane prva podnebno nevtralna celina, tako narekuje pomembne spremembe v prometu. Slovenija mora do 2030 zmanjšati toplogredne pline v sektorjih, ki niso vključeni v sistem trgovanja z emisijami toplogrednih plinov, za najmanj 15 odstotkov glede na leto 2005, pri tem pa bodo ukrepi kot je spodbujanje okolju prijaznejšega tovornega prevozništva v cestnem prometu, zagotovo pripomogli k uresničevanju tega cilja.