• en-USslv
  • Login
  • Iskalec

News

06

Ocena proizvodnje elektrarn za samooskrbo v letu 2020

posted on

Borzen je kot v preteklih letih na podlagi lastnih podatkov in podatkov SODO d.o.o. pripravil oceno proizvodnje elektrarn za samooskrbo v letu 2020.

Po podatkih, prejetih od SODO, je bilo v letu 2020 skupaj priklopljenih 3.956 naprav za samooskrbo. Število priklopov je 60 % višje kot v letu 2019. Število vseh naprav se je skoraj podvojilo – konec leta 2019 je bilo priključenih 4.649 naprav, konec leta 2020 pa že 8.605. Od naprav, priključenih v 2020, je bilo 3.947 sončnih elektrarn, 8 hidroelektrarn in ena vetrna elektrarna. Skupna nazivna moč naprav, priklopljenih v letu 2020, znaša malenkost več kot 55 MW, kar je skoraj dvakrat več kot v letu 2019.

Pri izračunu ocene letne proizvodnje naprav za samooskrbo upoštevamo več vidikov – tip naprave, lokacija, trenutek priključitve. Za oceno proizvodnje uporabimo tudi primerljive naprave iz podporne sheme, kjer so na voljo podatki o proizvodnji.Skupna ocenjena proizvodnja je v letu 2020 znašala slabih 81 GWh. Od tega je bilo več kot 80 GWh električne energije proizvedene s sončnimi elektrarnami, preostalo pa v hidroelektrarnah ter vetrnih elektrarnah. Proizvodnja se je v letu 2020 več kot podvojila glede na leto 2019.

Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (473) | Return

Post a Comment