• en-USslv
  • Login
  • Iskalec

News

25

Podporna shema za OVE in SPTE v 2020

posted on

Proizvodnja v okviru podporne sheme OVE/SPTE je letu 2020 znašala 962 GWh – ob tem je bilo izplačanih za 124,7 mio EUR izplačil brez DDV – povprečna izplačana podpora je znašala 129,56 EUR/MWh in je tako na podobni ravni kot v lanskem letu. Približno 63 % celotne proizvodnje celotne sheme pade na OVE, preostali del tj. 37 % pa na SPTE. Posebej je potrebno poudariti 2 tipa naprav – sončne elektrarne z 52 % vseh izplačil in 28 % proizvodnje, ter SPTE enote na fosilna goriva z 18 % proizvodnje in 36 % proizvodnje.

Categories: | Tags: | Comments: (0) | View Count: (548) | Return

Post a Comment