• en-USslv
  • Login
  • Iskalec

News

25

Vloge upravičencev do znižanega prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije lahko oddate do konca marca

posted on

Skladno z Uredbo o načinu določanja in obračunavanja prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 46/15)  so nekateri končni odjemalci elektrike, ki so sicer zavezanci za plačilo prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, upravičeni do znižanega prispevka.  

Upravičenci lahko izpolnijo vlogo za podaljšanje upravičenosti do znižanega prispevka za leto 2021. Ministrstvo za infrastrukturo je na svojih straneh objavilo podatke o strukturi cen elektrike za leto 2020 za negospodinjstva. Te cene se skladno z Uredbo uporabi pri določanju stroškov za porabo električne energije, ki so osnova za določanje elektrointenzivnosti.

Obenem trenutne upravičence opozarjamo, da če želijo obdržati olajšavo v tekočem letu, je potrebno skladno z Uredbo in Navodili za oddajo prijave in letno poročanje potrebno do najkasneje 31. marca na Borzen dostaviti popolno vlogo o izpolnjevanju pogojev, podpisano s strani zakonitega zastopnika podjetja.

Vlogo za podaljšanje lahko izpolnite na tem mestu.

Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (111) | Return

Post a Comment