• engsl-SI
  • Iskalec

​Sponzorstva in donacije

Verjamemo, da je naše uspešno delovanje tesno povezano z okoljem v katerem delujemo. Donacije in sponzorstva so eden izmed načinov, kako se oddolžimo okolju.

S podpiranjem športnih, kulturnih, znanstvenih, humanitarnih in ostalih projektov skušamo na Borzenu prispevati svoj košček v mozaik okolja ter ga na ta način čimbolj pozitivno soustvarjati. V preteklih letih smo na tem področju delovali v okviru naših zmožnosti, o čemer si več lahko preberete v nadaljevanju. Aktivnosti let 2013 in dalje so opredeljene pri informacijah javnega značaja.

2013

Pretok znanja, delitev izkušenj in dobrih poslovnih praks pozitivno vpliva na razvoj podjetij. Tradicionalni 'Strateški forum Bled' je zagotovo eden markantnejših dogodkov s takšnim poslanstvom, zato smo se odločili, da ga podpremo. več

2012

Borzen je v mesecu januarju podprl izvedbo dogodka Mednarodni znanstveni simpozij ob 200-letnici Občega državljanskega zakonika, ki se je odvijal 19. In 20. januarja. Obči državljanski zakonik je bil sprejet v letu 1811, ob njem pa so se oblikovale slovenska pravna misel, sodna praksa, pravna terminologija in pravna kultura nasploh. več

Borzenu smo ponosni, da lahko po svoji močeh pomagamo približevati šport mladim, saj smo prepričani, da je prav šport tisti, ki nas združuje. S tem v mislih, smo v mesecu februarju namenili donacijo Košarkaškemu klubu Stražišče Kranj. več 
Knjige so skrinja modrosti. Z zavedanjem tega je Borzen Društvu JASA v februarju darovali sredstva za izdajo knjige z naslovom Duša slovenska.več

Borzen se bo kot pokrovitelj predstavil na osrednjem dogodku slovenskih energetskih menedžerjev – Dnevi energetikov 2012. več

Svet stoji na mladih. V Borzenu smo prepričani, da kakovosti življenja otrok in družin pomembno prispeva k razvoju širše družbene skupnosti. več

Strateško razmišljanje, usmerjenost v razvoj je vodilo za prihodnost. S ponosom podpiramo mednarodno konferenco Strateški forum Bled, kjer se srečujejo mnenja in ideje udeležencev s sveta politike, gospodarstva in akademskih krogov. več

Znanje je gonilo razvoja, delitev izkušenj med strokovnjaki pa pomemben gradnik razvojne naravnanosti. Na Borzenu verjamemo, da nas strokovno zasnovani dogodki bogatijo in odpirajo nove poti. več

Strokovne konference predstavljajo preplet teorije in prakse ter nudijo igrišče mnogim konstruktivnim razpravam. Podpiranje mednarodne konference ENERGIJA 12 tako sovpada z vrednotami našega podjetja. več

2011

Zavedamo se, da je znanje gonilo razvoja in napredka. 10. Konferenca slovenskih elektroenergetikov, ki je potekala v mesecu maju, je z aktualnimi energetskimi temami združila kopico slovenskih energetskih strokovnjakov. več

Konferenca Strateški forum Bled, ki je potekala meseca septembra pod naslovom »Moč prihodnosti«, je tradicionalni dogodek z mednarodno veljavo. več

Srečevanje strokovnjakov in gospodarstvenikov, deljenje mnenj in pogledov širi posameznikova obzorja. Omogoča nova spoznanja in usmerja v nove rešitve. Združenje AmCham Slovenija je eno takšnih srečanj, kjer je kot osrednji gost nastopil g. Alberto Pototschnig, organiziralo v aprilu. več

Zdrav duh v zdravem telesu je reklo, ki ga na Borzenu močno podpiramo. Tako smo podprli delovanje novoustanovljenega Športnega društva Borzen, ki si prizadeva za dvig kvalitete športa pri članih, za razvijanje prijateljskih odnosov ter vzgoje za zdravo in ustvarjalno preživljanje prostega časa.več

Že tradicionalna, 7. Mednarodna konferenca o distribuciji, prenosu in trgu električne energije »ENERGIJA 11«, je povezala srenjo slovenskih in tujih strokovnjakov s področja energetike. več